Mineral primer
Mineral
Basta logo

Mineral primer

Mineral

Mineral Primer är en alkalibeständig, silikonbaserad primer för mineraliska ytor som ger ett bra fuktskydd. För ytor som inte behöver grundas eller där vidhäftning inte är något problem blandas Mineral Primer direkt i täckfärgen vid målning av första färgskiktet, därmed sparar man en strykning. Mineral Primer används tillsammans med Puts Täckfärg, Granit Täckfärg, Betong och Garage.

Hitta butik
Användningsområde

Utomhus


Åtgång


Glans

-


Verktyg


Målningstemperatur


Torktid vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 0(h). Övermålningsbar efter 5(h).


Bindemedel

Annat/Övrigt


VOC

Limit value (Cat A/h): 30 g/l (2010). Product VOC < 30 g/l.

Förberedelse av ytor

Se till att ytorna som ska målas är rena, torra och fasta. Skydda fönstren. Torka omedelbart bort eventuella stänk från fönstren. För rengöring tvätta med varmt vatten. Undvik rengöringsmedel på rena betongytor samt där färgskikten är svaga. Ytor i dåligt skick ska lagas upp före behandling.


Måla

Blanda Mineral Primer ordentligt före användning. Tillsätt Mineral Primer i täckfärgen, i förhållandet 1:9 och blanda under kraftig omrörning ca 5 min. Använd den färdiga blandningen inom 24 timmar. Blandningen används vid målning av första lagret täckfärg. Därefter målar du en gång till med enbart täckfärg.


När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.


Skötselråd


Viktigt

Besök www.alcro.se för mer information.

sv
har lagts till i Sparat.
har tagits bort från sparat
har lagts till i din inköpslista.
har tagits bort från din inköpslista
Du behöver välja storlek
Du behöver välja antal
Du behöver välja en kulör