Modern Oljefärg
Modern Oljefärg
EPD verified
Basta logo
NordicEcolabel

Modern Oljefärg

Modern Oljefärg

Modern Oljefärg är en vattenburen oljetäckfärg för olika träytor såsom träfasader, knutbrädor, räcken, staket, fönsterfoder och vindskivor utomhus. Färgen torkar snabbt och ger en bra glanshållning. Modern Oljefärg är utvecklad för dig som vill ha en produkt som går att måla på många ytor.

  • God glanshållning
  • Täckfärg för olika träytor
  • Torkar snabbt
Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Utomhus


Åtgång

6 - 8 m²/l


Glans

Halvblank


Verktyg

högtryckssprutning, pensel, roller


Målningstemperatur


Torktid vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 2(h). Övermålningsbar efter 6(h).


Bindemedel

Alkyd


VOC

Limit value (Cat A/d): 130 g/l (2010). Product VOC < 130 g/l.

Förberedelse av ytor

Vassa hörn och kanter rundas av. Hårda och släta ytor slipas med slippapper. Lös färg och grånat, poröst trä skrapas eller borstas bort. Samtliga ytor borstas rent från smuts och damm. HYVLADE YTOR SAMT BILADE STOCKAR Ska ruggas upp med ett grovt sandpapper före målning. TIDIGARE MÅLADE YTOR Rengörs med Alcro Grovrent. Mögel- och algpåväxt tvättas bort med Alcro Alg & Mögelmedel. Tjocka och spruckna färgskikt avlägsnas helt. Vid ommålning av ytor i dåligt skick måste samtliga ytor grundmålas med Alcro Grundfärg. NYTT TRÄ OCH TRÄRENA YTOR Grundmålas med Alcro Grundfärg. FUKTUTSATTA TRÄPARTIER SOM SKARVAR OCH ÄNDTRÄ Behandlas med Bestå Grundolja Utomhus (bara på omålat trä) och därefter med Alcro Grundfärg. MÅLA PÅ INDUSTRIGRUNDAD PANEL: Paneler som köps industrigrundade med produkten Pinja Protect från Tikkurila Sverige AB kan anses ha ett fullvärdigt grundskydd. Vi rekommenderar täckfärgsbehandling 2 gånger med Modern Oljefärg. Tänk dock på att industrigrundade paneler som utsatts för väder och vind i mer än 10 månader behöver grundmålas på nytt för ett fullgott skydd.


Måla

Rör om färgen väl före användning. Måla 2 gånger med Modern Oljefärg. Måla ändträ och skarvar noggrant. Bäst resultat fås med en mjuk helsyntetisk pensel. Stryk inte ut färgen för tunt, utan ta rätt mängd enligt rekommenderad färgåtgång. Rekommenderad åtgång: Sågade paneler: 6-7m2/L (Våtfilmtjocklek:140-160mym; Torr filmtjocklek: 50-60 mym) Hyvlade eller tidigare målade paneler: 7-8m2/L (Våt filmtjocklek: 110-140 mym; Torr filmtjocklek: 40-50 mym) När Modern Oljefärg appliceras med en sprutpistol, rekommenderar vi att använda munstycke FFLP 312/LL 5315 och att trycket är 80-100 bar.


När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.


Skötselråd

Skölj fasaden med rent kallt vatten. Påför Alcro Grovrent, spädd enligt rekommendation för avsett ändamål. Skrubba därefter ytan och skölj rikligt med vatten. Vid varm och torr väderlek kan tvättmedlet torka – vattna (blötlägg) fasaden innan påförning av Grovrent och tvätta därför mindre partier åt gången. Observera att Grovrent kan ha en etsande effekt på glas. Täck därför fönstren noga innan du tvättar fasaden. Ytor utsatta för mögel rengörs med Alcro Alg & Mögelmedel, spädd enligt rekommendation för avsett ändamål. Skölj rikligt med vatten. Högtryck kan även användas för att vattna och skölja av ytan, tänk på att rikta strålen längs med fasaden, ej rakt mot ytan så att smuts och vatten trycks in i fasaden. Vid underhållstvätt av målade ytor skall de vara i så gott skick att de inte direkt suger upp vatten vid rengöringen (lite vatten tränger alltid in). Är ytorna i så dåligt skick att de suger upp vatten, det vill säga ytorna blir mörka, rekommenderar vi en ommålning. Börja alltid tvätta rent nerifrån och upp. Använd kommunalt vattentryck vid tvättning av träfasader. Vår rekommendation är att rengöringsmedel alltid ska sköljas bort ordentligt. För mer information, kontakta Alcros Kundcenter eller din närmaste Alcro-återförsäljare.


Viktigt

Underlaget skall vara torrt vid målning, max 16% fuktkvot. Måla inte på solheta ytor. Måla inte heller vid risk för regn inom det närmaste dygnet eller dagg inom 1-2 timmar från målningens avslutande. Besök www.alcro.se för mer information.

sv
har lagts till i Sparat.
har tagits bort från sparat
har lagts till i din inköpslista.
har tagits bort från din inköpslista
Du behöver välja storlek
Du behöver välja antal
Du behöver välja en kulör