Regnstopp
Regnstopp
Basta logo

Regnstopp

Regnstopp

Regnstopp är ett impregneringsmedel för obehandlade, sugande mineraliska ytor som puts, betong och frostfritt tegel. Det kan även användas på gamla eroderade ytor. Regnstopp förhindrar att ytan absorberar vatten när det regnar men gör samtidigt ytan öppen för vattenånga så att fasaden kan andas. Detta minskar risken för frostsprängning. Dessutom hindras smuts att tränga in i underlaget, vilket gör rengöringen lättare. En utmärkt produkt för takpannor av tegel eller betong och omålade konstruktioner av betong som pelare, ytor på broar mm. Om man vill måla över en yta behandlad med Regnstopp bör man använda Mineral grundfärg för att få optimal vidhäftning.

Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Utomhus


Åtgång

5 m²/l


Glans

-


Verktyg

spruta, pensel, roller


Målningstemperatur

Lägst +7°C yttemperatur


Torktid vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 1(h). Övermålningsbar efter 4(h).


Bindemedel

Annat/Övrigt


VOC

Förberedelse av ytor

NY PUTS OCH BETONG ska åldras minst 2 månader före behandling. Regnstopp fungerar inte på kritande eller stoftiga ytor. STOFTIGA YTOR borstar du tills underlaget är fast. SMUTSIGA YTOR tvättar du med varmt vatten. Underlaget ska vara torrt och rent från smuts, salter och fett. Tänk på att efter att du rengjort med vatten kan det ta flera dagar innan underlaget torkat ut. SPRICKOR OCH SKADOR I UNDERLAGET lagar du med ett bruk som liknar det som använts tidigare. Kontrollera att anslutningar och genomföringar är täta, t ex fästen för balkonger och stuprör, vid fönsterbleck, armatur etc.


Måla

Applicera flödigt utan att mätta underlaget. Undvik filmbildning på ytan. Du kan använda olika verktyg: lättast går det med trädgårdsspruta, airless- och lågtrycksspruta, men det går också bra med pensel, plafondpensel och roller. Starta behandlingen nedtill och arbeta uppåt. Bäst resultat på stora ytor får du vid applicering 2 gånger vått i vått. På mineralskivor (som helst ska vara åldrade minst ett år) applicerar du Regnstopp 2 gånger med några timmars tork i mellan. Skydda ytor som inte ska behandlas. Torka omedelbart upp eventuellt stänk. Mineraliska material som innehåller mycket vattenlösliga salter kan få saltutfällningar under torktiden, men när produkten torkat tränger dessa salter inte längre ut.


När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.


Skötselråd


Viktigt

Skydda ögon och mun mot stänk och sprutdimma. Använd skyddsglasögon och dammfilter. Måla inte i direkt solljus, regn eller vid risk för regn. Mineraliska material som innehåller mycket vattenlösliga salter kan få saltutfällningar under torktiden, men när produkten torkat tränger dessa salter inte längre ut. Besök www.alcro.se för mer information.

sv
har lagts till i Sparat.
har tagits bort från sparat
har lagts till i din inköpslista.
har tagits bort från din inköpslista
Du behöver välja storlek
Du behöver välja antal
Du behöver välja en kulör