Hangar EP
Hangar
EPD verified
M1
CE
Hangar EP

Hangar EP

Hangar

Hangar EP är en blank vattenburen tvåkomponents epoxifärg som är avsedd för gamla och nya betonggolv som utsätts för måttligt med slitage, så som gemensamma utrymmen i lägenhetshus och garage. Hangar EP är även lämplig för betonggolv som tidigare är målade med epoxifärg. Hangar EP är CE-märkt enligt standarden EN 1504-2.

Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Inomhus


Åtgång

5 - 10 m²/l


Glans

Blank


Verktyg


Målningstemperatur

Under målning och torkning måste luftens, ytans och färgens temperatur vara över +15°C och luftens relativa fuktighet under 80%. Betongens relativa fuktighet bör inte överstiga 97%.


Torktid vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 6(h). Övermålningsbar efter 16(h).


Bindemedel

Epoxi


VOC

Förberedelse av ytor

NYA BETONGGOLV: Eventuell cementhud avlägsnas med t ex maskinslipning eller betning med saltsyra. Eventuellt slipdamm avlägsnas noggrant. GAMLA ELLER TIDIGARE MÅLADE BETONGGOLV: Den gamla färgen ska vara väl förankrad i underlaget, färg som sitter löst avlägsnas med slipning. Rengör golvet från olja, fett, kemikalier och andra orenheter med Alcro Målartvätt. Underlaget måste vara torrt och fast innan fortsatt behandling.


Måla

Blandningsförhållanden Komponent A: 3 volymdelar Hangar EP Komponent B: 1 volymdel Hangar EP Härdare Börja med att röra om komponent A och komponent B separat för sig. 3 volymdelar Hangar EP blandas med 1 volymdel Hangar EP Härdare. Blanda noggrant i ca 2 minuter med en lågvarvig borrmaskin. Observera att otillräcklig blandning eller felaktiga blandningsförhållanden kan resultera i att ytan härdar ojämnt, färgens egenskaper försämras och resultatet av behandlingen påverkas. BRUKSTID: Blandningen skall förbrukas inom 50 minuter, därefter är blandningen obrukbar. Under målning och torkning måste temperaturen på luften, ytan och färgen vara minst +15°C. Vid låga temperaturer förlängs torktiden kraftigt. GRUNDMÅLNING: Blanda bas och härdare enligt ovan specificerade proportioner. Tillsätt 30-40% vatten till den färdiga blandningen av komponent A och komponent B och rör om noggrant med en lågvarvig borrmaskin. MÅLNING: Täckmålning skall genomföras inom ett spann på 16-48 timmar efter grundmålning. Färgen kan förtunnas med 10-35% vatten. Applicera färgen jämnt med en roller. Notera! Tillsätt den återstående blandningen till nästa sats av produkten, skrapa inte ut den ur behållaren på golvet. HALKSKYDD: Minska halkrisken av den målade ytan genom att tillsätta Alcro Halkstopp till Hangar EP. Applicera en första strykningen färg enligt ovan instruktioner. När Hangar EP är torr nog att gå på (ca 24 timmar), appliceras en strykning innehållande halkskyddet enligt följande: Späd Hangar EP med 20 volymprocent vatten. Blanda noggrant med en lågvarvig borrmaskin. Tillsätt 0,3L Halkstopp till 10L färdig blandning Hangar EP. Blanda noggrant med en lågvarvig borrmaskin. Applicera den färdiga blandningen till golvytan med en kortluggad roller.


När du målat klart

Töm ej i avlopp, vattendrag eller jordmån.


Skötselråd

Den målade ytan uppnår sin fulla belastnings- och kemikalieresistens ca en vecka efter ytbehandlingen. Undvik rengöring under denna tid. Rengör ytan med en borste, mopp eller dammduk. Smutsiga ytor kan rengöras med ett rengöringsverktyg och ett neutralt (pH 6-8) rengöringsmedel.


Viktigt

sv
pro
har lagts till i Sparat.
har tagits bort från sparat
har lagts till i din inköpslista.
har tagits bort från din inköpslista
Du behöver välja storlek
Du behöver välja antal
Du behöver välja en kulör