Måla träfasad med Alcro

Att måla trähus

Arbetsråd - Måla utomhus
Måla träfasad med Alcro
Fasadfärg från Alcro

Välj målningssystem

 

Bestå Diamant, Bestå Täckfärg, Bestå Arkitekt 

Vattenburna fasadsystem med grundolja, grundfärg och täckfärg. Produkterna är utvecklade för att skydda din fasad mot vattenupptagning och kulörförändring och får fasaden att se nymålad ut under längre tid.

 

Modern Oljefärg 

Modern Oljefärg är en vattenburen oljetäckfärg där en högre glans önskas och med bra kulörbeständighet. För målning av husfasader, knutar, foder och vindskivor o dyl. Ger utmärkt skydd vid systemmålning med Grundolja Trä och Grundfärg.

 

Fasad Täcklasyr 

Fasad täcklasyr är en vattenburen färg som framhäver träets struktur och som i systemmålning med Grundolja Trä skyddar mot vattenupptagning. Passar för målning av husfasader, staket, foder, vindskivor o dyl. Vid nymålning med Fasad Täcklasyr behöver du inte grundmåla ytan, utan endast stryka med grundolja innan du täckmålar.

 

Hus som är målade med Falu Rödfärg eller linoljefärg

Har huset en gång målats med rödfärg (slamfärg) eller linoljefärg rekommenderas att du fortsätter med samma kvalitet.

 

 

Fuktkvot

Glöm inte underarbetet

Innan du sätter igång och målar fasaden måste du först ha rengjort och förbehandlat fasaden. Fasaden skall tvättas, borstas, skrapas vid behov och slipa ned hårda, blanka ytor innan den målas.

Rengöring

Se arbetsråd för Rengöring av träfasad >

 

Kolla fuktkvoten 

Före målning ska träet vara torrt och ha en fuktkvot under 16 %. Mät på flera ställen på fasaden. En fuktmätare finns att köpa hos de flesta Alcro återförsäljare. Du kan också kontakta våra återförsäljare för att få hjälp av en fasadexpert.

Läs mer om tjänsten Fasadexperten här >

Grundolja hus Alcro

Börja behandlingen av fasaden

 

Grundolja skyddar mot vattenupptagning

Olja och mätta obehandlade ändträ, panelskarvar och sprickor i träet samt eventuellt skadat trä runt spikskallar med Grundolja Trä.

Grundmåla med Alcro

Grundmålning hindrar fukt att komma in i trät samt hämmar genomslag av tanniner

Grundmåla alla omålade ytor med Alcro Grundfärg som ger bra vidhäftning till underlaget samt till täckfärgenÄr den ursprungliga färgen i dåligt skick bör du grundmåla hela fasaden, i annat fall fläckgrunda på omålade, skadade partier. Industrigrundat virke kan behövas grundmålas på nytt, rådgör med din Alcro återförsäljare.

 

Måla fasad med Alcro Färg

Täckfärgsmålning ger kulör och glans samt ett utmärkt väderskydd

Täckfärgsmåla när grundfärgen har torkat ordentligt. Anpassa mängden färg till fasadens faktiska yta och rekommenderad färgåtgång för produkten. Måla alltid två gånger för maximal hållbarhet.

 

 

 

Relaterade arbetsråd

Se också arbetsråd för;

Förbehandla träfasad > 

Färgsätt fasad >

Redskap för målning

Tips

 

Sätt värde på ditt hus 

Ju längre du dröjer med att rätta till skavankerna på husfasaden och dess detaljer desto svårare och dyrbarare blir det att åtgärda. Börjar färgen flagna, sprickor uppstår så är det hög tid att tänka på ommålning. Defekter och skavanker kan ibland döljas med färg, men dåligt underarbete avslöjar sig alltid. Räkna med att lägga ned ungefär tre fjärdedelar av arbetstiden på underarbetet och resterande på själva målningsarbetet. Då är du på rätt väg mot ett lyckat slutresultat.

 

Utrustning

Rätt utrustning ger ett bättre slutresultat.  Se till att nyttja bra och anpassade penslar för jobbet, säkra stegar/bockar, tejp, täckduk, skyddsglasögon och skyddshandskar innan du sätter i gång.

 

Se över detaljer och dyl

Passa på att laga och byta ut exempelvis angripna dropplister vid fönster och över husgrund inför målningen. Granska hela fasaden, byt ut skadade bräder med exempelvis större sprickor.

 

Skydda med täckduk

Täck detaljer på huset som inte ska målas och skydda växter invid huset med täckduk. Maskera smådelar med väderbeständig maskeringstejp. 

 

Undvik vegetation mot fasaden

Kraftig vegetation på och nära huset ger en skuggig och fuktig miljö som befrämjar påväxt. Det gäller särskilt nord- och ostsidan på huset som ligger i skugga. Undvik därför att ha träd, buskar och andra höga växter intill väggarna.

 

Måla aldrig på kalla eller solheta ytor 

Undvik att måla i stark solvärme, vid risk för regn eller alltför sent på kvällen. Om man planerar att måla en solig dag bör man måla efter solen, så att den fasad man målar ligger i skuggan.
Temperaturen på ytan får inte understiga +7°C i samband med målning. Tänk på att dagg och regn på en nymålad yta kan skapa fläckar och rinningar på färgytan innan den har torkat. 
Måla inte när det finns risk för dagg inom 1–2 timmar efter avslutad målning, eller risk för regn inom 8 timmar efter avslutad målning.

 

Värna om vår natur

Häll inte ut färg eller lösningsmedel i avloppet. Inte ens om färgen är vattenlöslig. Det försvårar reningsprocessen i reningsverket. Lämna istället överbliven färg, lösningsmedel och verktyg till en miljöstation i din kommun.

 

 

sv
har lagts till i Sparat.
har tagits bort från sparat
har lagts till i din inköpslista.
har tagits bort från din inköpslista
Du behöver välja storlek
Du behöver välja antal
Du behöver välja en kulör