Laserat hus Alcro

Lasera träfasader

Arbetsråd - Måla utomhus
Tvätta innan lasering Alcro

Förarbete

Tvätta tidigare laserade fasader

Tidigare laserade fasader ska först rengöras. Ett tips för enkel tvättning är att använda skumspruta . Glöm inte att använda gummihandskar och täck över fönster samt blommor och växter vid husväggen.

Vät ytan med vatten så rengöringsmedlet inte sugs in i fasaden. Ställ vattenslangens munstycke på bred stråle. Tvätta alla ytor med Grovrent. Tvätta med Alg- & Mögelmedel där påväxt förekommer. Tvätta, borsta nerifrån och upp. Använd lämplig tvättborste.

Skölj noga innan tvättvattnet torkar in i underlaget. Viktigt att låta ytan torka ordentligt innan du laserar. Underlagets fuktkvot får inte överstiga 16%.

 

Kåda, hartser och spikskallar 

Skrapa och borsta bort kåda och hartser som drypt ut ur träet innan lasering. Driv in eventuella spikskallar som trängt ut.

Borsta innan lasering av träfasad Alcro

Nytt trä

Nytt trä ska behandlas snarast möjligt för att inte ta skada av fukt, alg- och mögelbeväxning samt av starkt solsken. Behandla gärna innan panelen sätts på plats, då kommer du åt att behandla alla ytor och arbetet går lättare. På hyvlat trä och bilade stockar ska ytorna ruggas upp med ett grovt sandpapper före lasering för bästa vidhäftning.

Borsta bort allt damm och löst stoft från fasaden. Skrapa och borsta bort kåda och hartser som drypt ut ur träet innan lasering.

Obehandlat trä som suttit uppe mer än 2 veckor skall tvättas och borstas med borste med styv borst i träets längdriktning. Har gråträ bildats skall det slipas bort till friskt trä. Frambragta släta ytor ruggas upp med grovt sandpapper. Vassa hörn och kanter rundas av med slippapper.

Olja ändträ innan lasering, Alcro

 

Lasera med Virke på nytt trä

Grundolja

Stryk först en gång med Grundolja Trä på hela brädan/fasaden samt ändträ. Applicera tills träet är mättat utan att bilda en blank yta. Vänta inte länge än 1 dag innan första lasering sker med Virke. Grundoljan skyddar mot vattenupptagning och jämnar ut träets insugning inför lasering. 

Lasera

Stryk lasyren på en bräda i taget för att minska risken för överlappning och ojämn kulör. Stanna inte mitt på väggytan, lasera till hörn eller bakom stuprör. Lasera alltid fasaden med två strykningar. För varje skikt och applicering mörknar slutresultatet,  var därför noga med att behandla hela fasaden (ej fläckvis) för att undvika s k överlappskarvar. Det är viktig att lasyren tränger in ordentligt i träet men undvik att ”fernissa” fasaden. Det kan ge upphov till flagningar.

 

Lasera med Virke på tidigare laserade ytor

Grundolja

Har skador uppstått och gråträ bildats skall det slipas bort till friskt trä. Grundolja renskrapat trä, sprickor, ändträ och obehandlade ytor. Applicera tills träet är mättat utan att bilda en blank yta. Är skadorna djupa och omfattande skall virket bytas ut.

Lasera

Skrapa eller stålborsta (med mjuk stålborste) bort lös färg och lösa träfibrer och matta ner blanka färgytor. Vid framskrapning till rent trä, grundolja ytorna enligt ovan.  

Laserade ytor i gott skick behandlas genom en strykning. På ytor som blekts eller ändrat kulör kan två strykningar behövas. Tänk på att lasering mörknar utseendet vid varje behandling. 

Hyvlade ytor samt bilade stockar skall ruggas upp med grovt sandpapper före lasering. 

Tips. Lasera med färglös lasyr vid första strykningen och med pigmenterad lasyr följande strykning för att undvika allt för mörkt slutresultat. Alternativt blanda lika delar färglös med färgad lasyr vid båda strykningarna.

