Milltex 2 Plus Takfärg
Milltex
Basta logo
EPD verified
NordicEcolabel
SwedishAsthmaAndAllergyAssociation
Milltex 2 Plus Takfärg

Milltex 2 Plus Takfärg

Milltex

Milltex 2 Plus Takfärg är en färg som vi rekommenderar till de allra flesta sorters tak inomhus, både nya och tidigare målade tak som kräver en extra täckande färg. Undantag är vävspända tak och kraftigt nikotinsmutsade tak - för den sortens ytor behöver du Kraft Grundfärg. Milltex 2 Plus täcker bra och det räcker normalt att måla en gång. Färgen är ergonomiskt anpassad för yrkesmålaren.

  • Takfärg med extra täckförmåga
  • Kräver endast en strykning
  • Ergonomiskt anpassad
Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Inomhus


Åtgång

6 - 8 m²/l


Glans

Helmatt


Verktyg

spruta, pensel, roller


Målningstemperatur

Lägst +5°C


Torktid vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 0.50(h). Övermålningsbar efter 3(h).


Bindemedel

Sampolymer


VOC

Limit value (Cat A/a): 30 g/l (2010). Product VOC < 30 g/l.

Förberedelse av ytor

Se till att underlaget är fast och fritt från stoft. Skrapa och borsta. HÅL OCH SPRICKOR lagar du med Alcro Grovspackel eller Handspackel Plus beroende på skadans omfattning. BLANKA ELLER SMUTSADE YTOR rengör du med Alcro Målartvätt (enligt instruktion). OMÅLADE YTOR ELLER STARKT SUGANDE YTOR grundmålar du med Milltex Allgrund. LIMFÄRG tvättar du bort med mycket vatten. (Tvätta till rengöringsgrad 1, om det inte lyckas, se rekommendation för stoftiga ytor) Grunda sedan med Milltex Allgrund. GAMMAL KALKFÄRG med stoftig yta binder du med Spärra Grundfärg. LACKFÄRGSYTOR slipar du och grundar med V-slip. YTOR DÄR DET FINNS RISK FÖR GENOMSLAG av t.ex. nikotin, vatten och brandskador grundas först med Isolera RF.


Måla

Måla jämnt och flödigt med roller eller använd sprututrustning som är avsedd för den här sortens färg.


När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.


Skötselråd

Var försiktig med nymålade ytor. Färgernas slutliga goda egenskaper uppnås först efter ett par veckor, varför försiktighet bör beaktas när det gäller slitage, repkänslighet och uppglansning. Efter härdningstiden använd handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel. Använd aldrig sprit eller starka lösningsmedel. NORMAL RENGÖRING: Matta ytor är generellt känsliga för uppglansning om man gnider på ytan. Kan också bli flammig, framför allt vid kraftig tvättning. Vid rengöring torka därför av ytan försiktigt med en väl urvriden trasa. Bättring av skador: Bättra alltid med samma produkt som ytan senast är målad med och om möjligt samma satsnr som senast använts. Vid annat satsnummer eller bryttillfälle av kulör kan en mindre kulöravvikelse förekomma. För bästa resultat bättra därför alltid hela taket för att undvika struktur, kulör och glansskillnader. Vid fläckbättring försök att efterlikna väggens struktur/gräng för att minimera risk för struktur, kulör och glansskillnader.


Viktigt

Milltex 2 Plus rekommenderas av Astma- och Allergiförbundet och uppfyller Svanens miljökrav. Besök www.alcro.se för mer information.

sv
pro
har lagts till i Sparat.
har tagits bort från sparat
har lagts till i din inköpslista.
har tagits bort från din inköpslista
Du behöver välja storlek
Du behöver välja antal
Du behöver välja en kulör