Alcro miljö

Alcros miljöarbete

Om Alcro
Miljö
Alcros miljöengagemang etablerades redan på 1950-talet, då vi som första svenska färgtillverkare lanserade vattenburna färger. 2006 blev vi åter igen först i Sverige, den gången med Svanenmärkt inomhusfärg. 

Fokus framåt 

2011 satte vi ett mål att minska vår klimatpåverkan från produktion och distribution med 50 procent till år 2020, ett mål som nåddes redan år 2017. Vi är dock medvetna om att vi måste anstränga oss ännu mer för att aktivt bidra till att minska vår klimatpåverkan. De kommande åren satsar vi stort på att utöka Alcros utbud av biobaserade färger, som ett viktigt steg på vår väg framåt.  

 

Färg och funktion 

I många fall bidrar färg till att förlänga livslängden på material till byggnader och möbler, både genom skydd och förädling. Vi utforskar hela tiden möjligheterna att förstärka vårt sortiment med både miljö och hälsa i åtanke.  

Alcros hållbarhetsresa och miljöengagemang sedan 1950-talet
Alcros miljöstrategi med Elisabeth Sahlin, hållbarhetschef på Tikkurila.

Miljömärkningar

Svanen

Alcro arbetar med Nordic Ecolabel, oftast kallad Svanen, som är ett typ 1 miljömärke. Kraven för dessa produkter är framtagna av en oberoende tredje part. De skärps kontinuerligt och är framtagna ur ett livscykelperspektiv. Du kan läsa mer om Svanens arbete här.

Samtliga Alcros Svanenmärkta produkter är accepterade för användning i Svanenmärkta byggnader och vid renovering. Tillsammans med många av Alcros proffsprodukter, finns de registrerade och listade i Svanens materialportal för hus. Alcrokunder som inte har tillgång till Svanen materialportal för hus kan kontakta kundcenter@alcro.se för aktuell förteckning. 

 

Astma och allergiförbundet 

Alcros produkter med Astma och Allergiförbundets märke Svalan rekommenderas av Astma- och Allergiförbundet efter granskning, med fokus på luftvägsbesvär och doftöverkänslighet. Rekommendationen gäller två veckor efter målning. Här kan du läsa mer om Astma- och allergiförbundets arbete.

 

BASTA 

Basta är byggbranschens verktyg för att påskynda utfasningen av farliga ämnen från byggprodukter. Alcroprodukter som uppfyller BASTA-kraven finns listade på bastaonline.se . De flesta av Alcros proffsprodukter finns med i såväl Byggvarubedömningen som Sunda Hus, de två mest använda materialdatabaserna i bygg- och fastighetsbranschen.  

 

M1 

Klassificeringen M1 säkerställer att de ämnen som frisätts i luften vid målning med Alcros produkter, eller från ytor målade med Alcros produkter, inte överstiger rekommenderade hälsonivåer. Alcros produkter uppfyller därmed M1:s kvalitetskrav vid testning.  

        

 

Produktutveckling och innovation

Sedan 2011 har hela 99 procent av Alcros produkter varit vattenburna. Vatten är snällare för både hälsa och miljö än lacknafta, som efter vatten är det vanligaste lösningsmedlet för färg.  

 

Biobaserat 

I biobaserade produkter har en del av de fossila råvarorna i bindemedlet bytts ut mot biobaserat råmaterial från växtriket.  

 

Mass balance 

2021 lanserade vi våra första produkter som bygger på så kallad mass balance-princip. Principen syftar till att göra omställningen från fossila råmaterial till biobaserade snabbare. När Alcro väljer biobaserade komponenter enligt mass balance-principen, styrs leverantörernas inköp om till mer biobaserade utgångsmaterial. När Alcros kunder i sin tur väljer dessa produkter drivs utvecklingen mot mer biobaserat råmaterial framåt. 

Bestå Diamant är vår produkt som bygger på så kallad mass balance-principen. Den syftar till att göra omställningen från fossila råmaterial till biobaserade snabbare. Läs mer om Bestå Diamant här! 

 

Helheten

Alcro arbetar aktivt med att förbättra hållbarheten i alla delar av verksamheten.  

 

Produktion 

I Nykvarn, i en av Europas mest miljöanpassade färgfabriker, tillverkas de allra flesta Alcrofärgerna. Mängden farligt avfall som uppstår vid tillverkningen är mycket liten och inget spillvatten belastar det kommunala reningsverket. All el vid anläggningen är grön och lokalerna värms med fjärrvärme.   

 

Transporter 

Varje dag distribueras stora mängder färg från centrallagret i Nykvarn till kunder i hela Sverige, Norden och övriga Östersjöländer. Tack vare genomtänkta val av samarbetspartners, fordon och bränslen i distributionskedjan har vi sedan 2011 kunnat minska transporternas miljöpåverkan2 med cirka 40 procent.  

 

Förpackningar 

Alcros nya färgburkar består av delvis återvunnen plast, så kallad rPP, som står för recycled polypropen. Förpackningar med eventuella färgrester ska lämnas in på återvinningscentral. Tomma, torra färgburkar ska lämnas in till närmaste återvinningsstation eller -central. På sopor.nu kan du läsa mer om hur du tar hand om färgrester och här kan du läsa mer om hur du tar hand om dina verktyg

 

Bower 

Vi samarbetar med Bower vilket innebär att kunder som har tomma färgburkar från Alcro kan ladda ner Bower-appen i sin mobil och skanna burkens streckkod. När förpackningen lämnas in på återvinningscentral får kunden pantvärdet, i form av poäng eller pengar, direkt i mobilen. Insamlade pengar kan doneras till välgörenhet, skickas till en vän eller lösas in till kopplat bankkonto. Läs mer på getbower.com

svvit_logo.jpg

Alcro vinner hederspris inom hållbarhet

Alcro har blivit tilldelade Plaza Interiörs Hederspris 2021, inom kategorin ”Nyans”.

Priserna i 2021 år hederpris delas ut till företag som förtjänar uppmärksamhet för sina gärningar inom hållbarhet och inom olika kategorier. När juryn jämfört hållbarhetsarbetet, stod Alcro ut med sin transparens och hur företaget arbetar med hållbarhet och vad man jobbar på att förbättra. Juryn tilltalades också mycket av det Alcros ideella arbeten, som exempelvis Färgfonden. Kategorien Nyans passar Alcros Stil-kollektion mycket bra med det klangfulla ordet nyans, som passar väl in på Alcro Stils 12 fina nyanser.

Upplev Alcro Stil - Läs mer om vår inomhusfärg och kulörkollektion här >  

 

 

 

 

 

sv
har lagts till i Sparat.
har tagits bort från sparat
har lagts till i din inköpslista.
har tagits bort från din inköpslista
Du behöver välja storlek
Du behöver välja antal
Du behöver välja en kulör