Silikat Grundfärg
Silikat
Basta logo
M1

Silikat Grundfärg

Silikat

Silikat Grundfärg är en oorganisk 1-komponent silikatgrund baserad på kalivattenglas för grundning före målning med Alcro Silikat Täckfärg. Silikat Grundfärg kan användas på betong, cement-, och kalkcementputsade ytor. Kan användas ute och inomhus. Lämpar sig även bra för underlag som tidigare målats med cement-, kalkcement- och silikatfärger.

Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Utomhus


Åtgång

4 - 6 m²/l


Glans

-


Verktyg

spruta, pensel, roller, borste


Målningstemperatur

Lägst +5°C


Torktid vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 1(h). Övermålningsbar efter 12(h).


Bindemedel

Silikat


VOC

Förberedelse av ytor

Ytor som inte skall behandlas skydda under målning. Eventuell färgstänk måste avlägsnas omedelbart med rent vatten. NYA YTOR: Rengör omålade ytor från smuts, lösa partiklar och salter. Betongelementytor kan målas tidigast efter en uppvärmnngsperiod. Formgjutna betongytor behandlas mekaniskt med t ex. sandblästring för att tillräcklig ytprofil skall uppnås och glasaktig blank cementsten avlägsnas. Avlägsna cementhud t ex med sandblästring, maskinell stålborstning eller trycktvätt med tillsats av sand. Nyputsade ytor behandlas tidigast efter 1-2 månaders härdning. TIDIGARE MÅLADE YTOR: Organiska färger och beläggningar avlägsnas helt med lämplig metod t ex färgborttagningsmedel, högtryckstvätt, sandblästring eller vattenblästring. Avlägsna tidigare med kalkfärg målade, löst sittande eller mjöliga ytor med stålborste eller varmvattentvätt. LAGNING: Sprickor och fel i konstruktionen repareras före målningen på betongytor med lämpligt reparationsbruk, dvs ett bruk som inte är lika hårt som underlaget och på putsytor med kalk- eller kalkcementputs. De reparerade ställena skall till kvaliteten och utseende vara lik den omgivande ytan. Lagningarna efterbehandlas omsorgsfullt och får härda ut före målning.


Måla

Ytan skall vara ren och fast. TÄTA YTOR, GRUNDNING: Täta, fasta och hårda ytor grundas en gång med Silikat Grundfärg och Alcro Silikat Täckfärg i proportion 1:2 PORÖSA YTOR, GRUNDNING: Porösa, sugande underlag grundas med en blanding av Silikat Grundfärg och vatten i proportion 1:1. Vid sprutning måste ytan efterstrykas med pensel eller roller.


När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.


Skötselråd


Viktigt

Den relativa luftfuktigheten skalla vara under 80%. Måla ej i stark solsken eller i regn för att undvika brokighet. Besök www.alcro.se för mer information.

sv
har lagts till i Sparat.
har tagits bort från sparat
har lagts till i din inköpslista.
har tagits bort från din inköpslista
Du behöver välja storlek
Du behöver välja antal
Du behöver välja en kulör