Spackel Alcro

Spackla väggar

Arbetsråd - Måla inomhus
Spackel Alcro

 

Välj rätt spackel

Innan du börjar spackla väggarna bör du börja med att välja spackel utifrån det underlag du ska spackla på och utifrån den metod du föredrar. Noggrant förarbete lönar sig alltid. Spackel finns i olika grovlekar för att fylla igen ojämnheter, håligheter och sprickor. Använd ett spackel som liknar den underliggande ytan – i grovlek – så att spacklet anpassas till det övriga underlaget. Förutom grovleken ska spacklet anpassas till miljön, exempelvis krävs ett särskilt spackel för våtutrymmen.

 

Snickerispackel är en akrylatspackling som används för i spackling av nya, grundade och tidigare målade snickerier inomhus. Spacklet är lättarbetat, snabbtorkande och fyller bra vilket gör att det bär upp efterföljande färger väl. 

Rullspackel är ett färdigblandat smidigt lätt rullspackel för skarv och bredspackling av väggar och tak inomhus. Det passar både tills skarvspackling med iläggning av pappersremsa och till bredspackling på de flesta förekommande ytor så som gips, betong, glasfiberväv m.m.

Handspackel är ett medelgraderat lättspackel som används inomhus. Spacklet är avsett för skarvspackling med remsa, ispackling samt bredspackling av puts, betong, lättbetong och skivmaterial. 

Finspackel är ett fingraderat lättspackel för användning inomhus. Spacklet är avsett för utspackling av tapetskarvar och skarvspackling på olika typer av skivmaterial. Det passar ockrå bra för bredspackling och skarpspackling då du vill ha en mycket slät yta.

Grovspackel är ett grovgraderat lättspackel för användning inomhus. Spacklet är avsett för lagning och spackling i tjocka skikt på puts, betong, lättbetong och skivmaterial. Grovspackel har mycket god fyllnadsförmåga. 

Våtrumsspackel är ett medelgraderat lättspackel som tål vatten bra och som därför passar för våtutrymmen inomhus. Spacklet är avsett för skarv- bred- och ispackling på puts, betong, lättbetong, och skivmaterial i våtutrymmen där du vill ha en jämn och våtstark yta.

Spackel Alcro

Välj rätt verktyg

Se till att du använder rätt verktyg så att arbetet går så smidigt och lätt som möjligt. Det vanligaste spackelredskapet är: spatel, spackelspade eller kort och gott spackel. Storleken eller bredden på spackelspaden väljer du efter underlaget och ojämnheterna du behöver fylla igen.

 

Du kan även använda en vanlig roller när du applicerar spackel. Produkten Rullspackel passar dig som behöver spackla exempelvis väggar, men inte har erfarenheten av att bredspackla för hand. Bara att rulla på med roller, och sedan släta ut med en bred spackel.

Spackel Alcro

Tips 1

Det blir oftast spackel över när du spacklar för hand. Ha därför en större spackelspade i andra handen där du kan ”parkera” överflödig massa.

Spackel Alcro

Tips 2

Om du använder nya spackelverktyg, slipa av kanterna och hörnen innan du använder dem. Arbetet blir lättare – och du får ett mycket bättre slutresultat. Om du använder en ny roller: tvätta den med tvål och vatten före användning för att undvika att eventuellt ludd fastnar i spacklet. Använd skyddsglasögon när du slipar över ögonhöjd. I vissa fall kan du behöva grundmåla med specialfärger för att undvika att exempelvis nikotin från det gamla underlaget slår igenom.

 

Börja alltid med att rengöra ytan från smuts och ta bort ojämnheter innan du börjar spackla. 

Rolla spackel Alcro

Spackla hel vägg

 

Spackla

Hur ser underlaget ut? Tapet på väggen? Ta bort allt som sitter löst. Spackel väljer du efter ytans struktur.

 

Om det är många skador och sprickor i väggen är det klokt att bredspackla. Använd Rullspackel för att underlätta spacklingen, produkten är anpassad för spackling av stora ytor. Fukta rullen innan du ”rollar” spacklet på väggen. Om rullen är ny: tvätta den med tvål och vatten för att avlägsna ludd.

 

Doppa ner rollern i spacklet och börja sedan rulla. Doppa ofta och rulla tills du byggt upp ett jämnt täckande lager – 3-4 millimeter tjockt.

 

Låt spacklet ”ligga kvar” 10-15 minuter innan du slätar ut det med en stålspackel. Den kortare tiden om ytan är kraftigt sugande och det är torrt i luften, lite längre tid om ytan inte suger lika mycket och luftfuktigheten är hög. 

 

 

Slipa

Låt spacklet torka innan du slipar. Gärna ett dygn.

