Grundfärg
Grundfärg
EPD verified
Basta logo
NordicEcolabel

Grundfärg

Grundfärg

Grundfärg är en grundfärg för fönster och fasader utomhus. Grundfärgen torkar snabbt, har god täckförmåga och ger bra vidhäftning till underlag samt till täckfärg. Minskar risken för genomslag av tanniner från virket samt tränger effektivt in i underlaget och hindrar fukt att tränga ner i träet.

  • Skyddar mot fuktupptagning
  • God vidhäftning
  • Kort torktid
Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Utomhus


Åtgång

6 - 8 m²/l


Glans

-


Verktyg

pensel, roller, högtryckssprutning


Målningstemperatur

Lägst +7°C


Torktid vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 4(h). Övermålningsbar efter 8(h).


Bindemedel

Modifierad alkyd


VOC

Limit value (Cat A/d): 130 g/l (2010). Product VOC < 130 g/l.

Förberedelse av ytor

Smutsiga ytor tvättas med Alcro Grovrent. Mögel- och algpåväxt tvättas bort med Alcro Alg & Mögelmedel. Blanka, hårda och hyvlade ytor samt vassa hörn slipas med grovt sandpapper. Gäller även bilade timmerstockar. Grånat och poröst trä borstas eller skrapas till fast underlag. TIDIGARE MÅLADE YTOR Tjocka, spruckna eller lösa färgskikt skrapas bort helt. NYMÅLNING Alcro Grundolja Trä stryks flödigt på ändträ, skarvar och spikhuvuden. Överskottsolja torkas bort efter 30 minuter.


Måla

Färgen rörs om väl från botten före målning. Följ våra anvisningar om rekommenderad åtgång (se nedan). Ändträ, spikhuvuden och skarvar bör ses över med extra noggrannhet. TIDIGARE MÅLADE YTOR, TRÄRENA YTOR SAMT YTOR I DÅLIGT SKICK Målas med Grundfärg. Gamla alkyd- och oljefärgsytor behandlas alltid med Grundfärg. NYMÅLNING Hela ytan inklusive ändträ grundmålas med Grundfärg. Missfärgning från kvistar kan minskas genom en extra behandling direkt på kvistarna. För att minska risken för tanningenomslag bör den vita grundfärgen torka ca 1 dygn vid +23°C och 50% relativ luftfuktighet före övermålning med täckfärg. Tänk på att lägre temperaturer och högre luftfuktighet förlänger torktiden. Rekommenderad åtgång: SÅGADE PANELER: 6-7m2/l (våtfilmtjocklek: 140-160 mym, torrfilmtjocklek: 50-60 mym) HYVLADE/TIDIGARE MÅLADE PANELER: 7-8m2/l (våtfilmtjocklek: 110-140 mym, torrfilmtjocklek: 40 -50mym) FÖNSTER: 7-8m2/l (våt filmtjocklek: min 140 mym, torrfilmtjocklek: min 50 mym). På hyvlade paneler eller tidigare målade ytor kan det vara svårt att få tillräckligt med färg. Om skikten är tunnare än rekommenderat bör ytterligare ett lager målas för att uppnå bästa hållbarhet. När Grundfärg appliceras med sprutpistol rekommenderar vi att munstycket FFLP 312/LL 5315 används och att trycket är 80-100 bar.


När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.


Skötselråd


Viktigt

För att minska risken för tanningenomslag bör den vita grundfärgen torka ca 1 dygn vid +23°C och 50% relativ luftfuktighet före övermålning med täckfärg. Tänk på att lägre temperaturer och högre luftfuktighet förlänger torktiden. Fabriksgrundat virke behöver eventuellt grundmålas på nytt med Grundfärg. Rådgör med din Alcro återförsäljare för bästa resultat. Kontrollera att underlaget är torrt före målning, maximalt 16% fuktkvot. Detta gäller även tryckimpregnerat trä, som bör stå obehandlat minst en säsong före målning. Måla inte på solheta ytor eller om det är risk för regn eller dagg inom 1-2 timmar efter målningen avslutats. Vid användning av roller eller spruta ska ytan efterstrykas ytan med pensel. Vid sprutning används filtrerande halvmask mot fasta och vätskeformiga partiklar (FFP2). Besök www.alcro.se för mer information.

sv
har lagts till i Sparat.
har tagits bort från sparat
har lagts till i din inköpslista.
har tagits bort från din inköpslista
Du behöver välja storlek
Du behöver välja antal
Du behöver välja en kulör