Moodboard för att välja rätt färg

Proffs på kulörval

Om Alcro
Proffs på kulörval

 Unik kulörgaranti för både inomhus- och utomhusfärg.

Alcro har under flera år arbetat med de främsta inom design, inredning och arkitektur för att ta fram en noga utvald kulörkollektion.

 

Sedan år 1999 har skickliga formgivare och arkitekter som till exempel Tyler Brulé, Marcel Wanders, Thomas Bernstrand, Alfredo Häberli, Peter Hallén, Gert Wingårdh, Karin Fridell Anter och Ewa Lilja Löwenhielm tagit fram Alcro Designers – en kulörkollektion bestående av 260 kulörer speciellt lämpade för färgsättning inomhus och 135 färgsättningsförslag till fasader. Till detta hör en mängd inspirerande miljöer och hus färgsatta med kulörer ur Alcro Designerskollektionen.

Alcro Färgs kulörgaranti

GARANTI FÖR INOMHUS- OCH UTOMHUSFÄRG

Under hösten 2005 införde Alcro Färg en kulörgaranti för inomhusfärg. Garantin, som gäller för konsumenter, innebär att den som målar med någon av kulörerna från Alcro Designers inredningskollektion och av någon anledning inte blir nöjd med resultatet får ny färg kostnadsfritt.

Från och med våren 2006 utökades kulörgarantin till att även omfatta fasadkulörer. Alcros långa erfarenhet, i kombination med samarbete med arkitekt Karin Fridell-Anter, har resulterat i Alcro Designers Fasadkollektion. Kollektionen innehåller 98 kulörer och 135 färgsättningsförslag för fasader, noga utprovade för att passa olika typer av hus och material. Den som målar om sin fasad med någon av kulörerna ur kollektionen och inte blir nöjd med resultatet får ny färg helt utan kostnad.

Så här fungerar garantin för inomhusmålning:

Vill du utnyttja garantin ska du inom en månad efter köpet komma tillbaka till den Alcro-återförsäljare där du handlat färgen. Vid besöket ska du visa upp kvitto, färgburken/färgburkarna och visa fotografi på det färdiga resultatet, dvs helt rum. Vi vill dessutom veta varför du inte är nöjd. Du får vid detta tillfälle betala för nya färgprodukter, i samma mängd som vid första tillfället, och därefter måla om det rum du vill reklamera.
Efter ommålningen kommer du tillbaka med nya fotografier på samma rum, det förra fotografiet som du visade upp under punkt 1, de båda kvittona samt burken/burkarna med den senast använda färgen. Du får vid det här tillfället återbetalning på de först inköpta färgprodukterna.

Vardagsrum målad i kulörer från kollektionen Stil
Vardagsrum målad i kulörer från kollektionen Stil. Foto: Ragnar Ómarsson

Villkor

 1. Du måste ha köpt färgen hos en Alcro-återförsäljare.
 2. Färgen måste vara bruten i en kulör ur Alcro Designers Inredningskollektion eller någon ad-kollektion.
 3. Du måste följa de instruktioner som gäller för kulörerna i Alcro Designers Inredningskollektion, dvs rekommenderas en bruten grundfärg är det ett krav att du använt denna.
 4. Gäller endast inomhus för färgprodukterna Stil och Sober. Ej måleriprodukter.
 5. Gäller en gång per målningsprojekt, dvs samma person kan måla om ett rum och utnyttja garantin en gång. Därefter måla om ett annat rum och utnyttja garantin en gång.
 6. Kulörgarantin gäller endast de färgprodukter, inklusive grundfärg om det är ett kulörkrav, som du köpt för att utföra målningsprojektet (inga verktyg, arbetskostnader eller andra produkter som rör målningsprojektet).
 7. Du måste åberopa garantin hos den Alcro-återförsäljare där du köpt färgen inom en månad efter köpet.
 8. Du ska visa upp kvitto, burk och fotografier på det färdiga resultatet.
 9. Kulörgarantin gäller endast kulören på färgprodukten.
 10. Kulörgarantin gäller tills vidare.

Så här fungerar garantin för utomhusmålning:

När du valt en kulör av Alcro täckfärg du vill måla med, antingen en kulör ur Alcro Designers Fasadkollektion (dvs kulörerna i Vackra Hus färgkartorna) eller en av standardkulörerna så köper du bara den mängd färg som behövs för att måla en av husets fyra fasadväggar. Skulle du ändå inte bli nöjd när du har målat upp den väggen, kan du använda Alcro Kulörgaranti som innebär att du får ny färg utan kostnad.

Träfasad målad i Bestå
Träfasad målad i Bestå. Foto: Anders Jedenfors

Villkor

 1. Du måste ha köpt färgen hos en Alcro-återförsäljare.
 2. Garantin gäller utomhusfärg för fasadmålning (Bestå Briljant, Arkitekt, Solist, Modern Oljefärg och Villa). Du ska ha följt instruktionerna som gäller på respektive burk. Kulörgarantin gäller inte grundolja, grundfärg och inga verktyg, arbetskostnader eller andra produkter som rör målningsprojektet.
 3. Du har målat din fasadvägg med en färg bruten i en kulör från Alcro Designers Fasadkollektion (i Alcro Designers kulörkollektion ingår kulörerna i Vackra Hus-färgkartorna) eller en av standardkulörerna för respektive produkt.
 4. Kom tillbaka inom en månad, ge en förklaring till varför du inte är nöjd, visa upp ett fotografi på den målade fasaden, den använda burken eller de använda burkarna samt kvittot på inköpet.
 5. Köp därefter ny färg, bruten i ny kulör och gå hem och måla om med löftet om att få pengarna tillbaka för det belopp du betalat för det första inköpet dvs för färg för en av husets fasadväggar. För att detta belopp ska kunna återbetalas, måste du komma tillbaka inom en månad och visa upp ny bild på samma fasadvägg men nu målad i den nya kulören samt burken/burkarna.
 6. Kulörgarantin gäller en gång per målningsobjekt.
 7. Kulörgarantin gäller tills vidare.
sv
har lagts till i Sparat.
har tagits bort från sparat
har lagts till i din inköpslista.
har tagits bort från din inköpslista
Du behöver välja storlek
Du behöver välja antal
Du behöver välja en kulör