Puts Täckfärg
Puts
Basta logo
NordicEcolabel
Puts Täckfärg

Puts Täckfärg

Puts

Puts Täckfärg är en helmatt, vattenburen akrylatfärg för målning av nya och tidigare behandlade mineraliska fasader, fiberförstärkta skivor m m. Ger tillsammans med Mineral Grundfärg ett effektivt skydd mot frostsprängningar. Använd inte Puts Täckfärg på reverterade hus.

  • Ger en vacker helmatt yta
  • Speciellt anpassad för mineraliska fasader
  • Enkel att måla med
Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Utomhus


Åtgång

5 - 8 m²/l


Glans

Helmatt


Verktyg

spruta, pensel, roller


Målningstemperatur

Mellan +7°C till +25°C yttemperatur


Torktid vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 1(h). Övermålningsbar efter 12(h).


Bindemedel

Styrenakrylat


VOC

Limit value (Cat A/c): 40 g/l (2010). Product VOC < 40 g/l.

Förberedelse av ytor

OBEHANDLAD PUTS OCH BETONG rengör du från smuts, salter och annat löst material genom noggrann borstning. För bäst resultat använd en högtryckstvätt med het vatten och utan rengöringsmedel. På nygjuten betong avlägsnar du förekomst av cementhud och formolja med stålborste och högtryckstvätt utan rengöringsmedel. Bäst resultat får du genom blästring eller vattenblästring. Låt torka ordentligt och grunda därefter med Mineral Grundfärg. Tänk på att ny puts ska åldras minst 2 månader innan du behandlar den på något sätt. FIBERFÖRSTÄRKTA SKIVOR (FASADER, INTE TAKYTOR) målar du tidigast efter ett halvt års utomhusexponerring. Rengöring - samma som för obehandlad puts och betong. Grunda med Mineral Grundfärg. TIDIGARE MÅLAD PUTS OCH BETONG rengör du på samma sätt som obehandlad puts och betong. Om fasaden är kraftigt smutsig eller beväxt använd Alcro Grovrent respektive Alcro Alg & Mögelmedel. Späd rengöringsmedlet enligt rekommendation. Innan rengöring vattna fasaden rikligt med rent kallt vatten. Låt verka ca 15 min. Skölj därefter rikligt med vatten. Högtryck kan även användas för att skölja av ytan. Tänk på att rikta strålen längs med fasaden (ej 90° mot) så att smuts och rengöringsmedel inte trycks in i ytan. Kvarvarande färg ska vara väl förankrad i underlaget. Låt rengjorda ytor torka ordentligt. MINDRE SPRICKOR OCH SKADOR i puts och betong kan du laga. Öppna upp sprickor och laga med lämpligt reparationsbruk. Försök att få samma struktur på den lagade ytan som på ytan runt omkring. PUTSYTOR I MYCKET DÅLIGT SKICK eller med omfattande släpp bör du putsa om innan du målar. FRILAGDA OCH LAGADE YTOR SAMT STARKT ERODERADE OCH SUGANDE YTOR grundar du med Mineral Grundfärg.


Måla

Rör om färgen väl. Underlaget ska vara torrt. För att erhålla ett så enhetligt utseende som möjligt bör du reservera tillräcklig mängd färg för hela objektet samt undvika överstrykningsskarvar mitt på fasader eller större ytor. Måla 2 gånger med pensel, roller eller spruta och låt torka 12 timmar mellan strykningarna. Första strykningen kan spädas med högst 10% vatten.


När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.


Skötselråd


Viktigt

Måla inte vid risk för regn eller dagg och undvik direkt solsken. Besök www.alcro.se för mer information.

sv
har lagts till i Sparat.
har tagits bort från sparat
har lagts till i din inköpslista.
har tagits bort från din inköpslista
Du behöver välja storlek
Du behöver välja antal
Du behöver välja en kulör