Bestå Arkitekt
Bestå
EPD verified
Basta logo

Bestå Arkitekt

Bestå

Bestå Arkitekt är vår vackraste helmatta och högkvalitativa färg för träfasader utomhus. Färgen är speciellt utvecklad för att ge fasaden ett stilrent utseende som förblir matt och som håller kulören. Bestå Arkitekt går att bryta i valfri utomhuskulör samt ger en yta med djup kulöråtergivning, särskilt i mörka kulörer. Bestå Arkitekt är framtagen för dig som vill ha ett perfekt slutresultat som håller över tid.

  • Perfekt helmatt yta
  • Vacker och djup kulöråtergivning
  • Håller länge
Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Utomhus


Åtgång

6 - 9 m²/l


Glans

Helmatt


Verktyg

spruta, pensel, roller


Målningstemperatur

Inte lägre än +7°C


Torktid vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 1(h). Övermålningsbar efter 4(h).


Bindemedel

Akrylat


VOC

Limit value (Cat A/d): 130 g/l (2010). Product VOC < 130 g/l.

Förberedelse av ytor

Smutsiga ytor rengörs med Alcro Grovrent. Alg- och mögelpåväxt tvättas bort med Alcro Alg & Mögeltvätt. Matta, hårda och hyvlade ytor och vassa kanter slipas med ett grovt slippapper. Detta gäller även bilade stockar. Borsta eller skrapa bort grånade och porösa träytor till fast underlag. TIDIGARE MÅLADE YTOR Tjocka, spruckna eller lösa färgskikt skrapas bort helt. Trärena ytor samt ytor i dåligt skick grundmålas med Alcro Grundfärg. För bästa resultat bör gamla alkyd- och oljefärgsytor alltid behandlas med Alcro Grundfärg. OMÅLADE YTOR Bestå Grundolja Utomhus appliceras flödigt på ändträn, skarvar och spikhuvuden. Överskottsolja torkas bort efter 30 minuter. Hela fasaden, inklusive ändträn, grundmålas med Alcro Grundfärg. MÅLA PÅ INDUSTRIGRUNDAD PANEL Paneler som köps industrigrundade med produkten Pinja Protect från Tikkurila Sverige AB kan anses ha ett fullgott grundskydd. Vi rekommenderar täckfärgsbehandling 2 gånger med Bestå Arkitekt. Tänk dock på att industrigrundade paneler som utsätts för väder och vind i mer än 10 månader behöver grundmålas igen för ett fullgott skydd.


Måla

Färgen rörs om väl från botten före målning. Bestå Arkitekt målas två gånger flödigt. Två skikt ger alltid längre hållbarhet. Följ våra anvisningar om rekommenderad färgåtgång. Ändträ, spikhuvuden och skarvar ses över med extra noggrannhet. Rekommenderad förbrukning: Sågade paneler: 6-7 m2/L (Våtfilmtjocklek:140-160 mym; Torrfilmtjocklek: 50-60 mym) Hyvlade eller tidigare målade paneler: 7-8 m2/L (Våtfilmtjocklek: 110-140mym; Torr filmtjocklek: 40-50mym). På hyvlade paneler eller tidigare målade ytor kan det vara svårt att få tillräckligt med färg. Om lagren är tunnare än rekommenderat bör ytterligare ett lager målas för att uppnå bästa hållbarhet. När Bestå Arkitekt appliceras med sprutpistol rekommenderar vi att munstycket FFLP 312/LL 5315 används och att trycket är 80-100 bar.


När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.


Skötselråd

Skölj fasaden med rent kallt vatten. Påför Alcro Grovrent, spädd enligt rekommendation för avsett ändamål. Skrubba därefter ytan och skölj rikligt med vatten. Vid varm och torr väderlek kan tvättmedlet torka – vattna (blötlägg) fasaden innan påförning av Grovrent och tvätta därför mindre partier åt gången. Observera att Alcro Grovrent kan ha en etsande effekt på glas. Täck därför fönstren noga innan du tvättar fasaden. Ytor utsatta för mögel rengörs med Alcro Alg & Mögelmedel, spädd enligt rekommendation för avsett ändamål. Skölj rikligt med vatten. Högtryck kan även användas för att vattna och skölja av ytan, tänk på att rikta strålen längs med fasaden, ej rakt mot ytan så att smuts och vatten trycks in i fasaden. Vid underhållstvätt av målade ytor skall de vara i så gott skick att de inte direkt suger upp vatten vid rengöringen (lite vatten tränger alltid in). Är ytorna i så dåligt skick att de suger upp vatten, det vill säga ytorna blir mörka, rekommenderar vi en ommålning. Börja alltid tvätta rent nerifrån och upp. Använd kommunalt vattentryck vid tvättning av träfasader. Vår rekommendation är att rengöringsmedel alltid ska sköljas bort ordentligt. För mer information, kontakta Alcros Kundcenter eller din närmaste Alcro-återförsäljare.


Viktigt

Kontrollera att underlaget är torrt före målning, maximalt 16% fuktkvot. Måla inte på solheta ytor eller om det är risk för regn eller dagg inom 1-2 timmar efter målningen avslutats. Vid användning av roller eller spruta ska ytan efterstrykas med pensel. Vid sprutning används filtrerande halvmask mot fasta och vätskeformiga partiklar (FFP2). Till byggnader med kulturhistoriskt intresse rekommenderas samma färgtyp som tidigare använts. För att minska risken för mögelpåväxt på färgfilmen använder vi ett ämne som vid ogynnsamma härdningsförutsättningar och torkförhållanden kan orsaka gulningar. Detta fenomen uppstår sällan då produkten härdar snabbt men vid lägre temperaturer och högre luftfuktighet förlängs torktiden. Gulningen försvinner normalt sett av sig själv efter 2-4 veckor då ytan exponeras för solens UV-strålar och ljus. De fasadytor som utsätts för mindre solljus kan ta något längre tid. Vi rekommenderar att man avvaktar men om man vill få bort gulningen i förtid går det bra att tvätta av fasaden med askorbinsyra och rent vatten. Gulningen går ej att måla över då den går igenom nästkommande färgskikt. Denna gulning påverkar inte produktens kvalitet, hållbarhet eller ämnet som minskar risken för påväxt, endast tillfälligt rent estetiskt. Normalt försvinner gulningen med tiden och att den påverkar inte funktionaliteten på färgen. Besök www.alcro.se för mer information.

sv
har lagts till i Sparat.
har tagits bort från sparat
har lagts till i din inköpslista.
har tagits bort från din inköpslista
Du behöver välja storlek
Du behöver välja antal
Du behöver välja en kulör