Kalk Slamfärg Kalkputs
Kalk
Basta logo
Kalk Slamfärg Kalkputs

Kalk Slamfärg Kalkputs

Kalk

Kalk Slamfärg Kalkputs är en nyanseringsbar kalkfärg. Avsedd för kalkcement och kalkputsade ytor så väl inomhus som utomhus. Lämplig även för tidigare kalkfärgsmålade underlag. Kalk Slamfärg Kalkputs rekommenderas inte för behandling av putsytor med mycket högt cementinnehåll.

  • Ger en traditionsenlig yta
  • Öppen färg - släpper igenom fukt
  • Nyanseringsbar
Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Utomhus


Åtgång

0,5-0,8 kg/m2 färdig yta (2-3 behandlingar beroende på underlagets struktur och porositet) m²/kg


Glans

Helmatt


Verktyg

pensel


Målningstemperatur

Lägst +5°C yttemperatur


Torktid vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 1(h). Övermålningsbar efter 2(h).


Bindemedel

-


VOC

Förberedelse av ytor

FÖRBEHANDLING Ytan skall vara ren och fast och helt ren från organiska färger. Tidigare kalkfärgsmålade ytor stålborstas (borsten måste vara av rostfritt stål) eller högtryckstvättas försiktigt så att underlaget inte skadas. Eventuella lagningar utförs med samma bruk som använts ursprungligen. Ytor som inte målas skyddas noga.


Måla

Färdigbruten Kalkfärg blandas på arbetsplats med vatten i förhållanden: - i ett 12,5 kg kärl tillsätts 12,5 liter vatten Massan blandas omsorgsfullt. Under arbetets gång skall Kalkfärgen röras om tillräckligt ofta för att hindra tyngre stenmaterial att sjunka ner till botten. Blandningsförhållanden måste vara samma under hela arbetet för att undvika kulörskillnader. Under målning fuktas underlaget noggrant med rent vatten. Underlaget måste vara jämnt fuktat men inte "sugande". Applicera Kalk Slamfärg Kalkputs med kalkkvast. Måla 2-3 gånger beroende på önskad yta och underlagets absorptionsförmåga. Fukta underlaget noggrant och jämnt före varje behandling. Eftervattna efter sista strykningen. Låt Kalk Slamfärg Kalkputs torka ca 2 timmar efter första strykningen, därefter görs mellanvattning och andra strykningen på fuktigt underlag lika som på första. Eventuell tredje strykning görs lika den andra. Reservera tillräcklig mängd färg från samma tillverkningsomgång för jämnt slutresultat. Anpassa arbetet så att överlappsskarvar undviks. Kulören på Kalk Slamfärg Kalkputs påverkas av underlagets fuktighet och porositet. Eftervattning ger en mörkare nyans. I varmt eller blåsigt väder ombesörj för tillräcklig fuktning. Måla ej i regn eller i direkt solljus.


När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.


Skötselråd

Smutsiga ytor målade med Kalk Slamfärg kan tvättas varsamt med en högtryckstvätt utan rengöringsmedel tidigast en månad efter målningen. Tvätten kan lämna permanenta märken på ytan, så det område som ska tvättas bör utformas på ett iögonfallande sätt efter strukturens linjer. Vi rekommenderar att du tar bort lös smuts som är torr med en mjuk borste för att undvika nötning. För att ta bort alger och mögel, använd Alcro Alg & Mögelmedel enligt instruktion på en blötlagd yta och skölj noggrant utan att använda högtryck mot ytan. NOTERA! Ytan måste behandlas igen efter borttagning av mögel.


Viktigt

Besök www.alcro.se för mer information.

sv
har lagts till i Sparat.
har tagits bort från sparat
har lagts till i din inköpslista.
har tagits bort från din inköpslista
Du behöver välja storlek
Du behöver välja antal
Du behöver välja en kulör