Alcros hållbarhet genom historien

Alcros hållbarhet genom historien

Alcros miljöengagemang sträcker sig bakåt till mitten på 1950-talet. Då lanserade vi vår första vattenburna färg – ett startskott på utfasningen av lacknafta i produkterna. 

 

Sedan dess har vi fortsatt att aktivt arbeta med produktutveckling, alltid med miljö och hälsa i åtanke. 2011 bestod 99 procent av vårt sortiment av vattenburna produkter. 2018 lanserade vi även vattenburen väggfärg med delvis biobaserade ingredienser. Produkterna var Svanenmärkta och blev rekommenderade av Astma- och Allergiförbundet. Framåt kommer omställningen till biobaserat vara ett stort fokusområde för vårt hållbarhetsarbete. 

 

Alcros miljöarbete har historiskt sett resulterat i att vi fick miljömärkningen EU Blomma för våra första inomhusfärger år 1996. Redan 1998 blev de första produkterna också rekommenderade av Astma- och Allergiförbundet. I samband med detta certifierades hela vårt ledningssortiment enligt ISO-1401. Och 2006 blev vi först i Sverige med Svanenmärkt inomhusfärg. 

 

– År 2019, 13 år senare, uppmättes tre av fyra sålda liter från Alcro som miljö- och kvalitetsmärkta med Svanen. På Alcro värdesätter vi märkningen högt då kraven kontinuerligt skärps och omfattar hela livscykeln hos produkterna, säger Sarah Trowse, Customer Sustainability Business Partner, Global AC and Traffic Solutions. 

Alcro miljöarbete

En ytterligare viktig milstolpe i vårt miljöengagemang var när vi 2007 öppnade vår nya fabrik i Nykvarn. Fabriken blev en av Europas mest miljöanpassade färgfabriker. Idag sker majoriteten av produktionen i fabriken. Mängden farligt avfall som uppstår vid tillverkningen är mycket liten, inget spillvatten belastar det kommunala reningsverket, och all el vid anläggningen är grön och lokalerna värms med fjärrvärme. 

 

Vårt hållbarhetsarbete har gett resultat. 2017 hade vi på sex år minskat vår klimatbelastning av koldioxidutsläpp med 50 procent inom tillverkning, energiförbrukning och transporter. – För oss på Alcro är det viktigt att tänka på hållbarhet utifrån ett holistiskt perspektiv. Hållbarhetsarbetet sträcker sig bortom innehållet i färgburken. Detta innefattar allt från produktion och genomtänkta val vad gäller distribution, till återvinning. Därför har vi exempelvis ett samarbete med världsunika Bower sedan några år tillbaka för att tillsammans göra återvinning till en självklarhet, säger Sarah Trowse.

sv
har lagts till i Sparat.
har tagits bort från sparat
har lagts till i din inköpslista.
har tagits bort från din inköpslista
Du behöver välja storlek
Du behöver välja antal
Du behöver välja en kulör