 

Lasera med Fasad Täcklasyr på nytt trä

Stryk först en gång med Grundolja Trä på hela brädan/ asaden samt ändträ. Applicera tills träet är mättat utan att bilda en blank yta. Vänta inte längre än 1 dag innan första målning sker med Fasad Täcklasyr. Applicera två gånger med Fasad Täcklasyr och var särskilt noggrann vid ändträ och skarvar.

 

Lasera med Fasad Täcklasyr på tidigare laserade ytor

Har skador uppstått och gråträ bildats skall det slipas bort till friskt ljust trä. 

Grundolja renskrapat trä, sprickor, omålade ändträ och utbytt virke. Applicera tills träet är mättat utan att bilda en blank yta. Är skadorna djupa och omfattande skall virket bytas ut. 

Ytor i dåligt skick måste samtliga ytor grundmålas med Alcro Grundfärg.

Lasera fasad Alcro

Två strykningar

Du ska alltid lasera fasaden med två strykningar. Vänta med strykning nummer två tills att den första torkat. Information om när lasyren är övermålningsbar står på burken.

För att undvika överlappningseffekter behöver du följa nedan instruktioner: 

  • Lasera hela fasaden - stanna inte mitt på
  • Stryk panel för panel

Vid användning av lasyr är det noga med att behandla hela fasaden (ej fläckvis) för att minska risken för s.k. överlappningseffekter. Måla alltid bräda för bräda för att undvika överlappningseffekter.

Det är viktigt att lasyren tränger in ordentligt i träet. Men undvik att ”fernissa” fasaden. Det kan ge problem med avflagningar.

Upprepa enligt ovan för strykning nummer två. 

 

 

Tips

 

Sätt värde på ditt hus

Ju längre du dröjer med att rätta till skavankerna på husfasaden och dess detaljer desto svårare och dyrbarare blir det att åtgärda. Börjar färgen flagna så är det hög tid att tänka på ommålning. Då gäller det att skydda husfasadens detaljer mot nedbrytning.

Dåligt underarbete avslöjar sig alltid

Ett dåligt underarbete försämrar resultat och hållbarhet avsevärt. Räkna med att lägga ned ungefär tre fjärdedelar av arbetstiden på underarbetet och resterande på själva målningsarbetet. Då är du på rätt väg mot ett lyckat slutresultat.

Måla inte när det finns risk för regn och dagg

Måla inte när det finns risk för dagg inom 1-2 timmar efter avslutad målning, eller risk för regn inom 8 timmar efter avslutad målning.

Kontrollera fuktkvoten

Före målning ska träet vara torrt och ha en fuktkvot under 16%. En fuktmätare finns hos de flesta Alcroåterförsäljare.

Se över detaljer

Passa på att laga och byta ut exempelvis dropplister vid fönster och husgrund inför målningen. Ofta är det sådana enkla detaljer som orsakar stora skador på fasad och grund.

Sluta inte måla mitt på fasaden

Vid användning av lasyr är det noga med att behandla hela fasaden (ej fläckvis) för att minska risken för s k överlappningseffekter. Måla alltid bräda för bräda för att undvika överlappningseffekter.

Fråga vår Fasadexpert

Vänd dig gärna till närmaste Alcroåterförsäljare. Här finns specialutbildad Fasadexpert som kan hjälpa dig med råd inför husmålningen. Du kan även boka tid för husbesiktning. Då får du tydliga rekommendationer för färgval, arbetsgång och kostnadsförslag på material. I butiken får du också tips om färgsättningen av ditt hus, färgkartor, inspirationsbroschyrer och fler arbetsråd. Läs mer om fasadexperten här >

sv
har lagts till i Sparat.
har tagits bort från sparat
har lagts till i din inköpslista.
har tagits bort från din inköpslista
Du behöver välja storlek
Du behöver välja antal
Du behöver välja en kulör