Skivspackel
Skivspackel
Basta logo
M1
Skivspackel

Skivspackel

Skivspackel

Skivspackel är speciellt framtaget och anpassat för fogspackling med pappersremsa på gipsskivor. Det är ett traditionellt inomhusfinspackel för i- och skarvspackling på skivmaterial. Den smidiga konsistensen gör att pappersremsan klistras i spackelfogen på bästa sätt. Skivspacklet är tonat för att matcha kulören på gipsskivans papp. Det kan även användas för finbredspackling. Skivspackel tillhör den typ av spackel som rekomendeas i publikationen "Ytbehandling av gipskivor" (YBG). Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 13963.

  • Limmar pappersremsan för bästa resultat
  • Har en smidig konsistens
Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Inomhus


Åtgång

0,3 l/m²


Glans

-


Verktyg


Målningstemperatur


Torktid vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 2(h). Övermålningsbar efter 12(h).


Bindemedel

-


VOC

Förberedelse av ytor

Se till att underlaget är rent, torrt och fritt från stoft.


Måla

Skivspackel kan appliceras på vanligt sätt med stålspackel eller med spackelmaskinen "Bazooka". Max skikttjocklek är ca 2 mm. Vid slipning rekomenderas skyddsglasögon. Slipade ytor avdammas före följande målning eller tapetsering.


När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga mängd spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.


Skötselråd


Viktigt

Besök www.alcro.se för mer information.

sv
pro
har lagts till i Sparat.
har tagits bort från sparat
har lagts till i din inköpslista.
har tagits bort från din inköpslista
Du behöver välja storlek
Du behöver välja antal
Du behöver välja en kulör