Villa
Alcro Villa
Basta logo

Villa

Alcro Villa

Alcro Villa är en halvmatt och fyllig akrylatfärg avsedd för användning utomhus samt passar för ny- och ommålning av tidigare akrylatmålade fasader. Färgen går också att måla på tidigare alkydfärgsmålade ytor som är grundmålade med Alcro Bestå Grundfärg. Alcro Villa har en mycket god kulör/glanshållning, den håller långa underhållsintervaller, är lätt att måla med och ger ett perfekt slutresultat.

  • Mycket god glans- och kulörhållning
  • Långa underhållsintervaller
  • Lätt att applicera
Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Utomhus


Åtgång

6 - 8 m²/l


Glans

Halvmatt


Verktyg

spruta, pensel, roller


Målningstemperatur

Lägst +7°C


Torktid vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 1(h). Övermålningsbar efter 4(h).


Bindemedel

Akrylat


VOC

Limit value (Cat A/d): 130 g/l (2010). Product VOC < 130 g/l.

Förberedelse av ytor

Smutsiga ytor tvättas med Grovrent. Mögel och algpåväxt tvättas bort med Alcro Alg & Mögelmedel. Slipa blanka, hårda och hyvlade ytor samt vassa hörn med ett grovt sandpapper. Borsta eller skrapa ner grånat och poröst trä till fast underlag. TIDIGARE MÅLADE YTOR Skrapa bort tjocka, spruckna eller lösa färgskikt helt. Måla trärena ytor samt ytor i dåligt skick med Alcro Grundfärg. Gamla alkyd- och oljefärgsytor bör alltid nehandlas med Alcro Grundfärg. NYMÅLNING Stryk Bestå Grundolja Utomhus flödigt på ändträ, skarvar och spikhuvuden. Torka bort överskottsolja efter 30 minuter. Grundmåla hela ytan, fasad samt ändträ, med Alcro Grundfärg.


Måla

Rör om färgen noggrant i burken före målning. Måla två 2 gånger flödigt med Villa. Två skikt ger alltid längre hållbarhet. Följ våra anvisningar om rekommenderad färgåtgång. Var extra noggrann med ändträ, spikhuvuden och skravar. Rekommenderad förbrukning: Sågade paneler: 6-7 m2/L (Våtfilmtjocklek:140-160 mym; Torrfilmtjocklek: 50-60 mym) Hyvlade eller tidigare målade paneler: 7-8 m2/L (Våtfilmtjocklek: 110-140mym; Torr filmtjocklek: 40-50mym) På hyvlade paneler eller tidigare målade ytor kan det vara svårt att få tillräckligt med färg. Om skikten är tunnare än rekommenderat bör ytterligare en strykning målas för att uppnå bästa hållbarhet. När Alcro Villa appliceras med sprutpistol rekommenderar vi att man använder munstycket FFLP 312/LL 5315 och att trycket är 80-100 bar. MÅLA PÅ INDUSTRIGRUNDAD PANEL Paneler köpta industrigrundade med Pinja Protect från Tikkurila Sverige AB kan anses ha ett fullgott grundskydd. Vi rekommenderar två toppskikt av Alcro Villa. Tänk dock på att industrigrundade paneler som utsätts för väder och vind i mer än 10 månader behöver grundmålas för fullt skydd.


När du målat klart


Skötselråd

Skölj fasaden med rent kallt vatten. Påför Alcro Grovrent, spädd enligt rekommendation för avsett ändamål. Skrubba därefter ytan och skölj rikligt med vatten. Vid varm och torr väderlek kan tvättmedlet torka – vattna (blötlägg) fasaden innan påförning av Grovrent och tvätta därför mindre partier åt gången. Observera att Grovrent kan ha en etsande effekt på glas. Täck därför fönstren noga innan du tvättar fasaden. Ytor utsatta för mögel rengörs med Alcro Alg & Mögelmedel, spädd enligt rekommendation för avsett ändamål. Skölj rikligt med vatten. Högtryck kan även användas för att vattna och skölja av ytan, tänk på att rikta strålen längs med fasaden, ej rakt mot ytan så att smuts och vatten trycks in i fasaden. Vid underhållstvätt av målade ytor skall de vara i så gott skick att de inte direkt suger upp vatten vid rengöringen (lite vatten tränger alltid in). Är ytorna i så dåligt skick att de suger upp vatten, det vill säga ytorna blir mörka, rekommenderar vi en ommålning. Börja alltid tvätta rent nerifrån och upp. Använd kommunalt vattentryck vid tvättning av träfasader. Vår rekommendation är att rengöringsmedel alltid ska sköljas bort ordentligt. För mer information, kontakta Alcros Kundcenter eller din närmaste Alcro-återförsäljare.


Viktigt

Kontrollera att underlaget är torrt före målning, maximalt 16% fuktkvot. Måla inte på solheta ytor eller om det är risk för regn eller dagg inom 1-2 timmar efter målningen avslutats. Vid användning av roller eller spruta ska ytan efterstrykas med pensel. Vid sprutning används filtrerande halvmask mot fasta och vätskeformiga partiklar (FFP2). Till byggnader med kulturhistoriskt intresse rekommenderas samma färgtyp som tidigare använts. För att minska risken för mögelpåväxt på färgfilmen använder vi ett ämne som vid ogynnsamma härdningsförutsättningar och torkförhållanden kan orsaka gulningar. Detta fenomen uppstår sällan då produkten härdar snabbt men vid lägre temperaturer och högre luftfuktighet förlängs torktiden. Gulningen försvinner normalt sett av sig själv efter 2-4 veckor då ytan exponeras för solens UV-strålar och ljus. De fasadytor som utsätts för mindre solljus kan ta något längre tid. Vi rekommenderar att man avvaktar men om man vill få bort gulningen i förtid går det bra att tvätta av fasaden med askorbinsyra och rent vatten. Gulningen går ej att måla över då den går igenom nästkommande färgskikt. Denna gulning påverkar inte produktens kvalitet, hållbarhet eller ämnet som minskar risken för påväxt, endast tillfälligt rent estetiskt. Normalt försvinner gulningen med tiden och att den påverkar inte funktionaliteten på färgen. Besök www.alcro.se för mer information.

sv
har lagts till i Sparat.
har tagits bort från sparat
har lagts till i din inköpslista.
har tagits bort från din inköpslista
Du behöver välja storlek
Du behöver välja antal
Du behöver välja en kulör