Laserat hus Alcro

Lasera träfasader

Arbetsråd - Måla utomhus
Tvätta innan lasering Alcro

Förarbete

Var noga med förarbetet så får du en hållbar och snygg lasering på ditt hus. Underarbetet är mycket viktigt för slutresultatet.

 

Tidigare laserade fasader

Tidigare laserade fasader ska först rengöras. Ett tips för enkel tvättning är att använda Nitoclean-sprutan som kan hyras i färghandeln. Glöm inte att använda gummihandskar och täck över blommor och växter vid husväggen.

 

Vät ytan

Vät ytan med vatten så rengöringsmedlet inte sugs in i fasaden. Ställ vattenslangens munstycke på bred stråle.

 

Tvätta

Tvätta sedan alla ytorna med Grovrent eller Alg & Mögelfritt, om det finns sådana problem. Tvätta nedifrån och upp. Använd svamp, borste eller skumspruta.

 

Skölj

Skölj noga med vatten innan medlet torkat in i underlaget. Tänk på att låta ytan torka ordentligt innan du målar. Underlagets fuktkvot bör ligga under 16%.

 

Borsta

Borsta bort allt damm och löst stoft från fasaden.

 

Kåda

Skrapa bort kåda.

Borsta innan lasering av träfasad Alcro

Nytt trä

Nytt trä ska behandlas snarast möjligt för att inte ta skada av fukt, alg- och mögelbeväxning samt av starkt solsken. Behandla gärna innan panelen sätts på plats, då kommer du åt att behandla alla ytor och arbetet går lättare. På hyvlat trä och bilade stockar ska ytorna ruggas upp med ett grovt sandpapper före lasering för bästa vidhäftning.

 

Borsta bort damm

Borsta bort allt damm och löst stoft från fasaden.

 

Kåda

Skrapa bort kåda.

 

Borsta i träets riktning

Obehandlad träpanel som suttit uppe mer än 4 veckor ska borstas i träets längdriktning för maximalt fäste.

Olja ändträ innan lasering, Alcro

Olja 

Behandla allt rent trä med Bestå Grundolja utomhus.

 

På en tidigare obehandlad fasad ska hela fasaden först behandlas med grundolja.

 

Glöm inte behandla ändträ, och tänk på att stryka även obehandlade fönster och snickeridetaljer

 

Fasaden behandlas med grundolja för att skydda mot rötsvampar, blånad samt mögelangrepp. Att virket förbehandlas med grundolja gör också att du får en jämnare lasering.

 

 

Lasera fasad Alcro

Börja lasera

 

Två strykningar

Du ska alltid lasera fasaden med två strykningar. Vänta med strykning nummer två tills att den första torkat. Information om när lasyren är övermålningsbar står på burken.

 

För att undvika överlappningseffekter behöver du följa nedan instruktioner: 

  • Lasera hela fasaden - stanna inte mitt på
  • Stryk panel för panel

 

Vid användning av lasyr är det noga med att behandla hela fasaden (ej fläckvis) för att minska risken för s.k. överlappningseffekter. Måla alltid bräda för bräda för att undvika överlappningseffekter.

 

Det är viktigt att lasyren tränger in ordentligt i träet. Men undvik att ”fernissa” fasaden. Det kan ge problem med avflagningar.

 

Upprepa enligt ovan för strykning nummer två. 

 

 

Tips

 

Mörklaserat trä som önskas ljusare

På 50, 60 och 70-talet var det populärt att lasera sommarhus, verandor och staket i mörka bruna och gröna nyanser för att diskret smälta in i omgivningarna. Efter några omlaseringar och påverkan av väder och vind är resultatet ofta ett mörkt och åldrat trä som kan vara i behov av förnyelse. Dessutom kanske du har kommit på andra tankar vad gäller kulörvalet. Vill du då fortsätta med lasyrfärg men byta till en ljusare kulör finns räddningen i form av Alcro Grundfärg. Givetvis går det inte att återskapa den naturliga träkänslan, men ytans struktur och lasyren kan ändå ge en känsla av nytt trä. Grundmåla först fasaden med Alcro Grundfärg. Lasera därefter som på nytt trä dock utan grundolja.

 

Lasering på tidigare täckfärgsmålat trä

Tvätta hela ytan med Alg- & Mögelmedel. Skrapa upp all löst sittande färg. Mätta utsatta obehandlade ställen som panelskarvar och ändträ med Bestå Grundolja Utomhus. Grundmåla hela fasaden med Alcro Grundfärg. Lasera på samma sätt som beskrivs ovan för mörklaserat trä. Givetvis går det inte att återskapa den naturliga träkänslan, men ytans struktur och lasyren kan ändå ge en känsla av nytt trä.

 

Sätt värde på ditt hus

Ju längre du dröjer med att rätta till skavankerna på husfasaden och dess detaljer desto svårare och dyrbarare blir det att åtgärda. Börjar färgen flagna så är det hög tid att tänka på ommålning. Då gäller det att skydda husfasadens detaljer mot nedbrytning.

 

Dåligt underarbete avslöjar sig alltid

Ett dåligt underarbete försämrar resultat och hållbarhet avsevärt. Räkna med att lägga ned ungefär tre fjärdedelar av arbetstiden på underarbetet och resterande på själva målningsarbetet. Då är du på rätt väg mot ett lyckat slutresultat.

 

Måla inte när det finns risk för regn och dagg

Måla inte när det finns risk för regn och dagg inom 4-6 timmar efter avslutad målning.

 

Kontrollera fuktkvoten

Före målning ska träet vara torrt och ha en fuktkvot under 16%. En fuktkvotsmätare finns hos de flesta Alcroåterförsäljare.

 

Se över detaljer

Passa på att laga och byta ut exempelvis dropplister vid fönster och husgrund inför målningen. Ofta är det sådana enkla detaljer som orsakar stora skador på fasad och grund.

 

Sluta inte måla mitt på fasaden

Vid användning av lasyr är det noga med att behandla hela fasaden (ej fläckvis) för att minska risken för s k överlappningseffekter. Måla alltid bräda för bräda för att undvika överlappningseffekter.

 

Det är lättare att underhålla laserade fasader

Oftast räcker det med en strykning för att fräscha upp en blek yta. Använd en svagt färgad lasyr eftersom pigment från den tidigare lasyren finns kvar i ytan. Annars finns risken att du får en för kraftig slutkulör. Blanda lika delar färgad och färglös lasyr och gör en provstrykning så att du ser att kulören blir bra.

 

Fråga vår Fasadexpert

Vänd dig gärna till närmaste Alcroåterförsäljare. Här finns en specialutbildad Fasadexpert som kan hjälpa dig med råd inför husmålningen. Du kan även boka tid för husbesiktning. Då får du tydliga rekommendationer för färgval, arbetsgång och kostnadsförslag på material. I butiken får du också tips om färgsättningen av ditt hus, färgkartor, inspirationsbroschyrer och fler arbetsråd. Läs mer om fasadexperten här >

sv
har lagts till i Sparat.
har tagits bort från sparat
har lagts till i din inköpslista.
har tagits bort från din inköpslista
Du behöver välja storlek
Du behöver välja antal
Du behöver välja en kulör