Måla metalliskt Alcro

Måla metalliska ytor

Arbetsråd - Måla inomhus
spackla möbel

Metall Dekorfärg är en vattenburen färg som ger en metall-liknande yta. Den lämpar sig lika bra för såväl väggar och tak som för möbler och prydnadsföremål. Med hjälp av olika verktyg kan du skapa olika effekter med Metall Dekorfärg. Följ arbetsrådet noga för att få den effekt som du önskar.

 

Det viktiga underarbetet

 

Trärena ytor

1:1 Slipa och damma av ytan. Använd först ett grövre slip-papper 100-120 och fortsätt sedan med ett finare 180-200.

 

1:2 Grundmåla med Alcro Servalac Aqua Grund. Använd en syntetpensel.

 

1:3 Spackla hål och ojämnheter med Alcro Snickerispackel.

 

1:4 När spacklet torkat, slipa med slippapper 120-180 och damma noga av ytan. Upprepa spackling och slipning tills du fått en jämn och slät målningsyta.

Skrapa möbel

Målade ytor

2:1 Tvätta först med Målartvätt för att få bort fett och smuts. Låt medlet verka några minuter och torka sedan med en fuktig trasa av microfiber.

 

2:2 Skrapa bort löst sittande färg. Spackla hål och ojämnheter med Alcro Snickerispackel på möbler och Alcro Handspackel eller Rullspackel på väggar.

 

2:3 När spacklet torkat, slipa med slippapper 80-180 och damma noga av ytan. Upprepa spackling och slipning tills du fått en jämn och slät målningsyta.

 

2:4 Fabriksmålade hårda ytor rekommenderar vi att grundmåla med Häfta för bättre vidhäftning.

limma lösa tapetbitar

Väggar - Tidigare tapetserade ytor

3:1 Damma av väggen och torka bort smuts. Bäst resultat av färgen får man då man har en så slät yta som möjligt att utgå ifrån. Bästa rekommendationen är därför att rullspackla ytan.

 

3:2 Riv bort eller limma eventuella lösa tapetbitar och slipa ned eventuella tapetskarvar. OBS! Slipa och spackla ej tapet-skarvar om tapeten har en ytstruktur, detta för att undvika ”släta ränder” på tapetskarvarna.

 

3:3 Spackla sprickor och tapetskarvar. När spacklet är torrt, slipa med fint slippapper 80-120. Borsta och dammsug bort allt slipdamm. Är du tveksam om tapeterna sitter fast kan de grundas med Spärra Grundfärg för att minska risken för blåsbildning.

 

Väggar - Obehandlad vägg

Spackla sprickor och ojämnheter med Alcro Handspackel. När spacklet är torrt, slipa med fint slippapper 80-120. Borsta och dammsug bort allt slipdamm. På nya väggar av skivmaterial t ex spånskiva, gipsskiva – måste skarvarna förstärkas med pappersremsor för att målningen inte ska spricka av rörelser.

Börja måla 

 

Grundmåla 

Möbler
Grundmåla vid behov möbler med Alcro Servalac Grund eller med Metall Dekorfärg då underlaget är mer enhetligt. Stryk jämnt och flödigt samt släta ut/jämna till samtidigt som du målar. Målade ytor i gott skick behöver ej grundas.

 

Väggar
Om underlaget är brokigt eller har spacklats kan man grundmåla väggarna med Alcro Grunda Grundfärg. Tänk på att använda en korthårig roller t ex filtroller för att få en så slät struktur som möjligt.

Färdigstrykning

Metall Dekorfärg ger ytan olika intryck beroende på vilket verktyg som används. Färgen kan penselstrykas, rollas eller sprutmålas. För samtliga verktyg gäller att färgen kommer att skifta i ton efter verktygets riktning vid applicering vilket kan vid tjocka pålägg av färg nyttjas som en dekorativ effekt. Rör om färgen noggrant.

