Måla fönster & snickerier med Alcro

Måla fönster & snickerier

Arbetsråd - Måla utomhus
Tvätta fönster innan målning Alcro

Förarbete

Var noga med förarbetet så får du en hållbar och snygg målningsbehandling av snickerierna. Underarbetet är mycket viktigt för slutresultatet. Se gärna över dina fönsterbågar/karm, staket o dyl. varje eller vartannat år efter uppkomna skador.

 

Tvätta 

Börja med rengöringen. Tvätta alla träytor med Grovrent utspädd enligt rekommendation på förpackningen. Låt verka max 15 minuter. Skölj noggrant med vatten och låt torka. Grovrent ha en etsande effekt på glas, skölj därför noggrant innan det torkar. Finns det mögel eller alger används Alg- & Mögelmedel utspädd enligt rekommendation på förpackningen. Var noga med att skölja av ytan ordentligt. Låt ytan torka ordentligt innan du målar. Underlagets fuktkvot får inte överstiga 16%. 

Skipa av hörn innan fönstermålning - Alcro

Slipa av kanter

Slipa av skarpa kanter så att färgfilmen kan bilda ett jämnt skyddande skikt.

Skrapa fönster innan målning  - Alcro

Skrapa tidigare målade ytor

Skrapa bort all löst sittande färg och matta ner blanka och hårda ytor. Om hela ytor är i dåligt skick måste all färg avlägsnas före ommålning. Där bara karmbottenstycket eller bågbottenstycke är i dåligt skick skall den gamla färgen tas bort ner till trären yta. Ta även bort färgen ca 20 cm vertikalt upp på karm och bågen. Slipa bort poröst och grånat trä, runda av vassa kanter och rugga upp hårt, blankt trä. Vid rötskador skall träet bytas ut.

Ta bort kitt innan fönstermålning  - Alcro

Ta bort sprucket fönsterkitt

Tag bort åldrat kitt som börjat spricka och släppa från glasfals och glas. Använd helst ett kittstämjärn eller maskin. Tag bort kittet på bågens underkant samt ca 20 cm upp på bågens stående sidor. Kittfalsen skall ha trären yta. Rengör glas med T-röd.

Trärena ytor behandlas med grundolja - Alcro

Trärena ytor behandlas med grundolja

Nya trärena och sugande ytor, så som skarvar, knutpunkter och kittfalsar behandlas med Grundolja Trä. Särskilt viktigt är det att behandla ändträ för att stoppa inträngning av vatten. Överskott av grundoljan torkas bort inom 5 minuter.

Grundmåla alla ytor med Alcro Grundfärg

Grundmåla

Grundmåla alla ytor med Alcro Grundfärg. Mätta ändträet och småsprickor omsorgsfullt.
Använd en ljusare kulör som avviker från täckfärgens, så kan du säkerställa tillräcklig färgskiktstjocklek vid färdigstrykningen.

Kitta med Alcro Fönsterkitt

Kitta

Kitta de renskrapade och urborstade kittfalsarna med Fönsterkitt. Skär upp munstycket till lämplig bredd. Lägg munstycket så att kittfogen gör sig jämn själv.  Eftersläta med en kittkniv.

Laga hål, större sprickor och fogar med Alcro Latexfog

Laga hål och sprickor

Laga eventuella hål, större sprickor och fogar med MS Fog (polymerfogmassa). Använd patronspruta för att trycka in massan ordentligt.

Toppförsegla med Alcro Latexfog

Toppförsegla med MS fog

Toppförsegla den eventuella springan på insidan mellan yttre bågen och glaset med MS fog för att hindra kondensfukt att tränga in den vägen. Foga även infästning mellan bleck och karmbottenstycke.

Måla fönster med Bestå Fönsterfärg

Måla

Täckmåla två gånger med Bestå Utsikt för en halvblank yta eller Bestå Accent för en matt yta.
På fönster ska du låta färgen gå in ca 2–3 millimeter in på glasrutan så att vattnet ej kan tränga in bakom kittet. På geografiska områden där klimatet är mer besvärligt ex.  kustmiljö och där fönster blir mer utsatta, kan en strykning till behövas. Stryk därav karmbottenstycket och bågbottenstycket samt ca 20 cm vertikalt upp på dess stående sidor. 

