Måla fönster & snickerier med Alcro

Måla fönster & snickerier

Arbetsråd - Måla utomhus
Tvätta fönster innan målning Alcro

Förarbete

Var noga med förarbetet så får du en hållbar och snygg målningsbehandling av snickerierna. Underarbetet är mycket viktigt för slutresultatet.

 

Tvätta 

Börja med rengöringen. Tvätta alla träytor med Grovrent utspädd enligt rekommendation på förpackningen. Låt verka ca 15 minuter. Skölj noggrant med vatten och låt torka. I koncentrerad form kan Grovrent ha en etsande effekt på glas. Skölj därav noggrant innan det torkar. Finns det mögel eller alger används Alg- & Mögelmedel, utspädd enligt rekommendation på förpackningen. Var noga med att skölja av ytan ordentligt. Låt ytan torka ordentligt innan du målar. Underlagets fuktkvot bör ligga under 16%. 

 

Nytt trä behöver inte tvättas. Men om det stått obehandlat ett tag ska det borstas och tvättas enligt ovan. 

Skipa av hörn innan fönstermålning - Alcro

Slipa av kanter

Slipa av skarpa kanter så att färgfilmen kan bilda ett jämnt skyddande skikt.

Skrapa fönster innan målning  - Alcro

Skrapa tidigare målade ytor

Skrapa bort all löst sittande färg. Om ytan är i dåligt skick måste du ta bort den gamla färgen före ommålning. Slipa bort poröst och grånat trä och runda av vassa kanter. Om karmbottenstycke och bågens underkant är i dåligt skick, ta bort all färg. Tag även bort färgen ca 20 cm upp på karm och bågens stående sidor. Detta för att förhindra fuktinträngning i ändträet.

Ta bort kitt innan fönstermålning  - Alcro

Ta bort sprucket fönsterkitt

Tag bort åldrat kitt som börjat spricka upp och släppa från glasfals och glas. Använd helst ett kittstämjärn eller maskin. Tag bort kittet på bågens underkant samt ca 20 cm upp på bågens stående sidor. Kittfalsen skall ha trären yta. Rengör glas med T-röd.

Trärena ytor behandlas med grundolja - Alcro

Trärena ytor behandlas med grundolja

Nya trärena och gamla sugande ytor, så som skarvar, knutpunkter och kittfalsar behandlas med Bestå Grundolja Utomhus. Särskilt viktigt är det att behandla ändträ för att stoppa inträngning av vatten. Överskott av grundoljan torkas bort inom 30 minuter.

Grundmåla alla ytor med Alcro Grundfärg

Grundmåla

Grundmåla alla ytor med Alcro Grundfärg. Mätta ändträet och småsprickor omsorgsfullt. Använd en kulör som avviker från täckfärgens, så kan du säkerställa tillräcklig skikttjocklek vid färdigstrykningen.

Kitta med Alcro Fönsterkitt

Kitta

Kitta de renskrapade och urborstade kittfalsarna med Fönsterkitt. Skär upp munstycket till lämplig bredd. Lägg munstycket så att kittfogen efterslätar sig själv. 

Eftersläta med en kittkniv.

Laga hål, större sprickor och fogar med Alcro Latexfog

Laga hål och sprickor

Laga eventuella hål, större sprickor och fogar med Alcro Latexfog. Använd patronspruta för att trycka in massan ordentligt.

Toppförsegla med Alcro Latexfog

Toppförsegla med latexfog

Toppförsegla den eventuella springan på insidan mellan yttre bågen och glaset med Alcro Latexfog för att hindra kondensfukt att tränga in den vägen. Foga även infästning mellan bleck och karmbottenstycke.

Måla fönster med Bestå Fönsterfärg

Måla

 

Täckmåla två gånger

Täckmåla två gånger med Bestå Utsikt för en halvblank yta, eller Bestå Accent för en helmatt yta. Stryk flödigt första gången. På fönster ska du låta färgen gå cirka två millimeter in på glasrutan så att vatten ej tränger in bakom kittet. Torka bort färgstänk från glaset innan färgen har torkat. Övriga snickerier målar du med fördel också med Bestå Utsikt eller Bestå Accent.

