Roststopp Grundfärg Metall

Roststopp

Roststopp Grundfärg Metall

Roststopp Grundfärg Metall

Roststopp

Roststopp är en grundfärg med rejält rostskydd för metall utomhus. Den innehåller rostskyddspigment som effektivt skyddar både rostiga och icke rostiga ytor. Färgen fäster bra på åldrad och omålad förzinkad plåt, däremot inte på ny förzinkad plåt. Den fäster också bra på nya och åldrade stålytor samt åldrade plastisol- och polyesterbehandlade plåtytor. Roststopp är bl a lämplig som grundfärg när du målar om plåttak.

  • Ger effektivt skydd åt redan rostskadade ytor
  • Ger mycket god vidhäftning
Beräkna färgmängd
Användningsområde

Universal


Åtgång

9 - 10 m²/l


Glans

-


Verktyg

pensel, roller, spruta


Målningstemperatur


Torktid vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 7(h). Övermålningsbar efter 9(h).


Bindemedel

Alkyd


VOC

Förberedelse av ytor

NY FÖRZINKAD PLÅT: Bäst resultat får du om ytan först åldras ett år utomhus. Ett annat val du kan göra är att avfetta eller tvätta plåten med Alcro Grovrent, skölj och slipa sedan ytan varligt med grön/röd Scotch Brite, skölj igen. ÅLDRAD OMÅLAD FÖRZINKAD PLÅT ELLER STÅLPLÅT tvättar du med Alcro Grovrent och sköljer. Rostiga ytor skrapar du eller stålborstar. OMÅLAD ALUMINIUM tvättar du med Alcro Grovrent och sköljer. För bästa resultat slipa lätt. TIDIGARE MÅLAD PLÅT: Plastisol som sitter dåligt fast vid underlaget eller är tunnare än 140 µm måste du ta bort helt före målning. Det gäller även fabrikslackad plåt belagd med PVF2 eller Organosol. I övrigt tvättar du med Alcro Grovrent och sköljer. Löst sittande färg och rost skrapar du eller stålborstar. SKÖLJ SÅ HÄR: Skölj med varmvatten (minst +70°C). Bäst resultat får du med en högtryckstvätt.


Måla

Ytan ska vara torr och ren innan du målar. Omålade ytor målar du flödigt med pensel eller spruta. Om du använder spruta, späd färgen 10%. Se till att du får tillräckligt med färg i hörn och på kanter så att det torra färgskiktet blir ca 40 µm. Tidigare målade ytor eller fabrikslackade ytor där ren metall eller rostiga partier syns, bättrar du på fläckvis en extra gång med Roststopp.


När du målat klart


Skötselråd


Viktigt

Du bör inte måla vid fuktigt väderlek (<80% RH). Avsluta arbetet minst några timmar innan dagg faller. Som täckfärg till Roststopp rekommenderar vi Plåtfasad, Plåttak, Komplett eller Mekanlack. Besök www.alcro.se för mer information.

sv
pro
har lagts till i Sparat.
har tagits bort från sparat
har lagts till i din inköpslista.
har tagits bort från din inköpslista
Du behöver välja storlek
Du behöver välja antal
Du behöver välja en kulör