Uteplats
Alcro Uteplats
Basta logo

Uteplats

Alcro Uteplats

Uteplats är en vattenburen träolja avsedd för årlig behandling av tryckimpregnerat trä, samt hårda träslag som teak och ek. Uteplats har mycket god förmåga att tränga in i och försegla träets porer. Behandlingen gör träet fräscht och vattenavvisande och skyddar mot uttorkning och sprickbildning. * I Uteplats är upp till 87% av den totala mängden organiskt kol ersatt med biobaserat kol (uppmätt enligt ASTM D6866-18), vilket innebär att 21% av det totala produktinnehållet är biobaserat.

  • Effektivt vattenavvisande skydd
  • Motverkar uttorkning och torrsprickor
  • Delvis biobaserad olja*
Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Utomhus


Åtgång

5 - 10 m²/l


Glans

-


Verktyg


Målningstemperatur

Mellan +10°C och +25°C


Torktid vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 8(h). Övermålningsbar efter 0(h).


Bindemedel

Modifierad alkyd


VOC

Förberedelse av ytor

Tvätta träet med Alcro Trallrent om det är smutsigt, grått, poröst eller mörknat. Tvätta med Alcro Alg & Mögelmedel om träet är angripet av alg eller mögel. Skölj noga med vatten. Nytt trä behöver ingen förbehandling. Tryckimpregnerat trä bör stå obehandlat minst en säsong före behandling.


Måla

Skaka burken före användning och rör om med jämna mellanrum under arbetets gång. Observera att träoljan ser mjölkaktig ut i burken och när den appliceras på träet. Detta försvinner när oljan torkat. Applicera oljan tills träet är mättat och inte suger mer. Använd fyllig pensel, målardyna eller blomspruta. Se till att mätta ändträ och skarvar extra noga. Överskottsolja som finns kvar efter en halvtimme (i form av blöta partier) torkas bort med en trasa. Är underlaget mycket uttorkat kan extra behandlingar göras efter ett/flera dygn. NYANSERING: Vid behandling med pigmenterad Uteplats rekommenderas en andra strykning med färglös Uteplats. Det minskar risken att kulört pigment smetar av sig. Vänta minst ett dygn före applicering av den andra strykningen.


När du målat klart

Ta bort mesta möjliga olja från verktygen före rengöring. Flytande oljerester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.


Skötselråd


Viktigt

Underlaget skall vara torrt vid målning, max 16% fuktkvot. Applicera Uteplats när risken för regn inom det närmsta dygnet är liten. Om det kommer regn på den behandlade ytan inom ett dygn, torka av ytan med en trasa eller liknande för att undvika att vita fläckar uppstår. OBS! Använd inte Uteplats till salladsskålar, skärbrädor eller andra föremål som kommer i direkt kontakt med matvaror. Varning! Risk för självantändning. Använda trasor, trassel etc. kan orsaka brand inom flera timmar och ska placeras i en metallbehållare med vatten och förslutas väl innan deponering. Besök www.alcro.se för mer information.

sv
har lagts till i Sparat.
har tagits bort från sparat
har lagts till i din inköpslista.
har tagits bort från din inköpslista
Du behöver välja storlek
Du behöver välja antal
Du behöver välja en kulör