Arbetsråd Måla våtrum

Måla badrum och våtrum

Arbetsråd - Måla inomhus
Måla våtrum

Det viktiga underarbetet

 

Tvätta & spackla

Börja med att tvätta bort fett och smuts med Målartvätt. Använd gummihandskar. Mögelangripna ytor tvättas med Alg & Mögeltvätt eller motsvarande medel. Kalkavlagringar tas bort med ett surt rengöringsmedel. Skölj sedan noga med vatten.

 

Skrapa bort löst sittande färg och tapeter. Mjuka PVC-material skall tas bort helt. Om det går, riv bort ytskiktet på vinyltapeter. På vinylbeklädnader som inte går att riva bort måste allt löst material och ojämnheter spacklas. Rengör ytan med kalklösande rengöringsmedel och skölj med vatten. Torka sedan med T-röd för att avlägsna eventuella rester av mjukningsmedel.

 

Spackla sprickor, skarvar och ojämnheter med Våtrumsspackel. Glöm inte att spackla skarven mellan vägg och matta. Slipa med fint slippapper när ytan är helt torr.

 

Jämna ut hörn och takvinklar med Tät Fog. Sugande ytor förlimmas med Tät Grundfärg spädd med lika delar vatten.

Måla våtrum

Uppsättning av väv

Rolla flödigt över hela väggen med Tät Grundfärg. Sätt sedan upp Glasfiberväv avsett för våtrum. Loda in väven och se till att den går ner minst 3 cm över mattan. Sätt därefter nästa våd kant i kant med den första.

 

Låt väven gå förbi hörnet ca 2 cm. Sätt den mötande vävvåden rakt in i hörnet, så att du får en överlappning på ca 2 cm.

 

Lossa eventuella brickor vid kranar och rör så att väven kommer in bakom. Skär ett snitt i väven för rör och ett kors för kranar.

 

Skär bort överskottsväv runt rören, så att väven går kant i kant med dem. Tryck fast väven och jämna till, så att de uppskurna vävkanterna möts kant i kant. Var försiktig med kniven så att inte pappen på gipsskivorna eller tätningar vid rörgenomförningar skadas.

Måla våtrum

Klart för målning

Målning av väggar i våtrum, badrum

Grundmåla med Tät Grundfärg efter att väven har torkat minst 30 minuter. Stryk färgen så att den når ca 3 mm nedanför glasfibervävens kant.

 

Använd roller på större ytor och pensel eller hörnroller vid lister, hörn, rör och andra detaljer. Låt grundfärgen torka minst 6 timmar.

 

Slutstryk med Tät Täckfärg. Använd roller eller pensel. Arbetet går lättare med hjälp av ett förlängningsskaft. Täta hål i väggen vid rör och infästningar med exempelvis Casco Aqua-tät eller motsvarande.

 

För att uppnå standarden för klass VT skall ytorna målas minst två gånger med täckfärgen.

Måla våtrum

Målning av tak i våtrum

Vid målning av tak rengörs och lagas eventuella skador med Våtrumsspackel. När underlaget är torrt, grundmåla med Tät Grundfärg och slutstryk därefter två gånger med Tät Täckfärg eller Tålig Täckfärg. Om du sätter upp väv i taket följer du samma arbetsgång som för vävklädda väggar dvs samtliga punkter enligt ovanstående.  

 

 

 

Måla våtrum

Rengöring av verktyg 

Det lönar sig alltid att använda verktyg av bra kvalitet. Om du gör rent verktygen så snart som möjligt efter målningen, kan du använda dem desto flera gånger. Tvätta med Penseltvätt och skölj därefter noga med vatten och eventuellt såpa.

 

Hjälp till att skydda naturen 

Häll inte ut färg eller lösningsmedel i avloppet. Inte ens om färgen är vattenspädbar. Det försvårar reningsprocessen. Lämna istället överbliven färg, lösningsmedel och verktyg indränkta med färg till en miljöstation i din kommun.

Måla våtrum

Tips att tänka på när du målar våtrum

 

Dåligt underarbete avslöjar sig alltid

Defekter och skavanker kan ibland döljas med färg. Men ett dåligt underarbete försämrar resultat och hållbarhet avsevärt. Räkna med att lägga ned ca 75% av arbetstiden på underarbetet och resten, ca 25%, på själva målningsarbetet. Då är du på rätt väg mot ett lyckat slutresultat. I våtrum är underarbetet speciellt viktigt. Ytorna måste bli täta och färgen täcka ordentligt när du grund- och täckmålar.

 

Lägsta målningstemperatur

Lägsta målningstemperatur för Tät våtrumssystem är +10º C. Var speciellt noggrann i nybyggnader och ouppvärmda utrymmen att även väggen håller denna temperatur.

 

sv
har lagts till i Sparat.
har tagits bort från sparat
har lagts till i din inköpslista.
har tagits bort från din inköpslista
Du behöver välja storlek
Du behöver välja antal
Du behöver välja en kulör