Platina Blank Täckfärg
Platina
Basta logo
M1

Platina Blank Täckfärg

Platina

Platina Blank Täckfärg är en vattenburen blank täckfärg för tidigare målad eller grundad stål, zink och aluminium. Färgen bildar tillsammans med grundfärg ett utomordentligt skydd mot rostbildning. Platina Blank Täckfärg är utvecklad för långa underhållsintervaller och har mycket god glans- och kulörhållning. Ger en jämn, blank finish med en elastisk och slagtålig färgfilm.

Beräkna materialåtgång
Användningsområde


Åtgång

8 m²/l


Glans

Högblank


Verktyg

spruta, pensel


Målningstemperatur

Måla inte om temperaturen understiger +10° och om den relativa luftfuktigheten överstiger 70&.


Torktid vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 2(h). Övermålningsbar efter 6(h).


Bindemedel

Modifierad alkyd


VOC

Limit value (Cat A/i): 140 g/l (2010). Product VOC < 140 g/l.

Förberedelse av ytor

TIDIGARE MÅLADE YTOR: Tvätta ytorna med Alcro Grovrent och en borste, skölj noggrant med vatten och låt torka. Avlägsna eventuell lös färg och rost med en skrapa och stålborste till ren metall (förberedelsegrad St2). Grundmåla med lämplig grundfärg från Alcros sortiment enligt appliceringsinstruktionerna i dess produktdatablad. OMÅLADE YTOR: Ta bort eventuella vattenlösliga vitrostskyddsmedel, smuts, vattenlösliga salter, fetter och oljor från ytan med Alcro Grovrent och en borste. Skölj noga med vatten och låt torka. Avlägsna vitrost/rost genom att slipa eller stålborsta stålytor till ren metall (preparationsgrad St2). Slipa och stålborsta aluminium och zinkbelagda ytor matta. Grundmåla med lämplig grundfärg från Alcros sortiment enligt appliceringsinstruktionerna i dess produktdatablad.


Måla

Ytan ska vara torr och ren före målning. Om invändiga ytor målas med pensel, applicera 1-2 lager Metallprimer så att den torra filmtjockleken (DFT) blir ca 60 µm och 1-2 lager Platina Blank Täckfärg med ca 45 µm. Vid målning av utvändiga ytor rekommenderas DFT på 120 µm för grundfärg och 1-2 lager Platina Blank med DFT 45 µm. Vid målning med spruta, applicera Platina Blank Täckfärg så att DFT blir ca 45 µm. Använd munstycke 0,013""-0,017"". Späd produkten upp till 10 volymprocent vid sprutmålning vid behov.


När du målat klart


Skötselråd


Viktigt

Temperaturen på den målade ytan får inte överstiga +30°C, eftersom vattnet i produkten annars avdunstar för snabbt och porositet, försvagning av vidhäftningen, blåsor etc. uppstår. Måla inte i fuktigt väder (>70% RH), kallt och fuktigt väder förlänger torktiden. Måla inte heller på solhetaytor eftersom färgen torkar för snabbt. Avsluta arbetet minst några timmar innan daggen faller.

sv
pro
har lagts till i Sparat.
har tagits bort från sparat
har lagts till i din inköpslista.
har tagits bort från din inköpslista
Du behöver välja storlek
Du behöver välja antal
Du behöver välja en kulör