Slipa med slippapper, kornstorlek 100–120.

Hyr en giraffslip när du behöver slipa stora ytor. Det går snabbare samtidigt som det underlättar för kroppen. Den inbyggda dammsugaren gör att du slipper damm.

Skarvspackling Alcro

Spackla skarvar mellan gipsskivor

 

Ditt hem är i ständig rörelse. För att spacklet mellan gipsskivor inte ska spricka av rörelserna bör du armera skarvarna med pappersremsa. Du fäster dem genom att limma på dem eller placera dem direkt i spacklet. Om du limmar – glöm inte att avlägsna allt överflödigt lim. 

 

Lägg på spackelmassa så att hela försänkningen fylls. Placera skarvremsan i det våta spacklet. Observera att pappersremsan har en fram- och baksida. Dra längs med skarven så att remsan täcks av ett tunt lager spackel. 

Låt torka ett dygn. Spacklet kommer att ha sjunkit in något efter torkning. Slipa lätt.

Spackla därefter så att bredden ökas till cirka 25 cm. Låt torka. 

Slipa lätt och spackla en gång till.

Sista spacklingslagret utökar du i bredd ytterligare cirka en decimeter. Låt torka. 

Avsluta med att slipa med fint slippapper. 

Spackel Alcro

Sprickor och spikhål

 

Skrapa bort löst material

Använd skruvmejsel eller liknande för att skrapa bort löst material. Gör hålet större och skapa fasade sidor för att ge spacklet en grund att fästa på. Ta bort lös puts och damm innan du trycker in spackelmassan. 

 

Spackel Alcro

Spackla

Fyll hålet med ett grövre spackel. Är hålet djupt måste du spackla det i omgångar, och låta det torka mellan varven. Ett hål som är ett par centimeter djupt kan behöva spacklas två–tre gånger.

 

Skruvar: Se även till att inte spikar eller skruvar sticker upp genom att dra spackelspaden över skruven. Om skuvskallen tar emot så stryk på rikligt med spackel så att skruven täcks väl. Efter att spacklet har torkat, slipa lätt, spackla en gång till och låt torka. Avsluta med att finslipa. 

 

Stora hål: Allt spackel sjunker ihop när det torkar. Spackla därför i flera omgångar. Det här gäller generellt för alla typer av spackel. Men det är extra viktigt när du ska fylla stora hål. Här måste spacklingen ske i lager annars kan spacklet spricka.

 

Tapet: Känn med handen efter ojämnheter och försök bestämma ytans struktur. Ta bort löst sittande tapet. Slipa kanter som sticker ut med fint slippapper. Är det enstaka skador på en i övrigt jämn vägg rekommenderas spackling för hand. Om ytan är väldigt ojämn bör du bredspackla. 

 

 Låt spacklet torka ordentligt. Slipa. Avsluta med ett finkornigt spackel. Låt torka och slipa igen med fint slippapper.

 

 

Alcro blomma

Tips

 

Bra att tänka på

Spackel är en färskvara. Får det stå för länge torkar det ut. En öppnad förpackning ska förbrukas inom några veckor och oöppnad inom ungefär ett år från tillverkning.

Allt spackel sjunker ihop när det torkat. Spackla därför i flera omgångar.

Låt spacklet ligga kvar ett tag på väggen innan du börjar släta ut det. Hur länge beror på hur mycket du lagt på, hur mycket underlaget suger samt hur varmt det är i rummet. Cirka 10 minuter är ett bra riktmärke.

Lägg inte på för mycket för snabbt, lär känna produkten och dess egenskaper.

För att få en så fin yta som möjligt: använd inte slippapper som har större kornstorlek än 100.

Skydda dig genom att alltid använda handskar, dammfilter och skyddsglasögon.

Borsta eller dammsug av ytan efter slipning före målning.

 

Är du ute efter fler bra tips och råd kan vi tipsa om vår artikel måla väggar inomhus.

Rengöring 

Köp redskap av bra kvalitet. Det lönar sig. Och rengör dem noga efteråt med vanligt vatten så håller de längre.

 

Hjälp till att skydda naturen 

Renovera gärna. Men tänk på att göra det på ett miljömässigt klokt sätt.

Ta reda på om de spackelprodukter du ska använda finn som miljömärkta. Många av Alcros produkter är miljömärkta med Svanen.

Häll inte ut spackelrester i avloppet eller toaletten.

Rengjord förpackning kan du lämna i behållaren för plastförpackningar på din lokala miljöstation.

Överblivet spackel lämnar du på återvinningscentral. 

sv
har lagts till i Sparat.
har tagits bort från sparat
har lagts till i din inköpslista.
har tagits bort från din inköpslista
Du behöver välja storlek
Du behöver välja antal
Du behöver välja en kulör