Garage Täckfärg
Garage
Basta logo

Garage Täckfärg

Garage

Garage Täckfärg är en blank alkalibeständig akrylatfärg som skyddar underliggande betong mot fukt och karbonatisering. Garage lämpar sig speciellt för skydd av betongkonstruktioner som är utsatta för klimatpåfrestningar och är fri från skadlig sprickbildning som kan inverka på hållbarheten (större än hårfina sprickor). Användningsområden: För målning av betongytor i mörka utrymmen, t.ex parkeringshus både inom- och utomhus. Garage är CE-märkt.

Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Inomhus


Åtgång

3 - 6 m²/l


Glans

Blank


Verktyg

spruta, pensel, roller


Målningstemperatur

Lägst +7°C yttemperatur


Torktid vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 0(h). Övermålningsbar efter 12(h).


Bindemedel

Akrylat


VOC

Limit value (Cat A/c): 40 g/l (2010). Product VOC < 40 g/l.

Förberedelse av ytor

För rengöring tvätta med varmt vatten. Undvik rengöringsmedel på rena betongytor samt där färgskikten är svaga. Ytor i dåligt skick ska lagas upp före behandling. Vid grundning av omålade eller tidigare målade mineralytor kan Mineral Grundfärg eller Mineral Primer användas. Ta hjälp av din handlare för val av produkt samt läs mer om dessa på respektive datablad.


Måla

Rör om färgen grundligt före användning. Reservera en tillräcklig mängd färg av samma tillverkningssats för en enhetlig yta. Du undviker då eventuella nyansskillnader. Rekommenderad skikttjocklek är 150µm. Anpassa målningen så att inga överlappande skarvar uppstår.


När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.


Skötselråd


Viktigt

Ytan skall vara ren och torr. Se noga till att tidigare behandling är genomtorr innan fortsatt målning. Temperaturen minst +7°C och relativ luftfuktighet under 80 %. Besök www.alcro.se för mer information.

sv
har lagts till i Sparat.
har tagits bort från sparat
har lagts till i din inköpslista.
har tagits bort från din inköpslista
Du behöver välja storlek
Du behöver välja antal
Du behöver välja en kulör