Måla staket

Måla staket

Arbetsråd - Måla utomhus
Tvätta staket måla med Alcro

Det viktiga underarbetet

Trä är ett levande material som bryts ned av fukt och mikroorganismer och spricker av torka. När du sätter upp ditt trästaket är det viktigt att du gör rätt redan från början så att du slipper ta ner staketet efter något enstaka år. Med korrekt behandling kan trä hålla sig levande och fräscht en längre tid.

Tålamod, noggrannhet, riktiga verktyg och ett ordentligt underarbete lägger grunden för ett lyckat resultat. Läs först noga igenom bruksanvisningen på förpackningen och följ sedan arbetsråden nedan. Fakta om produkterna finner du om du i botten av arbetsrådet. 

 

Nya ytor ska åldras

Nya ytor ska helst åldras före målning. Låt gärna träytan stå utan behandling en säsong.

 

Tvätta och slipa 

Borsta bort löst stoft från ytan så träet är torrt och fritt från färg eller fernissa innan du börjar. Tvätta med Grovrent och skölj noggrant. Skrapa och slipa ned grånat trä eller väderslitet virketill trärent. Slipa lätt med ett fingraderat sandpapper.

Olja och torka staket Alcro

Olja och torka av

Stryk en gång med Bestå Grundolja Utomhus på skarvar och ändträ.

Torka bort överskottsolja efter 30 minuter.

Måla staket Alcro

Börja måla

 

Grundmåla

Grundmåla sedan ytorna med Alcro Grundfärg.

 

Färdigstryk

Stryk sedan möblerna två gånger med Bestå Utsikt om du vill ha en halvblankt staket, eller Bestå Accent om du vill ha ett helmatt resultat. 

Gult staket målat med Alcro Fönsterfärg

Tips

Även tryckimpregnerat virke måste behandlas. Nytt tryckimpregnerat trä bör stå obehandlat en säsong innan du målar det. Tänk på att alltid kontrollera att fuktkvoten i träet är max 16% före behandling. Räcken och staket som byggs av tryckimpregnerat virke håller betydligt längre än om du bygger med obehandlat virke. Efter bara några år börjar virke som utsätts för mycket sol och fukt spricka och bli grått och trist.

 

Kontrollera fuktkvoten

Före målning ska träet vara torrt och ha en fuktkvot under 16%. En fuktkvotsmätare finns hos de flesta Alcroåterförsäljare.

 

Måla inte när det finns risk för regn eller dagg

Måla inte när det finns risk för regn och dagg inom 4-6 timmar efter avslutad målning.

 

Hjälp till att skydda naturen

Häll inte ut färg eller lösningsmedel i avloppet. Inte ens om färgen är vattenburen. Det försvårar reningsprocessen i reningsverket. Lämna istället överbliven färg, lösningsmedel och verktyg indränkta med färg till en miljöstation i din kommun.

 

Välkommen att fråga din färghandlare om råd

Om du känner dig det allra minsta osäker över hur du ska göra med förarbetet, valet av färg, verktyg etc så dra dig inte för att fråga din färghandlare om råd.

 

Du hittar våra återförsäljare här >

Vitt staket målat med Alcro Fönsterfärg

Om produkterna

 

Alcro Bestå Grundolja Utomhus

Bestå Grundolja är en olja som du använder på obehandlade panelskarvar, ändträ och sprickor. Bestå grundolja tränger in väl i underlaget, avvisar vatten och ger ett effektivt skydd mot angrepp från rötsvamp och blånad på trä ovan jord.

 

Alcro Grundfärg 

Alcros Grundfärg är en grundfärg för fönster och fasader i trä utomhus. Grundfärgen torkar snabbt, har god täckförmåga, minskar risken för genomslag av tanniner från virket, tränger effektivt in i underlaget och hindrar fukt att tränga ner i träet. Övermålas med Bestå Utsikt.

 

Bestå Utiskt och Bestå Accent

Bestå Utsikt är en halvblank täckfärg, och Bestå Accent en helmatt täckfärg. Båda är vattenburna och anpassade för målning av trä utomhus. Tillsammans med Bestå Grundolja och Alcro Grundfärg ger den en väderbeständig yta med god kulörhållning.

 

 

Klicka på produkterna nedan för att se mer fakta om dem. 

sv
har lagts till i Sparat.
har tagits bort från sparat
har lagts till i din inköpslista.
har tagits bort från din inköpslista
Du behöver välja storlek
Du behöver välja antal
Du behöver välja en kulör