Bestå Utsikt
Bestå
EPD verified
Basta logo
NordicEcolabel

Bestå Utsikt

Bestå

Bestå Utsikt är vår allra bästa halvblanka fönsterfärg som ger en väderbeständig yta med utmärkt glans- och kulörhållning. Den är en lättstruken och rinnsäker vattenburen fönsterfärg som även kan användas på snickerier. Produkten är lätt att sparmåla mot glasytor. Bestå Utsikt är framtagen för dig som vill ha en vacker yta och ett perfekt slutresultat som håller över tid.

  • Väderbeständig jämn finish
  • Lättstruken och fyllig
  • Rinnsäker
Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Utomhus


Åtgång

5 - 7 m²/l


Glans

Halvblank


Verktyg

pensel


Målningstemperatur

Undvik att måla på ytor kallare än +7°C och vid luftfuktighet över 80% RH.


Torktid vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 4(h). Övermålningsbar efter 8(h).


Bindemedel

Modifierad alkyd


VOC

Limit value (Cat A/d): 130 g/l (2010). Product VOC < 130 g/l.

Förberedelse av ytor

Ytor som målas ska vara rena och torra. Smutsiga ytor tvättas med Alcro Grovrent. Observera att Grovrent kan ha en etsande effekt på glas, fönster täcks därför noga före rengöring. Ytor utsatta för mögel- eller algpåväxt rengörs med Alcro Alg & Mögelmedel och sköljs med rikligt med vatten. Löst sittande färg samt grånat och poröst trä skrapas, slipas eller borstas bort. Gamla spruckna färgskikt bör avlägsnas helt. Blanka och hårda ytor ska mattslipas. Skarpa kanter rundas av. Sprucket och löst sittande kitt avlägsnas. Nya trärena och gamla sugande ytor, så som skarvar, knutpunkter och kittfalsar behandlas med Bestå Grundolja Utomhus. Särkilt viktigt är det att behandla ändträ för att stoppa inträningning av vatten. Överskott av grundoljan torkas bort inom 30 minuter. Tidigare målade ytor och grundoljade samt trärena ytor grundmålas med Alcro Grundfärg. Latexfog Universal används till att laga sprickor och fylla öppna fogar. För kittning används fönsterkitt.


Måla

Färdigmåla två lager med Bestå Utsikt. Bäst resultat fås med mjuk helsyntetisk pensel. Måla några mm in på glaset. Måla också understycket och lite upp på sidostyckena en extra gång.


När du målat klart


Skötselråd

Skölj fasaden med rent kallt vatten. Påför Alcro Grovrent, spädd enligt rekommendation för avsett ändamål. Skrubba därefter ytan och skölj rikligt med vatten. Vid varm och torr väderlek kan tvättmedlet torka – vattna (blötlägg) fasaden innan påförning av Grovrent och tvätta därför mindre partier åt gången. Observera att Alcro Grovrent kan ha en etsande effekt på glas. Täck därför fönstren noga innan du tvättar fasaden. Ytor utsatta för mögel rengörs med Alcro Alg & Mögelmedel, spädd enligt rekommendation för avsett ändamål. Skölj rikligt med vatten. Högtryck kan även användas för att vattna och skölja av ytan, tänk på att rikta strålen längs med fasaden, ej rakt mot ytan så att smuts och vatten trycks in i fasaden. Vid underhållstvätt av målade ytor skall de vara i så gott skick att de inte direkt suger upp vatten vid rengöringen (lite vatten tränger alltid in). Är ytorna i så dåligt skick att de suger upp vatten, det vill säga ytorna blir mörka, rekommenderar vi en ommålning. Börja alltid tvätta rent nerifrån och upp. Använd kommunalt vattentryck vid tvättning av träfasader. Vår rekommendation är att rengöringsmedel alltid ska sköljas bort ordentligt.


Viktigt

Rör om färgen väl före användning. Underlaget ska vara rent och torrt och träkonstruktionen får inte ha en fuktkvot på mer än 16%. Måla inte på solheta ytor eller vid risk för regn och dagg inom 2-4 timmar från avslutad målning. Undvik att måla på ytor kallare än +7°C och vid luftfuktighet över 80%. Säkerställ att varje lager våt film har en tjocklek över 100 mym. Besök www.alcro.se för mer information.

sv
har lagts till i Sparat.
har tagits bort från sparat
har lagts till i din inköpslista.
har tagits bort från din inköpslista
Du behöver välja storlek
Du behöver välja antal
Du behöver välja en kulör