Pallad Halvblank Grund och Täckfärg
Pallad
Basta logo

Pallad Halvblank Grund och Täckfärg

Pallad

Pallad Halvblank Grund- och Täckfärg är en vattenburen halvblank grund- och täckfärg för alla metallytor utomhus. Färgen innehåller aktiva rostskyddspigment som förhindrar rostbildning och passar utmärkt för t.ex. grindar, räcken och stuprör.

  • Skyddar mot rostbildning
  • Mycket god vidhäftning
  • Kort torktid
Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Utomhus


Åtgång

3,5 - 7 m²/l


Glans

Halvblank


Verktyg

spruta, pensel, roller


Målningstemperatur

Inte under +10°C och över 80% relativ luftfuktighet.


Torktid vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 2(h). Övermålningsbar efter 6(h).


Bindemedel

Methyl metacrylate


VOC

Limit value (Cat A/i): 140 g/l (2010). Product VOC < 140 g/l.

Förberedelse av ytor

TIDIGARE MÅLADE YTOR: Tvätta ytan med Alcro Grovrent (enligt instruktion) och en borste, skölj noggrant med vatten och låt torka. Avlägsna eventuell lös färg och rost från ytorna med en skrapa eller stålborste till ren metall (rengöringsgrad St2). Slipa gränsen mellan det rengjorda området och fast färg slät för att säkerställa färgens vidhäftning. Slipa till en matt yta på de tidigare målade ytorna. Lämplig för gamla alkyd- och akrylatfärgsytor. OMÅLADE YTOR: Ta bort eventuella vattenlösliga skyddsmedel, smuts, vattenlösliga salter, fetter och oljor från ytan med Grovrent och en borste. Skölj noggrant med vatten och låt torka. Avlägsna eventuell vitrost/rost genom att slipa eller stålborsta ytorna till ren metall (rengöringsgrad St2). Stålytor: Avlägsna rost genom att slipa eller stålborsta stålytor till ren metall (rengöringsgrad St2). För att uppnå C2H-korrosionsklasskydd måste ytan blästras till grad Sa2½ (ISO 8501-1). Varmförzinkade ytor: Rugga upp ytan med handslipning. Aluminiumytor: Tvätta med Grovrent och rugga upp ytan med handslipning. Rostfritt stål: Rugga upp ytan genom att slipa.


Måla

Rör om noggrant men försiktigt före användning. Undvik maskinell blandning. För bästa resultat rekommenderas pensel eller airless spruta, alternativt en roller. Applicera 1-2 strykningar. Rekommenderad DFT (den torra filmtjockleken) för ett skikt är 60-120 µm, rekommenderad total DFT är 120 μm. Vid målning med spruta rekommenderas airless spruta med munstycke 0.011"-0.015". Applicera ett till två lager Pallad Halvblank Grund- och Täckfärg så att DFT mäter totalt 120µm. Produkten kan spädas upp till 10% med vatten vid behov. Var särskilt uppmärksam på vinklar och veck på ytan så att DFT förblir enhetlig på dessa delar.


När du målat klart

Do not pour liquid waste into drains.


Skötselråd

För att bevara kulören och motverka påväxt av t ex alger, mögel, lav eller mossa rekommenderas att hålla den målade ytan ren. De omgivande förhållandena avgör hur ofta det är lämpligt att tvätta ytan. Tidigast 1 månad efter målning kan smutsiga ytor tvättas med Alcro Grovrent (1 del Grovrent till 20 delar vatten för underhållstvätt). Fläckar och hårt smutsade ytor kan tvättas med Grovrent spädd i förhållandet 1:10. Vid svåravlägsnat smuts kan en mjuk borste och högtryckstvätt användas. Efter tvätt med rengöringsmedel sköljs ytan väl med vatten.


Viktigt

Ytan som ska målas ska vara ren och helt torr. Undvik att måla i direkt solljus eller om yttemperaturen överstiger 40°C, då finns det riskt att färgen torkar för snabbt och hinner inte jämna ut sig tillräckligt. Måla inte heller vid risk för regn och avsluta målningen minst ett par timmar före daggen faller. Den målade ytan måste hanteras med försiktighet, då produkten når sin slutliga hårdhet och hållbarhet efter cirka 14 dagar under normala förhållanden (vid ca 20°C och en relativ luftfuktighet på ca 50%). Besök www.alcro.se för mer information.

sv
har lagts till i Sparat.
har tagits bort från sparat
har lagts till i din inköpslista.
har tagits bort från din inköpslista
Du behöver välja storlek
Du behöver välja antal
Du behöver välja en kulör