Stugfärg
Stugfärg
Basta Byggvarubedomningen SundaHus
Stugfärg

Stugfärg

Stugfärg

Stugfärg är en halvmatt akrylatfärg för användning utomhus på trä. Vi rekommenderar inte Stugfärg till horisontella ytor som överliggare, staketkonstruktioner och dylikt. Använd istället Bestå Fönsterfärg eller Modern Oljefärg.

Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Utomhus


Åtgång

1 liter räcker till: Ohyvlat trä 6-8m². hyvlat trä 9-11m²


Glans

Halvmatt


Verktyg

pensel, roller, spruta


Målningstemperatur

Lägst +7°C


Torktid vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 1(h). Övermålningsbar efter 4(h).


Bindemedel

Akrylat


VOC

Limit value (Cat A/d): 130 g/l (2010). Product VOC < 130 g/l.

Förberedelse av ytor

NYTT TRÄ OCH YTOR SOM ÄR NEDSKRAPADE TILL RENT TRÄ samt tidigare laserade eller fabriksgrundade ytor rengör du genom att borsta bort löst sittande smuts och damm. Nytt trä och ytor som är nedskrapade till rent trä behandlar du genom att stryka ändträ och panelskarvar med Bestå Grundolja. Grunda med Bestå Grundfärg före eller omgående efter montering. Vi avråder från målning direkt på obehandlat trä med Stugfärg utan att du först grundar med Bestå Grundfärg. TIDIGARE MÅLADE YTOR tvättar du med Alcro Grovrent. Mögel- och algväxt, behandlar du med Alcro Alg & Mögelmedel. Skrapa bort lös färg med färgskrapa och matta ner blanka färgytor. Grått trä slipar du ner till rent trä. Runda av vassa hörn och kanter med slippapper. Där den gamla färgen flagnar av, smetar efter tvättningen eller är i allmänt dåligt skick, grunda med Bestå Grundfärg. Vissa typer av äldre oljefärg kan med åren ha brutits ned närmast träet och orsaka blåsbildning när du målar över med ny färg - tala med en fackman om du vill veta mer om detta. HYVLADE YTOR SAMT BILADE STOCKAR ska ruggas upp med ett grovt sandpapper före målning. MÅLA PÅ INDUSTRIGRUNDAD PANEL: Paneler som köps industrigrundade med produkten Pinja Protect från Tikkurila Sverige AB kan anses ha ett fullfärdigt grundskydd. Vi rekommenderar täckfärgsbehandling 2 gånger med Stugfärg. Tänk dock på att industrigrundade paneler som utsatts för väder och vind i mer än 10 månader behöver grundmålas för ett fullgott skydd.


Måla

Måla flödigt två gånger på torrt underlag med pensel, roller eller spruta. På tidigare målade ytor i bra skick kan ett skikt räcka men två skikt ger alltid bättre hållbarhet. Vid användning av spruta eller roller måste man efterstryka med pensel. Vid sprutning använder du filtrerande halvmask mot fasta och vätskeformiga partiklar (FFP2).


När du målat klart


Skötselråd

Skölj fasaden med rent kallt vatten. Påför Alcro Grovrent, spädd enligt rekommendation för avsett ändamål. Skrubba därefter ytan och skölj rikligt med vatten. Vid varm och torr väderlek kan tvättmedlet torka – vattna (blötlägg) fasaden innan påförning av Grovrent och tvätta därför mindre partier åt gången. Observera att Alcro Grovrent kan ha en etsande effekt på glas. Täck därför fönstren noga innan du tvättar fasaden. Ytor utsatta för mögel rengörs med Alcro Alg & Mögelmedel, spädd enligt rekommendation för avsett ändamål. Skölj rikligt med vatten. Högtryck kan även användas för att vattna och skölja av ytan, tänk på att rikta strålen längs med fasaden, ej rakt mot ytan så att smuts och vatten trycks in i fasaden. Vid underhållstvätt av målade ytor skall de vara i så gott skick att de inte direkt suger upp vatten vid rengöringen (lite vatten tränger alltid in). Är ytorna i så dåligt skick att de suger upp vatten, det vill säga ytorna blir mörka, rekommenderar vi en ommålning. Börja alltid tvätta rent nerifrån och upp. Använd kommunalt vattentryck vid tvättning av träfasader. Vår rekommendation är att rengöringsmedel alltid ska sköljas bort ordentligt. För mer information, kontakta Alcros Kundcenter eller din närmaste Alcro-återförsäljare.


Viktigt

Måla inte i samband med längre perioder av kallt och fuktigt väder. Undvik att måla i starkt solsken. Till byggnader av kulturhistoriskt intresse rekommenderar vi samma färgtyp som ursprungligen använts. Besök www.alcro.se för mer information.

sv
pro
har lagts till i Sparat.
har tagits bort från sparat
har lagts till i din inköpslista.
har tagits bort från din inköpslista
Du behöver välja storlek
Du behöver välja antal
Du behöver välja en kulör