Måla träfasad med Alcro

Att måla trähus

Arbetsråd - Måla utomhus
Måla träfasad med Alcro
Fasadfärg från Alcro

Välj målningssystem

 

Bestå målningssystem 

Alcro Bestå är ett vattenburet fasadsystem med grundolja, grundfärg och täckfärg. Produkterna är utvecklade för att skydda din fasad och få det att se nymålat ut längre.

 

Arkitekt målningssystem 

Arkitekt är en helmatt högkvalitativ färg för träfasader utomhus. Speciellt utvecklad för att ge fasaden ett helmatt och stilrent utseende som håller glans och kulör under många år. Arkitekt går att bryta i valfri kulör och målas i system med Bestå Grundolja och Grundfärg.

 

Modern målningssystem 

Modern Oljefärg är en vattenburen färg med bra kulörbeständighet för målning av husfasader, knutar, foder och vindskivor. Ger fullgott skydd vid systemmålning med Bestå Grundolja och Grundfärg.

 

Fasad målningssystem 

Fasad täcklasyr är en vattenburen färg som tillsammans med Bestå Grundolja ger fasaden ett långlivat skydd mot vatten, kulörförändring och kritning samtidigt som den bevarar träets struktur.

Vid nymålning med Fasad målningssystem behöver du inte grundmåla ytan, utan endast stryka med grundolja innan du täckmålar.

 

Hus som är målade med slamfärg, falu rödfärg eller linoljefärg

Har huset en gång målats med slamfärg (Rödfärg) eller linoljefärg rekommenderas att du fortsätter med samma kvalitet. 

 

 

Fuktkvot

Glöm inte underarbetet

 

Rengöring

Innan du sätter igång och målar fasaden måste du först ha rengjort och förbehandlat fasaden. Detta för att färgen ska bli både hållbar och fin när den målas på. Bland annat ska fasaden tvättas, borstas och eventuellt slipas innan den målas.

Se arbetsråd för Rengöring av träfasad >

 

Kolla fuktkvoten 

Före målning ska träet vara torrt och ha en fuktkvot under 16%. En fuktkvotsmätare finns hos de flesta Alcroåterförsäljare. Du kan också kontakta våra återförsäljare för att få hjälp av en fasadexpert.

Läs mer om tjänsten Fasadexperten här >

Grundolja hus Alcro

Börja behandlingen av fasaden

 

Grundolja

Olja och mätta ändträ samt andra utsatta trärena partier såsom panelskarvar samt spikskallar med Bestå Grundolja Utomhus.

Grundmåla med Alcro

Grundmåla

Grundmåla alla omålade ytor med Alcro Grundfärg. Grundfärgen ger god vidhäftning för slutfärgen och skyddar träet mot fukt. Är den ursprungliga färgen i dåligt skick bör du grundmåla hela fasaden, i annat fall fläckgrunda på omålade partier. Fabriksgrundat virke kan behöva grundmålas på nytt, rådgör med din Alcroåterförsäljare. Icke fabriksgrundad panel ska alltid målas med grundfärg. 

Det är en fördel att grundmåla framsida och kanter på varje panel redan innan det sätts på plats. Då kommer du åt att behandla alla ytor som ska målas och arbetet går lättare. Låt grundfärgen torka ordentligt innan arbetet med täckfärgsmålning påbörjas.

Måla fasad med Alcro Färg

Täckfärgsmåla

Täckfärgsmåla fasaden när grundfärgen har torkat. Anpassa mängden färg efter rekommenderad färgåtgång  när du målar. Rekommenderad färgåtgång och torktid finns på burkens baksida. När första målningen har torkat är det dags för en andra strykning.

Måla alltid täckfärgen två gånger för maximal hållbarhet.

 

 

 

Relaterade arbetsråd

Se också arbetsråd för;

Förbehandla träfasad > 

Färgsätt fasad >

Redskap för målning

Tips

 

Sätt värde på ditt hus 

Ju längre du dröjer med att rätta till skavankerna på husfasaden och dess detaljer desto svårare och dyrbarare blir det att åtgärda. Börjar färgen flagna så är det hög tid att tänka på ommålning. Defekter och skavanker kan ibland döljas med färg, men dåligt underarbete avslöjar sig alltid.  Räkna med att lägga ned ungefär tre fjärdedelar av arbetstiden på underarbetet och resterande på själva målningsarbetet. Då är du på rätt väg mot ett lyckat slutresultat.

 

Utrustning

Rätt utrustning ger ett bättre slutresultat.  Se till att ha bockar, säkra stegar, penslar i rätt storlek, tejp, täckplast och skyddsglasögon på plats innan du sätter igång.

 

Se över detaljer

Passa på att laga och byta ut exempelvis dropplister vid fönster och husgrund inför målningen. Ofta är det sådana enkla detaljer som orsakar stora skador på fasaden.

 

Skydda med täckplast 

Täck detaljer på huset som inte ska målas och skydda växter invid huset med plast.

 

Undvik vegetation mot fasaden

Kraftig vegetation på och nära huset ger en skuggig och fuktig miljö som befrämjar beväxning. Det gäller särskilt nord- och ostsidan på huset som oftast ligger i skugga. Undvik därför att ha träd, buskar och andra höga växter intill väggarna.

 

Måla aldrig på kalla eller solheta ytor 

Planera målningsarbetet så att solen inte skiner direkt på den målade ytan. Måla helst då solen döljer sig bakom moln. Du kan även måla när solen har passerat förbi den aktuella sidan av huset. Det går att måla i temperaturer ned till sju grader men då förlängs torktiden. Tänk på att dagg och regn kan ge matta fläckar på en fasadfärg som inte har torkat.

 

Vid ostadigt väder

Måla inte när det finns risk för dagg inom 1-2 timmar efter avslutad målning, eller risk för regn inom 24 timmar efter avslutad målning. Hög luftfuktighet gör att färgen fäster sämre.

 

Hjälp till att skydda naturen

Häll inte ut färg eller lösningsmedel i avloppet. Inte ens om färgen är vattenspädbar. Det försvårar reningsprocessen i reningsverket. Lämna istället överbliven färg, lösningsmedel och verktyg till en miljöstation i din kommun.

 

 

sv
har lagts till i Sparat.
har tagits bort från sparat
har lagts till i din inköpslista.
har tagits bort från din inköpslista
Du behöver välja storlek
Du behöver välja antal
Du behöver välja en kulör