Bestå Briljant
Bestå
Basta logo
NordicEcolabel

Bestå Briljant

Bestå

Bestå Briljant är vår allra bästa täckfärg för träfasader som får din fasad att se nymålad ut längst*. Den är utvecklad för att klara vårt nordiska klimat med en enastående förmåga att hålla både glans och kulör. Produkten ger ett utmärkt skydd mot smutsupptagning och påväxt av svartmögel på färgfilmen. Bestå Briljant är framtagen för dig som vill ha en vacker yta och ett perfekt slutresultat som håller över tid. *Jämfört med Alcros täckfärger för träfasad

  • Vår bästa träfasadfärg
  • Enastående glans och kulör
  • Ser nymålat ut längst*
Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Utomhus


Åtgång

6 - 8 m²/l


Glans

Halvmatt


Verktyg

spruta, pensel, roller


Målningstemperatur

Mellan +7°C och ca +25°C i yttemperatur


Torktid vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 1(h). Övermålningsbar efter 4(h).


Bindemedel

Akrylat


VOC

Limit value (Cat A/d): 130 g/l (2010). Product VOC < 130 g/l.

Förberedelse av ytor

Smutsiga ytor tvättas med Alcro Grovrent. Mögel och algpåväxt tvättas bort med Alcro Alg & Mögelmedel. Blanka, hårda och hyvlade ytor samt vassa hörn slipas med ett grovt slippapper. Gäller även bilade timmerstockar. Grånat och poröst trä borstas eller skrapas ner till fast underlag. TIDIGARE MÅLADE YTOR Tjocka, spruckna eller lösa färgskikt skrapas bort helt. Trärena ytor samt ytor i dåligt skick målas med Alcro Grundfärg. NYMÅLNING Bestå Grundolja Utomhus stryks flödigt på ändträ, skarvar och spikhuvuden. Överskottsolja torkas bort efter 30 minuter. Hela ytan, fasad samt ändträ, grundmålas med Alcro Grundfärg. MÅLA PÅ FABRIKSGRUNDAD PANEL Paneler som köps industriellt grundade med produkten Pinja Protect från Tikkurila Sverige AB kan anses ha ett fullständigt grundskydd. Vi rekommenderar två strykningar med Bestå Briljant. Tänk dock på att industrigrundade paneler som utsätts för väder och vind i mer än tio månader måste grundmålas för fullgott skydd.


Måla

Färgen rörs om noggrant i burken före målning. Måla två 2 gånger flödigt med Bestå Briljant. Två skikt ger alltid längre hållbarhet. Följ våra anvisningar om rekommenderad färgåtgång. Var extra noggrann med ändträ, spikhuvuden och skravar. Rekommenderad färgåtgång: Sågade paneler: 6-7 m2/l (Våt filmtjocklek: 130-160 mym; Torr filmtjocklek: 50-60 mym) Hyvlade eller tidigare målade paneler: 7-8 m2/l (Våt filmtjocklek: 110-140mym; Torr filmtjocklek: 40-50mym) På hyvlade paneler eller tidigare målade ytor kan det vara svårt att få tillräckligt med färg. Om skikten är tunnare än rekommenderat, bör ytterligare ett lager målas för att uppnå bästa hållbarhet. Applicering med spruta eller roller måste efterstrykas med pensel. Använd en filtreringshalvmask mot fasta och flytande partiklar (FFP2) vid sprutning.


När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.


Skötselråd

Skölj fasaden med rent kallt vatten. Påför Alcro Grovrent, spädd enligt rekommendation för avsett ändamål. Skrubba därefter ytan och skölj rikligt med vatten. Vid varm och torr väderlek kan tvättmedlet torka – vattna (blötlägg) fasaden innan påförning av Grovrent och tvätta därför mindre partier åt gången. Observera att Alcro Grovrent kan ha en etsande effekt på glas. Täck därför fönstren noga innan du tvättar fasaden. Ytor utsatta för mögel rengörs med Alcro Alg & Mögelmedel, spädd enligt rekommendation för avsett ändamål. Skölj rikligt med vatten. Högtryck kan även användas för att vattna och skölja av ytan, tänk på att rikta strålen längs med fasaden, ej rakt mot ytan så att smuts och vatten trycks in i fasaden. Vid underhållstvätt av målade ytor skall de vara i så gott skick att de inte direkt suger upp vatten vid rengöringen (lite vatten tränger alltid in). Är ytorna i så dåligt skick att de suger upp vatten, det vill säga ytorna blir mörka, rekommenderar vi en ommålning. Börja alltid tvätta rent nerifrån och upp. Använd kommunalt vattentryck vid tvättning av träfasader. Vår rekommendation är att rengöringsmedel alltid ska sköljas bort ordentligt. För mer information, kontakta Alcros Kundcenter eller din närmaste Alcro-återförsäljare.


Viktigt

Kontrollera att underlaget är torrt före målning, maximalt 16% fuktkvot. Måla inte på solheta ytor eller om det är risk för regn eller dagg inom 1-2 timmar efter målningen avslutats. Måla inte när yttemperaturen är under +7°C. Måla inte på solheta ytor eller om det är risk för regn eller dagg inom 1-2 timmar efter målningen avslutats. Vid sprutning används filtrerande halvmask mot fasta och vätskeformiga partiklar (FFP2). För att minska risken för mögelpåväxt på färgfilmen använder vi ett ämne som vid ogynnsamma härdningsförutsättningar och torkförhållanden kan orsaka gulningar. Detta fenomen uppstår sällan då produkten härdar snabbt men vid lägre temperaturer och högre luftfuktighet förlängs torktiden. Gulningen försvinner normalt sett av sig själv efter 2-4 veckor då ytan exponeras för solens UV-strålar och ljus. De fasadytor som utsätts för mindre solljus kan ta något längre tid. Vi rekommenderar att man avvaktar men om man vill få bort gulningen i förtid går det bra att tvätta av fasaden med askorbinsyra och rent vatten. Gulningen går ej att måla över då den går igenom nästkommande färgskikt. Denna gulning påverkar inte produktens kvalitet, hållbarhet eller ämnet som minskar risken för påväxt, endast tillfälligt rent estetiskt. Normalt försvinner gulningen med tiden och att den påverkar inte funktionaliteten på färgen. Till byggnader med kulturhistoriskt intresse rekommenderas samma färgtyp som tidigare använts. Ytor som tidigare målats med slamfärg eller linoljefärg bör målas med samma färgtyp som använts innan. Ytor som tidigare behandlats med lasyr bör grundmålas innan målning med Bestå Briljant. Besök www.alcro.se för mer information.

sv
har lagts till i Sparat.
har tagits bort från sparat
har lagts till i din inköpslista.
har tagits bort från din inköpslista
Du behöver välja storlek
Du behöver välja antal
Du behöver välja en kulör