Brytmaskiner

Brytutrustning i olika varianter för att bäst möta ert behov 

Våra helautomatiska brytmaskiner finns i flera olika storlekar för att alla butiker ska kunna hitta en maskin som passar för just dem. Vilken storlek av maskin ni väljer har att göra med hur många liter färg som bryts i butiken, samt vilken frekvens den bryts med. Kontakta din säljare för att få hjälp med val av en maskin som passar för just din verksamhet.

 

Maskinerna styrs av vår programvara och kulördatabas. Installation och utbildning av maskiner och programvara sker i butik.

 

För att säkerställa ett gott brytresultat rekommenderar vi att du har ett serviceavtal för din brytutrustning. Serviceavtalet tecknas med vår servicepartner Corob Scandinavia AB.

 

Kontakta oss för mer information!

Från beställning till färdigblandad produkt
sv
af
har lagts till i Sparat.
har tagits bort från sparat
har lagts till i din inköpslista.
har tagits bort från din inköpslista
Du behöver välja storlek
Du behöver välja antal
Du behöver välja en kulör