Sprutspackel
Sprutspackel
Basta logo

Sprutspackel

Sprutspackel

Sprutspackel är ett normalgraderat, latexbaserat sandspackel för inomhusbruk avsett för sprutning. Används som sandspackelfärg för skarv- och ispackling, bredspackling samt grängning av tak. Sprutspackel kännetecknas av god fyllighet och vithet. Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 15824.

  • Traditionellt tungt sprutspackel
Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Inomhus


Åtgång

1 m²/l


Glans

-


Verktyg


Målningstemperatur

Lägst +8°C


Torktid vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 2(h). Övermålningsbar efter 24(h).


Bindemedel

-


VOC

Förberedelse av ytor

Ytorna skall vara torra och avdammade.


Måla

Vid slipning använd skyddsglasögon. Fyllnadsmedlet kan förorsaka ögonirritation.


När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga mängd spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.


Skötselråd


Viktigt

Besök www.alcro.se för mer information.

sv
pro
har lagts till i Sparat.
har tagits bort från sparat
har lagts till i din inköpslista.
har tagits bort från din inköpslista
Du behöver välja storlek
Du behöver välja antal
Du behöver välja en kulör