Måla putshus med Alcro

Måla putsfasad

Arbetsråd - Måla utomhus
Syna putsfasad Alcro färg

Kontrollera fasadens skick

Börja med att inspektera fasaden. Finns det sprickor eller hål i den, bör du kontrollera varför de uppstått. Det kan bero på fuktskador och sådana måste åtgärdas innan du målar. Knacka med t.ex. ett mejselskaft över ytan som skall målas. Låter det ihåligt är putsen dåligt förankrat. Stick en spik eller mejsel i putsen. Går den lätt att trycka in och sand följer med ut skall fasaden putsas om innan målning. Knacka då ner lösa partier och lagnings-putsa. 

Var speciellt noga att kontrollera reveterade fasader (putsade trähus).

Det kan vara svårt att själv bedöma om en putsfasad är i målningsbart skick. Vi rekommenderar därför att du tar hjälp av en yrkesmålare eller den lokala handlaren innan du påbörjar arbetet. Det är också viktigt att du får rätt färgkvalitet till det underlag du ska måla på. Är du det minsta tveksam om vilket material din fasad är putsad eller målad med tidigare bör du rådgöra med din Alcroåterförsäljare. 

Hos våra återförsäljare hämtar du även vår överskådliga produktguide och bokar tid med en Fasadexpert som kommer hem till dig och hjälper dig med färgval och goda råd.

Laga sprickor putsfasad Alcro färg

Sprickor och skador

Skrapa upp sprickor och skador ordentligt. Laga med samma material som använts vid putsningen. Laga större skador med putsbruk av samma typ och hårdhet som på den ursprungliga fasaden. Lagningarna skall ligga i nivå med den omgivande ytan och den nya putsen skall ha samma gräng som ytan i övrigt. Annars blir effekten att putslagningen syns efter färdigmålningen.

Torrborsta putsfasad Alcro färg

Kritande och flagnande ytor

Torrborsta underlag som kritar och dåligt bundna ytor till fast underlag. Flagande och sköra färgskikt med dålig vidhäftning mot underlaget skall avlägsnas utan att den hela och fasta putsen skadas mer än nödvändigt. Det är alltid bäst att först testa färgborttagningsmetod på en liten provyta. Använd färgskrapa och mjuk stålborste.

Tätningar putsfasad Alcro färg

Se över tätningar

Se över tätningar vid fönster, dörrar, lamparmaturer, rörgenomföringar i väggarna samt att hängrännor och stuprännor fungerar. Skadade tätningar lagas med MS-fog (polymerfogmassa).

Blästra putsfasad Alcro färg

Nygjuten betong

Betongen har ofta ett uppflutet skikt av oreagerad cement i ytan (s k betonghud) som har dålig hållfasthet och negativ påverkan för vidhäftning för färg. Den tas bort genom högtryckstvätt (500 bar) eller genom lätt blästring. Även formolja kan orsaka liknande problem. Betongen kan målas tidigast efter det att tillräckligt med fukt avdunstat. Vänta till betongen ljusnar, 3–4 veckor.

Tvätta putsfasad Alcro färg

Rengör

Täck över eventuella växter intill husväggen. Tänk också på att skydda dig själv under arbetet - använd ögonskydd och undvik bar hud. Tvätta helst med hett vatten. Vät ytorna med vatten innan rengöring med tvättmedel. Är ytan svårt nedsmutsad använder du Grovrent. Har fasaden angrepp av alger använder du Alg- & Mögelmedel enligt rekommendation. 

Det är mycket viktigt att du sköljer noggrant med vatten efter att rengöringsmedel har använts.

Testa fukt i putsfasad Alcro färg

Låt torka 

Låt fasaden torka ut ordentligt. För att testa detta kan du på kvällen fästa en bit plastfolie på väggen och följande morgon kontrollera om det finns fukt på plastfilmens insida.

Måla putsfasad Alcro färg

Grundmåla

Omålade ytor och sugande underlag ska grundas före slutmålning. 
Val av grundningsmedel eller grundfärg beror på vilken täckfärg du ska måla med. Vilket i sin tur beror på typ av underlag och vad det är målat med tidigare. 

 

Täckmåla

Måla ytorna med täckfärgen, följ instruktionerna på burken. Undvik att stryka alltför flödigt, du får ett bättre slutresultat om du stryker flera gånger. Det gäller speciellt på grova underlag. Silikatfärg lägger du på med s k kryssteknik. Stryk hela ytor fram till hörn eller stuprör etc. innan du tar en paus. Då undviker du överstrykningar och flammighet.  
Applicera med borste, pensel, spruta eller rulle - beroende på vad instruktionerna på burken säger.

 

 

Täckplast måla putsfasad Alcro färg

Tips

Sätt värde på ditt hus

Ju längre du dröjer med att rätta till skavankerna på husfasaden och dess detaljer desto svårare och dyrare blir det att åtgärda. Börjar färgen på putsen flagna är det hög tid att tänka på ommålning. Då gäller det att skydda husfasadens detaljer mot nedbrytning.

Dåligt underarbete avslöjar sig alltid

Defekter och skavanker kan ibland döljas med färg. Men ettdåligt underarbete försämrar resultat och hållbarhet avsevärt. Räkna med att lägga ned ungefär tre fjärdedelar av arbetstiden på underarbetet och resterande på själva målningsarbetet. Då är du på rätt väg mot ett lyckat slutresultat.

Takpannor

Regnstopp är en utmärkt produkt för takpannor av tegel eller betong och omålade konstruktioner av betong som pelare, ytor på broar m m. Om man vill måla över en yta behandlad med Regnstopp bör man använda Mineral Grundfärg för att få optimal vidhäftning.

Se över detaljer

Passa på att laga och byta ut exempelvis dropplister vid fönster och husgrund inför målningen. Ofta är det sådana enkla detaljer som orsakar stora skador på fasad och grund. Kontrollera även fönsterbleck, hängrännor, stuprör och infästningar i fasaden.

 

sv
har lagts till i Sparat.
har tagits bort från sparat
har lagts till i din inköpslista.
har tagits bort från din inköpslista
Du behöver välja storlek
Du behöver välja antal
Du behöver välja en kulör