Silikat Täckfärg
Silikat
Basta logo
M1

Silikat Täckfärg

Silikat

Silikat Täckfärg är en oorganisk 1 komponent silikatfärg baserad på kalivattenglas. Den används på betong, cement-, och kalkcementputsade ytor. Kan användas ute och inomhus. Lämpar sig även bra för underlag som tidigare målats med cement-, kalkcement- och silikatfärger. Silikat Täckfärg uppfyller DIN 18363 (2.4.1).

  • Diffusionsöppen
  • Långa underhållsintervaller
  • Kan användas både interiört och exteriört
Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Utomhus


Åtgång

4 - 5 m²/l


Glans

Helmatt


Verktyg

pensel, roller


Målningstemperatur

Lägst +5°C


Torktid vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 1(h). Övermålningsbar efter 12(h).


Bindemedel

Silikat


VOC

Limit value (Cat A/a): 40 g/l (2010). Product VOC < 40 g/l.

Förberedelse av ytor

Ytor som inte skall målas, t.ex. fönsterglas, fasadens naturstens- och klinkerbeläggningar samt metallytor, skall skyddas väl under målningsarbetet. Färgstänk skall avlägsnas omedelbart med rent vatten. NYA YTOR: Rengör omålade ytor från smuts, lösa partiklar och salter. Betongelementytor kan målas när byggfukten försvunnit. Formgjutna betongytor behandlas mekaniskt med t ex sandblästring alternativt med vattenblästring för bästa vidhäftning samt för att få bort cementhud. Nyputsade ytor behandlas tidigast efter 1-2 månaders härdning. TIDIGARE MÅLADE YTOR: Måla ej på organiska underlag. Organiska färger och beläggningar avlägsnas helt med lämplig metod t ex färgborttagningsmedel, högtryckstvätt, sandblästring eller vattenblästring. Arbetsmetod väljs efter underlagets kondition och färgtyp. Använd lämplig skyddsutrustning. LAGNING: Sprickor och fel i konstruktionen repareras före målningen. De reparerade ställena skall till kvaliteten och utseende vara lik den omgivande ytan. Öppna upp sprickor och håligheter och reparera med lämpligt reparationsbruk, dvs ett bruk som inte är lika hårt som underlaget. Dåligt bunden puts avlägsnas och putsa om med samma material och till samma struktur som tidgare. Låt ytorna härda ut före målning.


Måla

Ytan som skall målas skall vara ren och fast. Reservera en tillräcklig mängd färg av samma tillverkningssats för målning av en enhetlig yta. Du undviker då eventuella nyansskillnader. Ifall du måste använda olika satser, måla skarven med en blandning av den nya och gamla satsen (t ex 1:1). Anpassa arbetet så att skarven kommer på en osynlig plats. Rör om färgen omsorgsfullt före användningen. TÄTA YTOR, GRUNDNING: Täta, fasta och hårda ytor grundas en gång med en blandning av Alcro Silikat Grundfärg och Silikat Täckfärg i proportion 1:2 TÄTA YTOR, YTMÅLNING: Ytmålningen utförs då grundmålningen torkat minst 12 h med Silikat Täckfärg, vilken kan förtunnas max 10% med vatten. PORÖSA YTOR, GRUNDNING: Porösa, sugande underlag grundas med en blandning av Alcro Silikat Grundfärg och vatten i proportion 1:1. PORÖSA YTOR, MELLANSTRYKNING: Mellanstrykningen utförs då grundfärgen torkat minst 12 h. För mellanstrykningen kan Silikat Täckfärg förtunnas max 10% med Alcro Silikat Grundfärg. PORÖSA YTOR, YTMÅLNING: Ytmålningen utförs då mellanstrykningen torkat minst 12 h. För ytmålningen kan Silikat Täckfärg förtunnas max 10% med vatten.


När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.


Skötselråd


Viktigt

Den relativa luftfuktigheten skall vara under 80%. Måla ej på solheta ytor eller när det är risk för kraftigt eller långvarigt regn. Besök www.alcro.se för mer information.

sv
har lagts till i Sparat.
har tagits bort från sparat
har lagts till i din inköpslista.
har tagits bort från din inköpslista
Du behöver välja storlek
Du behöver välja antal
Du behöver välja en kulör