Pensel med färg

Miljö

Om Alcro
Miljö

En hållbar färgutveckling - Ta del av Alcros historia.

Färgindustrin är en av många branscher som står inför stora utmaningar för att säkerställa en hållbar framtid. För oss på Alcro är dock omtanke och hänsyn om miljön inte något nytt. Vi har länge arbetat aktivt för att våra produkter och våra tillverkningsprocesser ska bli hållbarare. T.ex. så introducerades våra första vattenburna färger redan på 1950-talet och vi var först i Sverige med Svanenmärkt inomhusfärg 2006.

Våra hållbarhetslöften:

 • Vi ska fortsätta utveckla vår produktportfölj mot maximal prestanda och med minimal miljöpåverkan.
 • Med fortsatt utveckling av våra produkter och professionella tjänster strävar vi efter att förbättra och skydda luftkvaliteten.
 • Vi ska bli ännu mer resurseffektiva med fokus på kvalitet, säkerhet och beständighet.
 • Vi ska fortsätta vara en ansvarstagande och aktiv part i alla de sammanhang där vi verkar.

 

Alcro Färg är en del av koncernen Tikkurila Group som är en marknadsledande aktör i Skandinavien och Östeuropa. Om du vill läsa mer om Tikkurilas övergripande hållbarhetsarbete och policy hittar du det här.

För att underlätta för dig som vill göra medvetna val har Alcro valt att arbeta med oberoende och seriösa miljömärkningar, t ex Svanen och Astma- och Allergiförbundet.

Astma och Allergi Förbundet logo

Astma och Allergiförbundets granskning av färg tar sikte på luftvägsbesvär och doftöverkänslighet som kan uppstå på grund av emissioner från färg.

Några av kraven som Astma- och Allergiförbundet ställer är:

 • Receptgranskning. Förbundets experter granskar recepturen.
 • Emissionsanalys 14 dagar efter målning av certifierat och oberoende laboratorium.
 • Information om ingående allergiframkallande ämnen.
 • Rekommendationen gäller inte vid målningen. Den gäller 2 veckor efter målning.

Kraven i sin helhet finns här.  

Alcros alla rekommenderade produkter kan du söka fram här.

Svanenmärket logo

Svanenmärkta produkter tillhör de minst miljöbelastande inom sitt område. De uppfyller stränga krav som ställs ur ett livscykelperspektiv. Till exempel ställs krav på råvara, tillverkning, slutprodukt, funktion, användning och avfall. 

 

Några av kraven som ställs på INOMHUSFÄRG är:

 • Låga halter av hälsofarliga, miljöfarliga eller misstänkta kemikalier.
 • Låga halter av VOC (flyktiga organiska ämnen till inomhusluften).
 • Deklaration för varje råvara och recept.
 • Titandioxid - krav på hur den framställs.
 • Krav på täckförmåga och andra kvalitetsegenskaper.

Svanens krav i sin helhet för Inomhusfärg finns här.

 

Några av kraven som ställs på UTOMHUSFÄRG är:

 • Låga halter av hälsofarliga, miljöfarliga eller misstänkta kemikalier.  
 • Deklaration för varje råvara och recept.
 • Väderbeständighet (flagning, sprickor, blåsor, kulörförändring, glansförlust och allmänt utseende).
 • Beväxning.
 • Tillverkningen.

Svanens krav i sin helhet för utomhusfärg finns här.

 

Några av kraven som ställs på SPACKEL är:

 • Låga halter av hälsofarliga, miljöfarliga eller misstänkta kemikalier.
 • Deklaration för varje råvara och recept.
 • Fyllnadsförmåga.
 • Tillverkningen.

 Svanens krav i sin helhet finns här.

Husbyggnad och renovering

För att få användas i Svanen-märkta byggnader och vid renovering, behöver byggmaterial vara fria från en rad oönskade ämnen. Alla tillåtna byggmaterial är registrerade och listade i Svanens materialportal för hus. Självklart är alla Alcros Svanen-märkta produkter accepterade, och dessutom finns många fler av Alcros proffsprodukter listade. Är du Alcrokund och inte har tillgång till Svanen Hus Materialportal (öppen för licensinnehavare) så kontakta kundcenter@alcro.se för en aktuell förteckning.

 

Materialdatabaser för Bygg- och Fastighetsbranschen

BASTA är byggbranschens verktyg för att påskynda utfasningen av farliga ämnen från byggprodukter. Systemet bygger på kemikalielagstiftningen REACH, med fokus på utfasning av de allra farligaste ämnena. Du kan själv se vilka av Alcros produkter som uppfyller BASTA-kraven genom att söka efter ”Alcro” eller produktnamnet på www.bastaonline.se.

Alcros proffsprodukter är dessutom oftast med i både Byggvarubedömningen och Sunda Hus, de två mest använda materialdatabaserna i bygg- och fastighetsbranschen. Oavsett hur tuffa miljökrav som ställs i ett bygg- eller renoveringsprojekt, förenklar materialdatabaserna kommunikationen i alla led - från beställare till slutkund.

sv
har lagts till i Sparat.
har tagits bort från sparat
har lagts till i din inköpslista.
har tagits bort från din inköpslista
Du behöver välja storlek
Du behöver välja antal
Du behöver välja en kulör