Måla möbler och snickerier med Alcro Servalac

Måla möbler & snickerier

Arbetsråd - Måla inomhus
Slipa möbler

Det viktiga underarbetet

 

Tvätta och slipa

Tvätta tidigare målade möbler med Målartvätt. Låt medlet verka i några minuter och torka sedan av med en fuktig trasa av microfiber. 

 

Slipa och damma av trärena ytor. Använd först ett grövre slippapper 100–120 och fortsätt sedan med ett finare 180–200. Mattslipa även blanka målade ytor och skrapa bort eventuell löst sittande färg. 

 

 

Spackla möbler Alcro

Grundmåla och spackla

Kvistar och kådrika ytor på nytt trä isoleras med Alcro Kvistlack för att undvika gula genomslag.

 

Grundmåla möbeln med Servalac Grundfärg. 

 

Spackla hål och ojämnheter med Alcro Snickerispackel. När spacklet torkat, slipa med slippapper 240 och damma av ytan. Upprepa spackling och slipning tills du fått en jämn och slät yta. Fläckbättra sedan med Servalac Grundfärg på spacklade ytor.

 

Det är viktigt att grunda med Servalac Grundfärg om ytan är ojämn eller har flera olika underlag t ex trärent, gammalfärg och spacklade ytor.

Fabriksmålade ytor måste alltid slipas först med ett fint slippapper, t ex 240–300.

Är ytan slät och i god kondition rekommenderas målning direkt med Servalac Finess eller Servalac Täckfärg.

 

Tänk på att eventuella ojämnheter i underlaget framträder mer tydligt vid målning med blank färg.

 

 

 

Måla möbel Alcro

Börja måla

 

Målningsteknik och verktyg

Stryk jämnt och flödigt samt släta ut färgen samtidigt som du målar.

Eftersom Servalac ”sätter sig” d v s blir yttorr snabbare än traditionella alkydlackfärger, så måste du måla på ett lite annorlunda sätt. Planera målningen så att du inte rör tidigare målade ytor. Om det händer när du målar med Servalac Täckfärg kan du torka av direkt med en i vattenfuktad trasa.

 

Använd en helsyntetisk pensel av hög kvalitet eller en lackfärgsroller för bästa resultat.

 

Målningsexempel - måla släta dörrar

På större släta ytor kan du använda en roller med filthylsa. Använd en smalare pensel ca 35 mm för kanterna. Släta ut färgen om så önskas med en bred Servalacpensel ca 70–100mm. Istället för att rolla och eftersläta med pensel kan du måla med en bred pensel och släta ut färgen samtidigt som du målar.

 

4:1 Skruva bort handtag och nyckelhålsbleck.

 

4: 2 Måla först kanterna med den smala penseln. Var noga med att inte måla över på sidorna. Om det händer, torka av direkt med en fuktad trasa. 

 

4:3 När du målar bör du dela upp större ytor i lämpliga målningssektioner. För en dörr är det lämpligt med tre sektioner. Starta längst ned och måla uppåt. Rolla först och eftersläta direkt med den breda penseln.

 

4:4 Fortsätt med mittensektionen och eftersläta direkt uppifrån och ned.

 

4:5 Den övre sektionen målas på samma sätt. Men ca 3 cm från ovankanten på dörren slätar du på tvären med penseln för att undvika rinningar. Låt färgen torka ett dygn. Måla sedan en gång till enligt samma princip som ovan. 

Målningsexempel - måla spegeldörrar

5:1 Skruva bort handtag och nyckelhålsbleck.

 

5:2 Måla först kanterna med smal pensel.

 

5:3 Måla lister och speglar i samma moment. Släta samtidigt som du målar.

 

5:4 Måla sedan delarna ovanför, mellan och under speglarna.

 

5:5 Sist målar du sidorna på dörren. Låt färgen torka ett dygn. Måla sedan en gång till enligt samma princip som ovan.

Målningsexempel - måla köksluckor

6:1 Lyft av luckan. Måla bakkant och överkant.

 

6:2 Häng tillbaka luckan. Måla återstående kanter.

 

6:3 Måla insidan och lägg mothåll på nedersta hyllan, så inte luckan går igen och färgar av sig på stommen.

 

6:4 Måla utsidan.

Tips att tänka på när du målar möbler och snickerier

 

Dåligt underarbete avslöjar sig alltid 

Defekter och skavanker kan inte döljas med färg. Ett dåligt underarbete försämrar resultat och hållbarhet avsevärt. Räkna med att lägga ned ungefär tre fjärdedelar av arbetstiden på underarbetet och resterande på själva målningsarbetet. Då är du på rätt väg mot ett lyckat slutresultat.

 

Skydda mot damm 

Håll dammet borta, såväl på ytan som ska målas som på intilliggande ytor och golvet. Städa ordentligt i rummet där du ska arbeta. Speciellt viktigt innan slutstrykningen!

 

Servalac täckfärg "sätter sig" snabbt 

Eftersom vattenburen färg yttorkar snabbt, kan man inte släta ut/stryka i färgen på ett ställe som målades för 2–3 minuter sedan. Resultatet blir då randigt och kladdigt. Hög luftfuktighet och kall rumstemperatur gör att vattenburna färger inte sätter sig så snabbt. Stäng därför dörrar, fönster och element och spruta vatten i luften med en blomspruta för bästa tänkbara målningsförutsättningar.

 

Måla flödigt

Men se samtidigt upp för rinningar på stående ytor. Använd en lackfärgspensel med syntetborst och släta ut/jämna till färgen samtidigt som du målar. På större, släta ytor målar du bäst med en lackfärgsroller och efterslätar direkt med en bred lackfärgspensel med helsyntetborst för bästa finish.

 

Låt färgen torka ordentligt

Bord, hyllor och lådor bör inte belastas förrän efter ca en vecka, då färgen fått sin slutliga hårdhet.

 

Om du ska måla metall

Stålrena ytor ska grundas först med Servalac Grundfärg.

 

Om du ska sprutmåla

Vid sprutmålning spädes Servalac med ca 5% vatten för att få den rätta sprutkonsistensen. (Läs färgspruteleverantörens instruktioner för val av sprutmunstycksstorlek).

 

Hög glans framhäver skavankerna

Tänk på att eventuella ojämnheter i underlaget framträder tydligare om du målar med högblank färg.

Rengöring av verktyg 

Det lönar sig alltid att använda verktyg av bra kvalitet. Om du gör rent verktygen så snart som möjligt efter målningen, kan du använda dem desto flera gånger. Tvätta med Penseltvätt och skölj därefter noga med vatten och eventuellt såpa.

 

Hjälp till att skydda naturen 

Häll inte ut färg eller lösningsmedel i avloppet. Inte ens om färgen är vattenspädbar. Det försvårar reningsprocessen. Lämna istället överbliven färg, lösningsmedel och verktyg indränkta med färg till en miljöstation i din kommun.

Vill du lära dig att måla andra typer av möbler? Då kan vi tipsa dig om vår artikel måla stolar & pallar.

sv
har lagts till i Sparat.
har tagits bort från sparat
har lagts till i din inköpslista.
har tagits bort från din inköpslista
Du behöver välja storlek
Du behöver välja antal
Du behöver välja en kulör