Tät Fog
Tät
Basta logo

Tät Fog

Tät

Tät Fog är en fogmassa för våtutrymmen. Med den kan du täta upp till 30 mm breda fogar och springor och jämna ut hörn och takvinklar och övergångar mellan olika material. Tät Fog är elastisk, övermålningsbar, akrylatbaserad och kan användas på betong, tegel, sten, klinker, marmor, PVC, aluminium, stål, glas och trä m.m. Tät Fog ingår i Alcros målningssystem som är godkända av Måleribranschens Våtrumskontroll.

  • Elastisk och klarar stora fogrörelser
  • Övermålningsbar
  • Fördröjer ny uppkomst av mögel
Hitta butik
Användningsområde

Inomhus


Åtgång


Glans

-


Verktyg


Målningstemperatur

Lägst +5°C


Torktid vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 0.50(h). Övermålningsbar efter 1(h).


Bindemedel

Akrylat


VOC

Förberedelse av ytor

Se till att underlaget är torrt och rent. YTSVAGA OCH STARKT SUGANDE YTOR kan du grunda med utspädd Tät Grundfärg. Späd grundfärgen med lika mycket vatten som du har färg.


Måla

Skär av tubspetsen ovanför den gängade delen, skruva på plastmunstycket och skär av snett till önskad diameter. Applicera med kittpistol och jämna ut med palettkniv, gummispackel eller fuktad svamp.


När du målat klart

Förhindra utsläpp i avlopp, rester lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.


Skötselråd


Viktigt

Besök www.alcro.se för mer information.

sv
har lagts till i Sparat.
har tagits bort från sparat
har lagts till i din inköpslista.
har tagits bort från din inköpslista
Du behöver välja storlek
Du behöver välja antal
Du behöver välja en kulör