Vårt miljöarbete

Ett miljöengagemang med lång historia och stora ambitioner för framtiden

Alcro miljöarbete

VÅR SYN PÅ HÅLLBARHET

I varje droppe färg ska morgondagen vara inkluderad – oavsett om det handlar om en målad yta, vår planet eller oss människor. För oss på Alcro är det inte bara viktigt att färgen har en lång hållbarhet och förlänger livslängden på olika material. Vår färg ska också bidra till att bevara en såväl välmående planet som välmående människor. 

Hur hållbar varje droppe färg är påverkas av allt från produktmaterial och förpackning till elförbrukning, distribution och återvinning. Därför omfattas hela vår verksamhet av en holistisk hållbarhetssyn. En hållbarhetssyn som tog fart redan i mitten av 1950-talet och som framåt har stora ambitioner att fortsätta accelerera omställningen till en mer miljövänlig och hållbar färgindustri. 

Dels för att det finns ett stort behov av att utmana en industri som länge präglats av många hållbarhetsutmaningar. Men även eftersom vi vill kunna fortsätta leverera mer hållbara produkter till våra kunder utan att behöva kompromissa på vare sig kvalitet, pris eller prestanda.

VÅRT FOKUS FRAMÅT

Alcro har en lång historia av miljöengagemang som sträcker sig bakåt till mitten av 1950-talet. Sedan dess har ambitiösa hållbarhetsmål ur ett holistiskt perspektiv stått i fokus.

Vårt hållbarhetsarbete får aldrig sakta in. Tvärtom. Vi måste fortsätta snabba på omställningen mot en mer hållbar färgindustri. För att säkerställa detta har vi, tillsammans med vår ägare PPG, fastställt konkreta och mätbara miljömål för att kunna erbjuda våra kunder ett mer hållbart sortiment. 

  • Vi ska använda mer hållbara råvaror. 
  • Vi ska förbättra våra produkters prestanda, både vad gäller funktionalitet och hållbarhet. 
  • Vi ska introducera förbättrade produkter och innovationer som innebär lägre utsläpp, hälsofördelar och energibesparande egenskaper. 
  • Vi ska erbjuda hållbara och cirkulära förpackningar. 
  • Vi ska erbjuda innovativa tjänster i syfte att stödja våra kunder i att nå deras hållbarhetsmål.

Ni kan läsa mer om våra hållbarhetsmål – samt vår färdplan för att nå dem – hos vår ägare PPG via ESG, Sustainability | PPG Sustainability Report. 

Miljömål

100% vattenburet 2027

Sedan starten har vi haft en viktig roll i omställningen mot mer hållbara material. Därför har vi bestämt oss för att vi ska ha en 100% vattenburen portfölj år 2027.

Alcro
Alcro

Minskad miljöpåverkan med 50%

2011 bestämde vi oss för att minska vår klimatpåverkan från produktion och distribution med 50 procent till 2020. Ett mål som vi nådde redan 2017. Tack vare genomtänkta val av samarbetspartners, fordon och bränslen i distributionskedjan har vi även kunnat minska transporternas miljöpåverkan med cirka 40 procent sedan 2011. 

TOMORROW INCLUDED

Alcro är en del av globala färgkoncernen PPG, en grupp med över 50 000 innovatörer världen över som är engagerade i en hållbar framtid för vår planet och dess människor. Varje droppe räknas för oss. När du väljer ett PPG-märke tänker du framåt – Tomorrow Included. Våra hållbarhetsinitiativ är omfattande och sträcker sig från att minska förbrukningen och energianvändningen till att uppfinna bättre,

Tomorrow included

Durability Included

Vi skapar produkter som är gjorda för att hålla. Genom att skydda ytor under en längre tid minskar vi behovet av regelbunden ommålning och begränsar behovet av att använda mer färg. 

Energy Saving Included 

Vi skapar lösningar för att spara energi i våra anläggningar, i våra kunders hem och hos våra kunders företag. Genom att hjälpa till att minimera energiförbrukningen bidrar vi aktivt till att minska koldioxidutsläppen i hela vår värdekedja. 

Safety Included

Vi är engagerade i att gynna miljöer som främjar välbefinnande. Genom att producera produkter med lägre utsläpp och minska skadliga ämnen minimerar vi vår påverkan på luftkvaliteten och skapar mer säkra produkter. 

Carbon Reduction Included

Vi är engagerade i att minska våra produkters koldioxidavtryck. Vår övergång till förnybara råvaror bevarar värdefulla resurser för framtida generationer. 

Recyclability Included

Vi är på en ambitiös resa för att omvandla avfall till värde. Genom att skapa nya produkter som använder avfallsströmmar som värdefulla resurser ger vi avfall ett nytt syfte och minskar vårt beroende av ny plast. 

Productivity Included

Vi förnyar tjänster och produkter som fokuserar på att minimera materialanvändning i hela värdekedjan samtidigt som vi optimerar ommålningstiden för att uppnå fantastiska estetiska resultat.

Miljömärkningar

På Alcro ställer vi strikta krav på våra produkter ur ett miljö- och hälsoperspektiv. Olika miljöcertifieringar från en tredje part blir ett tydligt kvitto på detta. Därför är vi stolta över att flera av våra produkter är märkta med:

Svanen

Svanen (Nordic Ecolabel)

Svanen är ett typ 1 miljömärke. Kraven för dessa produkter skärps kontinuerligt och är framtagna av en oberoende tredje part ur ett livscykelsperspektiv. Samtliga Svanenmärkta produkter hos Alcro är accepterade för användning i Svanenmärkta byggnader och vid renovering. Dessa finns även registrerade och listade i Svanens materialportal för hus. Maila kundtjänst för aktuell förteckning.

Astma

Astma- och Allergiförbundet

Alcros produkter med Astma- och Allergiförbundets märke Svalan rekommenderas av Astma- och Allergiförbundet efter granskning, med fokus på luftvägsbesvär och doftöverkänslighet. Rekommendationen gäller två veckor efter målning. Här kan du läsa mer om Astma- och Allergiförbundets arbete.

Basta

BASTA

BASTA är byggbranschens verktyg för att påskynda utfasningen av farliga ämnen från byggprodukter. Alcroprodukter som uppfyller BASTA-kraven finns listade på bastaonline.se. De flesta av Alcros proffsprodukter finns med i såväl Byggvarubedömningen som Sunda Hus, de två mest använda materialdatabaserna inom bygg- och fastighetsbranschen.

M1

M1

Klassificeringen M1 säkerställer att de ämnen som frisätts i luften vid målning med Alcros produkter, eller från ytor målade med Alcros produkter, inte överstiger rekommenderade hälsonivåer. Alcros produkter uppfyller därmed M1s kvalitetskrav vid testning.

sv
har lagts till i Sparat.
har tagits bort från sparat
har lagts till i din inköpslista.
har tagits bort från din inköpslista
Du behöver välja storlek
Du behöver välja antal
Du behöver välja en kulör