 

Här nedan beskrivs olika möjligheter:

 

Alt 1. Roller
Roller ger en yta med hamrad effekt. Välj mellan skum-, filt- eller golvlacksroller. Ju finare roller desto mindre och finare hamrad effekt uppnås. Skumroller ger således minst hamrad effekt. Rolla flödigt första strykningen. Rolla sakta så att inga luftblåsor uppstår.

 

Alt 2. Pensel
Penselstrykning ger en yta med penselränder. Detta kan användas antingen med ränderna som blir från penselborsten vid efterslätning eller som en dekorativ effekt med t ex kryss-strykning. Applicera ganska flödigt vid första strykningen. Andra strykningen kan med fördel appliceras normalt eller lite snålare för en jämnare yta.

 

Alt 3. Spruta
Sprutad färg skapar en fint hamrad yta. Vid sprutning späd med ca 15-25% vatten beroende på sprututrustning.

 

Alt 4. Tapetverktyg

För en helt slät yta liknande slagmetall kan färgen påföras med exempelvis roller och sedan efterslätas med en mjuk och formbar plastspackel, exempelvis ett mjukt tapetverktyg. För att lyckas med detta krävs ofta lite övning på mindre yta då riktningen på plastspackeln avgör mönstret.

Fältmålning

6:1 Dela in ytan i fält om ca 40 x 40 cm och skydda varannat fält med blå maskeringstejp. Grundmåla först med Servalac Aqua Grund och låt torka. Rolla färgen och eftersläta med spackeln.

 

6:2 När ytorna har torkat, ta bort maskeringstejpen och skapa en ny maskeringsram kring de omålade ytorna.

 

6:3 På så sätt får du hanterbara ytor som upplevs som metall­plattor på väggen.

Verktyg

Tips

  • Välj en kulör på grundfärgen som går ton-i-ton med metall­kulören.
  • Tänk på att guld och silverfärgen ej fyller upp smårepor och skavanker som en vanlig väggfärg utan kräver ett jämnt underlag.
  • Tänk på att olika verktyg ger olika strukturer så skydda det som ej skall målas och måla med samma verktyg på hela ytan.
  • Metall dekorfärg är en formbar färg så upptäck och lär känna färgen på en mindre yta.
  • Inte bara verktyg utan även belysning skapar effekter.

 

Dåligt underarbete avslöjar sig alltid

Defekter och skavanker kan inte döljas med färg. Ett dåligt underarbete försämrar resultat och hållbarhet avsevärt. Räkna med att lägga ned 3/4 av arbetstiden på underarbetet och resterande på själva målningsarbetet. Då är du på god väg mot ett lyckat slutresultat.

 

Skydda mot damm

Städa och dammsug ordentligt i rummet där du ska arbeta.

 

Välj rätt roller och pensel

En roller med ingen eller kort lugg ger en jämnare yta än en roller med längre lugg. Använd därför en skum- eller filtroller när du målar en jämn och fin yta.

Ska du måla möbler eller snickerier använd pensel avsedd för vattenburen lackfärg.

 

 

 

Skydda naturen

Rengöring av verktyg

Det lönar sig alltid att använda verktyg av bra kvalitet. Om du gör rent verktygen så snart som möjligt efter målningen, kan du använda dem desto fler gånger. Ta bort mesta möjliga färg från verktyg före rengöring i vatten. Förvara pensel och roller i tillsluten plastpåse när du tar paus i arbetet.

 

Hjälp till att skydda naturen

Häll inte ut färg eller lösningsmedel i avloppet. Inte ens om färgen är vattenspädbar. Det försvårar reningsprocessen i reningsverket. Lämna istället överbliven färg och lösnings-medel till en miljöstation i din kommun. Väl tömda emballage ska lämnas till återvinningsstationer eller centraler. Återförslut öppnad burk väl.

sv
har lagts till i Sparat.
har tagits bort från sparat
har lagts till i din inköpslista.
har tagits bort från din inköpslista
Du behöver välja storlek
Du behöver välja antal
Du behöver välja en kulör