Utomhusfasad med olika verktyg framför dörren

Få bort mögelpåväxt

Experten tipsar
Få bort mögelpåväxt

Lär dig enkla knep för att få bort mögel på vägg!

Det finns många olika slags mögelsvampar. En vanlig typ är svartmögel, som genom sin färg framträder tydligt på ljusa underlag. De här svamparna växer i ytskiktet och förstör egentligen inte underlaget annat än utseendemässigt. Det som syns är de mörka sporerna, medan svamptrådarna (myceliet), som utgör den egentliga svampen är ofärgade.

Blånadssvamp.

Angriper framförallt omålat trä. De växer inne i träet och bryter ned det något, men inte alls i samma grad som rötsvampar och påverkar inte hållfastheten. Både svamptrådar och sporer är missfärgade. 

Utomhusfasad med olika verktyg framför dörren

Hur uppkommer mögel?

Mögel uppkommer även på virke som lagras på olämpligt sätt, till exempel om det ligger oskyddat under längre tids nederbörd. När virket har köpts ska det således inte ligga oskyddat, särskilt inte under den varma årstiden. Har det regnat på virket och det är fuktigt ute, börjar snart mögelsvampar, eller blånadssvampar att växa. Vanligtvis kommer möglet först och därefter blånad. Lagras virket i blött tillstånd ännu längre kan röta uppstå. Man ska inte heller täcka över virke med presenning så att denna går ända ner till marken. Markfukten medverkar till att svampar börjar växa. Virket ska täckas men ligga luftigt. Virke utomhus ska alltid läggas på underlag så att det kan ske en luftväxling under presenningen. Färgens funktion är att försköna och skydda fasaden. Men färg är inte ett bekämpningsmedel och kan därmed inte ge garanterat skydd mot mögel. Problemet kommer sannolikt att öka i och med ett skifte till blötare somrar med sammanhängande längre perioder av fuktigare och varmare höstar och vintrar. 

Därför rekommenderar Alcro regelbunden översyn och tvättning av målade fasader (dvs. varje eller vartannat år). 

Så tvättar du bort svartmögel på trä

Alternativ 1.

I första hand bör vanligt diskmedel tillsammans med en borste och trädgårdsslang användas, som inte bara tar bort mögel utan även smuts. Högtryckstvätt ska undvikas då man riskerar att trycka in fukt i panelen vid sprickor och spikhuvuden. (Obs! Vår uppfattning är att såpa bör undvikas då den är mycket svår att skölja bort.) 

Alternativ 2.

Om du skall måla om din fastighet, kan du med fördel använda dig av Grovrent, vilken är utmärkt för rengöring av målade ytor som ska målas om. Förutom att rengöra ytan från fett, smuts och sot mattar den ned ytan vilket ger bra fäste för ny färg, dvs ger snygga och rena ytor som motverkar beväxning. 

Alternativ 3.

Visar det sig att inga av dessa tvättmedel fungerar, återstår Alg- och Mögelmedel. Effektivt saneringsmedel för alla typer av ytor utomhus som angripits av mögel eller alger. Används på trädgårdsmöbler, trallar, fasader, staket, plasttak etc. 

Att tänka på:

Du bör helst inte vänta tills du ser möglet. Då har mögelsvamparna redan bitit sig fast i färgskiktet och du blir tvungen att använda starkare medel som Alg- och Mögelmedel.

Nyckelordet är FUKT. Norr- och östsidor på hus har längre våttider och löper därför större risk att drabbas av påväxt, likaså om det finns växter nära fasaden. En annan kanske överraskande faktor är kulören. Mörka kulörer får högre yttemperaturer och torkar upp snabbare jämfört med en ljus kulör. Det kan faktiskt skilja 20-30'C en solig sommardag! 

sv
har lagts till i Sparat.
har tagits bort från sparat
har lagts till i din inköpslista.
har tagits bort från din inköpslista
Du behöver välja storlek
Du behöver välja antal
Du behöver välja en kulör