Måla utemöbler mer Alcro Bestå fönsterfärg

Måla trädgårds- och utemöbler

Arbetsråd - Måla utomhus
Slipa möbler innan målning - Alcro

Det viktiga underarbetet

Utemöbler i trä bryts ned av fukt och mikroorganismer och spricker av torka. Genom regelbunden behandling kan dina utemöbler klara sig längre. Vårda, fräscha upp och måla dina trädgårdsmöbler med Bestå Utsikt eller Bestå Accent för bästa resultat och längre hållbarhet.

 

 

Torka olja på möbler innan målning - Alcro

Förbehandla

Omålade ytor: Obehandlat trä som stått ute i mer än 2 veckor skall tvättas och borstas med en styv borste i träets längdriktning. Grånat och poröst trä bör bytas ut eller borstas/skrapas ner till rent, friskt trä. Blanka, hårda och hyvlade ytor samt vassa hörn slipas med grovt sandpapper. Ändträ, skarvar, knutpunkter och övriga sugande ytor behandlas med Grundolja Trä. Särskilt viktigt är det att behandla alla kapytor för att stoppa inträngning av vatten. Eventuellt överskott av grundolja torkas bort inom 30 minuter. 
Tidigare målade ytor: Tjocka, spruckna eller lösa färgskikt skrapas bort helt. Trärena partier och ytor i dåligt skick grundmålas med Alcro Grundfärg Trä.

 

 

Grundmåla möbler innan målning - Alcro

Grundmåla

Grundmåla alla ytor med Alcro Grundfärg omsorgsfullt, var särskilt noggrann med ändträ och sprickor. Använd gärna en ljusare kulör som avviker från täckfärgen så att du säkerställer tillräckligt skikttjocklek vid färdigstrykningen. Träets fuktkvot får inte överstiga 16%. 

Måla möbler innan målning - Alcro

Måla

Täckmåla två gånger med Bestå Utsikt för en halvblank yta eller Bestå Accent för en matt yta. Stryk flödigt, se vald produkts produktfaktablad för anvisning om rekommenderad färgåtgång. Träets fuktkvot får inte överstiga 16%.  

 

 

dagg

Tips

Tryckimpregnerat virke

Även tryckimpregnerat virke kan behöva behandlas. Nytt tryckimpregnerat trä skall stå obehandlat minst en säsong innan det målas. Före målning skall träet tvättas och borstas med styv borste i träets längdriktning. Tänk på att efter bara något år börjar tryckimpregnerat trä som utsätts för mycket sol och fukt spricka och bli grått. Kontrollera att fuktkvoten i träet inte överstiger 16% före behandling.

Måla inte när det finns risk för regn och dagg

Måla inte på solvarma ytor eller vid risk för regn och dagg inom 2-4 timmar från avslutad målning. Bäst väder för målning målning är när solen döljer sig bakom molnen. Temperaturen på ytan får inte understiga +7°C.

sv
har lagts till i Sparat.
har tagits bort från sparat
har lagts till i din inköpslista.
har tagits bort från din inköpslista
Du behöver välja storlek
Du behöver välja antal
Du behöver välja en kulör