Tillit
Tillit
Basta logo

Tillit

Tillit

Alcro Tillit är en vattenburen, alkalibeständig silikonmodifierad akrylat som skyddar betong mot fukt och karbonatisering. Färgen är extremt vädertålig och klarar tuffa temperaturer, tål regn straxt efter målning och har lika kort torktid i kyla som i värme. Alcro Tillit har exceptionellt bra hållbarhet och ger långa underhållsintervaller. Rekommenderas för bostäder, kommersiella, industriella och lagerbyggnader, och parkeringsgarage. Alcro Tillit är CE-märkt enligt EN1504-2.

  • Extremt vädertålig
  • Förlänger säsongen
  • Klarar torkning ner till +2c upp till +30c
Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Utomhus


Åtgång

8 m²/l


Glans

Helmatt


Verktyg

spruta, pensel, roller, roller coating


Målningstemperatur

Ytan som ska målas måste vara torr, omgivande temperatur minst +2°C och den relativa luftfuktigheten under 90%. Undvik att måla i direkt solljus.


Torktid vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 0.50(h). Övermålningsbar efter 3(h).


Bindemedel

Styrenakrylat


VOC

Limit value (Cat A/c): 40 g/l (2010). Product VOC < 40 g/l.

Förberedelse av ytor

Omålade ytor: Underlaget måste vara tillräckligt torrt och hårt före behandling. (Ny betong och ytor som gjorts med cementkalk och cementrik puts måste åldras minst 2 månader.) Rengör de omålade ytorna från smuts, damm och salt. Ytor med mögel, mossa etc. rengörs med Alcro Alg & Mögelmedel enligt rengöringsproduktens anvisningar. Släta ytor och eventuell cementhud avlägsnas mekaniskt för att skapa en lämplig yta för målning. Utför nödvändiga reparationer med lämpliga produkter enligt instruktionerna för de valda produkterna. Tidigare målad yta: Ytorna rengörs genom att ta bort smuts, damm eller salt. Ytor med mögel, mossa etc. rengörs med Alcro Alg & Mögelmedel enligt rengöringsproduktens anvisningar. Ta bort eventuella flagor och löst sittande färgbeläggningar. Välj borttagningsmetod enligt styrkan på underlaget och färgtypen som ska avlägsnas (t.ex. stålborstning, högtrycktvätt med varmt vatten eller våt sandblästring). Utför nödvändiga reparationer med lämpliga produkter enligt instruktionerna för de valda produkterna.


Måla

Behovet av grundning bestäms från fall till fall. Det rekommenderas att på stoftiga ytor grunda med Alcro Mineral Grundfärg eller tillsätta Alcro Mineral Primer i första skiktet. Följ instruktionerna för den aktuella produkten vid grundning. Rör om färgen före användning. Reservera tillräckligt med färg från samma produktionssats för en jämn yta. Om du behöver använda olika produktionssatser målar du området mellan det gamla och det nya partiet med en 1: 1-blandning av färgsatserna. Måla så att övergången mellan färgsatserna blir så iögonfallande som möjligt. Jämna ytor målas utan avbrott. Följ den rekommenderade anvisningen för färgens täckförmåga för att säkerställa att färgen ger tillräckligt skydd. Applicera två lager av produkten med önskad appliceringsmetod och enligt instruktionerna.


När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.


Skötselråd

Smutsiga ytor kan tvättas noggrant med en högtryckstvätt utan rengöringsmedel tidigast en månad efter ytbehandlingen. Tvätten kan lämna permanenta märken på ytan, så det område som ska tvättas bör utformas på ett iögonfallande sätt efter strukturerna. Rengör torr, lös smuts lätt med en mjuk borste utan att gnugga ytan. Ytor målade med Alcro Tillit kan underhållsbehandlas med Tillit, Betong eller Granit.


Viktigt

Ytan ska vara ren och torr. Säkerställ att tidigare behandling är torr innan du fortsätter måla. Den omgivande temeraturen ska vara minst +2°C och den relativa luftfuktigheten under 90%. Besök www.alcro.se för mer information.

sv
har lagts till i Sparat.
har tagits bort från sparat
har lagts till i din inköpslista.
har tagits bort från din inköpslista
Du behöver välja storlek
Du behöver välja antal
Du behöver välja en kulör