Metallprimer
Metallprimer Alcro
M1

Metallprimer

Metallprimer Alcro

Metallprimer är en vattenburen metallgrund för rostskyddsmålning på stål, zink och aluminium. Innehåller rostskydd som förhindrar uppkomst av rost.

  • Speciellt anpassad för grundmålning av metall
  • Förhindrar uppkomsten av rost på rengjorda metallytor
  • Väldigt bra vidhäftning
Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Utomhus


Åtgång

7 - 9 m²/l


Glans

-


Verktyg


Målningstemperatur


Torktid vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 4(h). Övermålningsbar efter 12(h).


Bindemedel

Alkyd


VOC

Limit value (Cat A/i): 140 g/l (2010). Product VOC < 140 g/l.

Förberedelse av ytor

STÅL tvättar du med Alcro Grovrent och sköljer väl. Slipa, stålborsta eller skrapa bort rost helt. Borsta sedan rent ytan. ALUMINIUM SAMT FÖRZINKAD PLÅT EJ PASSIVISERAD MOT VITROST tvättar du med Alcro Grovrent och sköljer noggrant. Förekomst av rost avlägsnar du helt. För bäst resultat, gör en lätt slipning av hela ytan med röd Scotch-Brite. FÖRZINKAD PLÅT PASSIVISERAD MOT VITROST Inoljad eller fabriksgrundad förzinkad plåt går att måla. Avfetta och skölj noggrant. Tvätta därefter plåten med Alcro Grovrent och skölj. Slipa sedan ytan med röd Scotch-Brite och skölj. Passivisering mot vitrost på annat sätt, t.ex. med krom, försämrar vidhäftningen och går att måla på först efter 5 års exponering utomhus. Mindre ytor kan målas om man följer rekommenderad rengöring för anoljad eller fabriksgrundad förzinkad plåt. PÅ TIDIGARE MÅLAD ELLER FABRIKSBEHANDLAD PLÅT måste du avlägsna all Plastisol på tak och horisontella ytor, som t.ex. fönsterbleck, till helt plåtren yta med vattenblästring/högtryck 700 bar alternativt i kombination med Alcro Färgborttagning. Detta gäller även fabrikslackad plåt med PVF2 och Organosol oavsett om det är tak, fasad eller horisontella ytor. Fasader med Plastisol, för fasad och tak med polyester samt för platsmålade tak- och fasadytor med akrylat, styrenakrylat eller alkyd tvättas med Alcro Grovrent tills den inte kritar. Polyester kräver en lätt slipning vid rengöring. Rost avlägsnas helt, lös färg skrapas bort, blanka ytor mattas ned. Alla plåtrena ytor grundas med Metallprimer. JÄRNYTOR kräver kraftigare rostskydd för att uppnå bra hållbarhet. SKÖLJ SÅ HÄR: Vid sköljning bör du använda högtryckstvätt. Bäst resultat får du med varmvatten (minst +70°C).


Måla

Ytan ska vara torr och ren innan du målar. Måla med pensel, rulle eller spruta. Bäst resultat får du med pensel och rulle av helsyntetiskt material eller med högtrycksspruta (ej luft). Vid sprutmålning ska färgen inte spädas. Sprutning på liggande ytor ger bäst resultat. Se till att du får tillräckligt med färg i hörn och på kanter så att det torra färgskiktet blir ca 40 mim. Som täckfärg till Alcro Metallprimer rekommenderas Plåttak Aqua, Mekanlack Aqua och Plåtfasad Täckfärg. Plåtdetaljer i anslutning till målning av träfasad kan efter grundning även täckmålas med Modern Oljefärg, Fasad Täcklasyr och Bestå Fönsterfärg.


När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Flytande rester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet. Förpackningar och färgrester ska lämnas för särskilt omhändertagande som farligt avfall.


Skötselråd


Viktigt

Du bör inte måla vid fuktigt väderlek (>80% RH), kallt och fuktigt väder förlänger torktiden. Du bör inte heller måla på solheta ytor då färgen torkar för snabbt. Avsluta arbetet minst några timmar innan dagg faller. Besök www.alcro.se för mer information.

sv
pro
har lagts till i Sparat.
har tagits bort från sparat
har lagts till i din inköpslista.
har tagits bort från din inköpslista
Du behöver välja storlek
Du behöver välja antal
Du behöver välja en kulör