Måla harmoni
Ny färgsättning anpassad för dementa ger lugn på Midskogen äldreboende.

Lugnare äldre som fått enklare att hitta. Det är några resultat som Midskogen Äldreboende i Luleå ser efter att boendet nyligen målats om enligt den senaste forskningens slutsatser kring målning av demensboenden. Det handlar bland annat om att skapa tydliga kontraster för att hjälpa de boende att hitta dörren till sitt rum samt att använda kulörer som är enkla för äldre ögon att se och som samtidigt skapar harmoni.

 

Midskogens avdelning för demensboende i Luleå är den avdelning i kommunen som tar emot de med svårast demens. Avdelningen har totalt tio platser och i dag bor åtta personer här. De senaste två veckorna har avdelningen fått ny kostym invändigt. Korridorer, sällskapsytor och boenderum har målats om enligt konstens alla regler och framför allt - enligt den senaste forskningen på området.

midskogen mintgrön vägg

– Vi har lagt stor vikt vid att ta del av de studier och den forskning som finns kring just färgsättning och äldre med demens. Det handlar bland annat om att använda noga utvalda kulörer och tydligt guida och stötta de boende med hjälp av färg men även skapa en trivsam miljö för personalen, säger Yvonne Karlsson, kulörexpert på Alcro.

Många faktorer påverkar hur en miljö upplevs. Kulörval och kontraster kan till exempel hjälpa till att skapa tydlighet och lugn.

– Det är otroligt viktigt att inredningen och färgerna inte ger de boende för mycket stimuli. De klarar inte kraftig yttre stimuli som vissa färger kan ge. De nya kulörerna ger en varm, trygg och ombonad känsla och vi märker redan nu, bara några dagar efter ommålningen, att de boende har blivit lugnare, säger Åsa Leijon Rödling, enhetschef på Midskogen.

Projektet är ett samarbete mellan Alcro, fastighetsägaren Rikshem, Sandå Luleå och Colorama Hellgrens Färghus. Colorama Hellgrens Färghus och Alcro har gjort färgsättningen i dialog med Midskogen. Utförandet av ommålningen har gjorts av Sandå Luleå.

– I färgsättningen har vi använt varma kulörer som skapar harmoni och lugn. Vi har utgått från den norrländska naturen med varma och lite dova toner som de boende känner igen, inspirerade av bland annat åkrar, skog, vatten och röda stugor, säger Emelie Füreder, färgsättare på Colorama Hellgrens Färghus i Luleå.

målare milltex gul väggfärg
Utgångspunkter vid färgsättningen:

 

  • Använd kontraster för att förstärka rummets form. I BBR anges måttet minst 0,4 i ljushetskontrast enligt NCS. Målas kontrast runt en vit dörr syns dörren bättre och blir lättare att uppmärksamma. Även förstärkning i detaljer som tex en toasits i kontrastkulör gör en vit toalett tydligare och så vidare.

 

  • Gör ”dolt” det som inte ska användas av de boende genom att måla det i samma färg som omgivande yta.

 

  • Genom att måla in objekt i samma kulör som omgivande ytor så kan man gömma dessa för de boende tex dörrar till personalrum eller element

 

  • Ett rum blir lättare läsbart om man förstärker dess form med ljushetskontrast

 

  • Använd en enhetlig golvkulör på hela boendet. Om golvet skiftar från en ljus färg till en mörk kan en dement uppfatta den mörka färgen som ett hål eller olika nivåer.

 

  • Använd tydliga kulörer för att leda blicken till gemensamma ytor som tex kök eller sällskapsrum

 

  • Färgsätt med måtta. En begränsad färgskala kan skapa lugn och tydlighet.
sv
pro
har lagts till i Sparat.
har tagits bort från sparat
har lagts till i din inköpslista.
har tagits bort från din inköpslista
Du behöver välja storlek
Du behöver välja antal
Du behöver välja en kulör