Måla trappan med Alcro

Måla trappa

Arbetsråd - Måla inomhus
Slipa trappa

Trä kräver noga underarbete

Tålamod, noggrannhet, riktiga verktyg och ett ordentligt underarbete lägger grunden för ett lyckat resultat. Läs först noga igenom bruksanvisningen på förpackningen och följ sedan arbetsråden.

 

Slipa och tvätta 

Rengör trappan från smuts och damm. Blanka ytor på tidigare målade trappor slipas matta. Tvätta med Målartvätt och torka efter med rent vatten. På tidigare obehandlade ytor kan du slipa lätt för att få bort eventuell fiberresning, avlägsna sedan slipdammet. 

 

 

kvistlacka

Börja måla

 

Behandla med kvistlack 

Behandla kvistar med Kvistlack innan du grundmålar. Kvistlack penslas på torr och ren yta. Eventuell kåda som trängt ut på ytan skrapas/slipas bort före behandlingen. Kvistlacken målas med fördel i två skikt då den första strykningen spärrar och den andra förseglar. Trä behandlat med kvistlack måste övermålas då kvistlacken endast har en isolerande funktion.

 

 

Grundmåla

Grundmåla med Alcro Panelgrund för att minska risken för missfärgning av trähartser. Detta gäller framför allt träytor som ska målas i vita och ljusa kulörer. Svårare genomslag från underlaget kan innebära att ytterligare en strykning med grundfärg behövs. 

 

Låt grundfärgen torka minst 16 timmar innan ytan färdig-stryks.

 

Färdigmåla

För bästa slutresultat färdig-stryk golvet 2 gånger med Studio golvfärg. Om du vill ha en exceptionell ytfinish kan du även måla med Servalac Finess, men då ska du grundmåla med Servalac Grund istället. 

 

Låt färgen torka

Se till att låta färgen torka ordentligt innan du belastar den. Underlaget i trappan får sin fulla slitstyrka och kan belastas efter cirka 5 dygn.

sv
har lagts till i Sparat.
har tagits bort från sparat
har lagts till i din inköpslista.
har tagits bort från din inköpslista
Du behöver välja storlek
Du behöver välja antal
Du behöver välja en kulör