Vägen mot fossilfritt med Mass Balance-principen

Vägen mot fossilfritt med Mass Balance-principen

Färgindustrin behöver arbeta hårt för att minska sitt klimatavtryck. I det arbetet spelar utfasningen av fossila råvaror en central roll. Därför arbetar vi på Alcro med den så kallade Mass Balance-principen. 

 

År 2021 lanserade Alcro de första produkterna som bygger på Mass Balance-principen, vars syfte är att snabba på omställningen från fossila råmaterial till biobaserat. Historiskt har fossila råmaterial utgjort de bindemedel som finns i våra färger. Till skillnad från fossila råvaror kommer biobaserat råmaterial från växtriket och innebär en betydligt lägre klimatpåverkan. Med Mass Balance-principen inkluderas biobaserade råvaror i våra leverantörers befintliga produktionssystem där de blandas samman med fossila råvaror. Resultatet blir ett delvis biobaserat material. 

 

"Att gradvis ersätta fossila råvaror med biobaserade är ett tydligt förbättringsområde inom färgindustrin"

 

– Hur vi verkar idag har stor påverkan på kommande generationer. Därför är det viktigt att de beslut vi tar tydligt bidrar till att minska vårt klimatavtryck. Att gradvis ersätta fossila råvaror med biobaserade är ett tydligt förbättringsområde inom färgindustrin. Ambitionen framåt är såklart att Mass Balance-principen ska omfatta ännu större delar av produktionen, säger Ingar Ridström, Product Manager Exterior Wood.

sv
har lagts till i Sparat.
har tagits bort från sparat
har lagts till i din inköpslista.
har tagits bort från din inköpslista
Du behöver välja storlek
Du behöver välja antal
Du behöver välja en kulör