Sprutspackel Lätt
Sprutspackel Lätt
Basta logo
M1

Sprutspackel Lätt

Sprutspackel Lätt

Sprutspackel Lätt är ett lätt medelgraderat sprutspackel för skarv och bredspackling samt för grängning. Används på betong, lättbetong, puts och gipsskivor. Spacklet är anpassat för applicering med spackelspruta. Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 15824.

  • Semi lätt spackel speciellt framtagen för spackelspruta
  • Kulör vit För bredspackling och grängning av tak
Hitta butik
Användningsområde

Inomhus


Åtgång

m²/l


Glans

-


Verktyg


Målningstemperatur

Lägst +8°C


Torktid vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 2(h). Övermålningsbar efter 12(h).


Bindemedel

-


VOC

Förberedelse av ytor

Se till att underlaget är rent, torrt och fritt från stoft. Före spackling av betongtak och väggar avlägsnas ojämnheter som t ex gjutskägg och bruksrester. Större håligheter kan först lagas med Alcro Grovspackel.


Måla

Spacklet appliceras normalt med avsedd spackelspruta. Vid bredspackling slätas ytan med en stålspackel. Max skikttjocklek ca 3 mm. Slipade ytor dammas av före följande spackling eller målning. Använd skyddsglasögon när du slipar över ögonhöjd. Även andningsskydd bör användas. Lämplig typ är Klass P2.


När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga mängd spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.


Skötselråd


Viktigt

Besök www.alcro.se för mer information.

sv
pro
har lagts till i Sparat.
har tagits bort från sparat
har lagts till i din inköpslista.
har tagits bort från din inköpslista
Du behöver välja storlek
Du behöver välja antal
Du behöver välja en kulör