 

Alcro Bestå Fönstersystem är lättstruket och rinningssäkert .Det täcker bra och ger en väderbeständig yta med god kulörhållning. Grundoljan, grundfärgen och täckfärgen är vattenburen, vilket är bra både för dig som målar och förmiljön. Dessutom är torktiden mycket kort.

 

Måla med Alcro innan fönstren förfaller

Tips 

 

Ta extra vara på just fönster

Fönster, vindskivor, foder, knutbrädor och andra snickeridetaljer är de mest utsatta delarna på ett hus. Därför är det viktigt att du gör målningsbehandlingen extra noga här, och att du regelbundet ser över och rättar till skador som uppstår. Måla fönster och snickerier med Alcros väl beprövade målningssystem som ger ett mycket hållbart resultat.

Fönster utsätts för stora påfrestningar. Det är därför viktigt att de målas på rätt sätt och ses över med jämna mellanrum. Fukt som tränger in i träet brukar vara huvudorsaken till att färgen flagnar. Dåligt infästa fönsterbleck, springor mellan fönster-delarna eller dåliga kittfalsar är typiska fel som måste åtgärdas innan du börjar måla.

 

Sätt värde på ditt hus

Ju längre du dröjer med att rätta till skavankerna på husfasaden och dess detaljer desto jobbigare och dyrbarare blir det. Börjar färgen flagna så är det hög tid att tänka på ommålning.

 

Vänta inte för länge med ommålningen 

Det är viktigt att måla om fönstren i tid, innan trävirket hunnit ta allvarlig skada. Och kom ihåg att alla ytor måste målas mycket noga, särskilt de svåråtkomliga!

 

Maskeringstejp gör jobbet lättare

Sätt maskeringstejp på glaset så slipper du färgkladd på fönstret. Kom ihåg att ta bort tejpen snabbt innan solen har gjort att klistret fastnat på fönstret. Vill du inte riskera detta finns UV-beständig maskeringstejp. Tejpen ska placeras cirka två millimeter in på glasrutan. Avlägsna den så snart färgen torkat.

 

Kontrollera fuktkvoten 

Före målning ska träet vara torrt och ha en fuktkvot under 16%. En fuktkvotsmätare finns hos de flesta Alcroåterförsäljare.

 

Dåligt underarbete avslöjar sig alltid 

Defekter och skavanker kan ibland döljas med färg. Men ett dåligt underarbete försämrar resultat och hållbarhet avsevärt. Räkna med att lägga ned tre fjärdedelar av arbetstiden på underarbetet och resten på själva målningen. Då är du påväg mot ett lyckat slutresultat.

 

Måla aldrig på solheta ytor

Bästa målningsvädret är när solen döljer sig bakom molnen. Det behöver inte vara mer än sju grader varmt.

 

Vid ostadigt väder 

Måla inte när det finns risk för regn och dagg inom det närmaste dygnet eller inom 1-2 timmar efter avslutad målning.

 

Rengöring av verktyg när du målat fasaddetaljer och fönster 

Det lönar sig alltid att använda verktyg av bra kvalitet. Om du gör rent verktygen så snart som möjligt efter målningen, kan du använda dem fler gånger. Skall du använda penslarna dagen efter, knyt om en plastpåse så torkar de inte.

 

Hjälp till att skydda naturen 

Häll inte ut färg eller lösningsmedel i avloppet. Inte ens om färgen är vattenburen. Det försvårar reningsprocessen i reningsverket. Lämna i stället överbliven färg, lösningsmedel och verktyg indränkta med färg till en miljöstation i din kommun.

 

Välj rätt pensel till vattenburen färg

Använd en mjuk syntetisk pensel till den nya vattenburna fönsterfärgen.

sv
har lagts till i Sparat.
har tagits bort från sparat
har lagts till i din inköpslista.
har tagits bort från din inköpslista
Du behöver välja storlek
Du behöver välja antal
Du behöver välja en kulör