Bestå Utsikt och Bestå Accent är lättstrukna och rinnsäkra, täcker bra och ger en väderbeständig yta med god kulörhållning. Alcro Bestå Fönstersystem: Grundolja, grundfärg samt täckfärg är ett vattenburet system vilket är bra för dig och för vår miljö.

Övriga snickerier och trädetaljer målar du med fördel med Bestå Utsikt eller Bestå Accent.

Måla med Alcro innan fönstren förfaller

Tips 

Ta extra vara på fönster

Fönster, staket, vindskivor, knutbrädor och andra snickeridetaljer är de mest utsatta delarna på ett hus och kallas ofta för kalla ytor. Därför är det viktigt att du utför målningsbehandlingen noga och efter rekommendation. Det är viktigt att regelbundet se över skarvar, ändträ, kittfalsar o dyl. och rätta till skador som uppstår och innan skadan blir för stor. 

Fukt som tillåts tränga in i träet under tid är huvudsaken till att färgen flagnar. 

Exempel på fuktfällor är dåligt infästa fönsterbleck, springor mellan sammanfogningar, sprickor i träet, kittfalsar, ändträ och dåliga geringar där kapändar står oskyddade. 

 

Sätt värde på ditt hus

Ju längre du dröjer med att rätta till skavankerna på husfasaden och dess detaljer desto jobbigare och dyrbarare blir det. Börjar färgen flagna så är det hög tid att tänka på ommålning.

 

Vänta inte för länge med ommålningen 

Det är viktigt att måla om fönstren i tid, innan trävirket hunnit ta allvarlig skada. Och kom ihåg att alla ytor måste målas mycket noga, särskilt de svåråtkomliga!

 

Maskeringstejp gör jobbet lättare

Sätt maskeringstejp på glaset så slipper du färgkladd på fönstret. Kom ihåg att ta bort tejpen snabbt innan solen har gjort att klistret fastnat på fönstret. Vill du inte riskera detta finns UV-beständig maskeringstejp. Tejpen ska placeras cirka två millimeter in på glasrutan. Avlägsna den så snart färgen torkat.

 

Kontrollera fuktkvoten 

Före målning ska träet vara torrt och ha en fuktkvot under 16%. En fuktkvotsmätare finns hos de flesta Alcroåterförsäljare.

 

Dåligt underarbete avslöjar sig alltid 

Defekter och skavanker kan ibland döljas med färg. Men ett dåligt underarbete försämrar resultat och hållbarhet avsevärt. Räkna med att lägga ned tre fjärdedelar av arbetstiden på underarbetet och resten på själva målningen. Då är du påväg mot ett lyckat slutresultat.

 

Måla aldrig på solheta ytor

Bästa målningsvädret är när solen döljer sig bakom molnen. Det behöver inte vara mer än sju grader varmt.

 

Vid ostadigt väder 

Måla inte när det finns risk för regn och dagg inom det närmaste dygnet eller inom 1-2 timmar efter avslutad målning.

 

Rengöring av verktyg när du målat fasaddetaljer och fönster 

Det lönar sig alltid att använda verktyg av bra kvalitet. Om du gör rent verktygen så snart som möjligt efter målningen, kan du använda dem fler gånger. Skall du använda penslarna dagen efter, knyt om en plastpåse så torkar de inte.

 

Värna om naturen 

Häll inte ut färg eller lösningsmedel i avloppet. Inte ens om färgen är vattenburen. Det försvårar reningsprocessen i reningsverket. Lämna i stället överbliven färg, lösningsmedel och verktyg indränkta med färg till en miljöstation i din kommun.

sv
har lagts till i Sparat.
har tagits bort från sparat
har lagts till i din inköpslista.
har tagits bort från din inköpslista
Du behöver välja storlek
Du behöver välja antal
Du behöver välja en kulör