Solklar Uv-Panellack
Solklar
Basta logo

Solklar Uv-Panellack

Solklar

Solklar UV-Panellack är en trälack med UV-skydd som motverkar träets gulnande. Den passar perfekt för träpanel, men också för andra träytor och gärna som grund under Alcros vattenburna klarlacker. Om du tänker betsa i en ljus kulör kan du använda Solklar ovanpå betsen - UV-skyddet gör att ljusbetsade ytor håller kulören bättre. (Lacken rekommenderas inte till mörkbetsade ytor.) Solklar gör också att träytor blir mindre smutsiga och lätta att hålla rena utan att träets naturliga utseende påverkas. Lacken tål dock inte en längre tids påverkan av vatten, fett, sprit och heta kärl och därför bör du överlacka utsatta ytor med en tåligare vattenburen klarlack.

  • Innehåller UV-skydd som motverkar att träet gulnar
  • Ljusbetsade ytor behåller kulören längre efter strykning med UV-skydd
  • Gör träytorna mindre smutsiga och lättare att hålla rena
Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Inomhus


Åtgång

10 m²/l


Glans

Halvmatt


Verktyg

spruta, pensel


Målningstemperatur

Lägst +5°C


Torktid vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 1(h). Övermålningsbar efter 8(h).


Bindemedel

Akrylat


VOC

Limit value (Cat A/d): 130 g/l (2010). Product VOC < 130 g/l.

Förberedelse av ytor

TRÄRENA YTOR som inte kräver perfekt finish dammar du bara av innan du lackar. Vid höga krav på finish väter du först ytan. När ytan torkat slipar du ner fiberresningen i fiberriktningen med slippapper 180-240 och dammar sedan av. TIDIGARE LACKADE YTOR rengör du med Alcro Målartvätt (enligt instruktion). Slipa med slippapper 180-240, damma sen av ytan innan lackning.


Måla

Lacka minst 2 gånger för bästa resultat. Rör om lacken väl. Stryk flödigt i träets längdriktning med en flat pensel, eller använd spruta. UV-skyddet ökar med antalet strykningar.


När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.


Skötselråd

Rengöring Vid behov, tidigast ca 1 månad efter att Solklar Uv-Panellack har applicerats: rengör ytan försiktigt med en fuktig rengöringsduk, svamp eller mjuk borste och ett neutralt (pH 6–8) rengöringsmedel. Använd sparsamt med vatten. Hårt nedsmutsade ytor rengörs med ett milt alkaliskt (pH 8–10) rengöringsmedel och exempelvis en rengöringsduk eller svamp. Skölj ytan noggrant men försiktigt. Underhållsbehandlig Ytor som är behandlade med Solklar Uv-Panellack kan fortsätta behandlas med liknande vattenburna lacker. Se avsnittet ”Förberedelse av ytor”.


Viktigt

OBS! Innehåller Tinuvin. Kan ge upphov till allergisk reaktion. Besök www.alcro.se för mer information.

sv
har lagts till i Sparat.
har tagits bort från sparat
har lagts till i din inköpslista.
har tagits bort från din inköpslista
Du behöver välja storlek
Du behöver välja antal
Du behöver välja en kulör