Välj rätt

Hitta rätt fasadfärg!

Alcro har en rad olika färgkvaliteter med skilda funktioner för träfasader, alla väl testade och beprövade. Valet av färgkvalitet beror bland annat på klimat, underlagets beskaffenhet, konstruktion och underhållskrav. Här följer en kort beskrivning av våra kvaliteter och hur du bäst använder dem.

Alcro Bestå Målningssystem – för maximal livslängd och prestanda
Målningssystemet består av Alcro Bestå Grundolja Trä, Alcro Bestå Grundfärg och Alcro Bestå Täckfärg. För att uppnå maximal kvalitet krävs att du arbetar med hela Alcro Bestå Målningssystem. Grundoljan stoppar bland annat kapillär fuktupptagning i ändträet medan grundfärgen täpper till och håller ihop underlaget. Den ser till att täckfärgen får stabil bärighet och kan bilda ett bra täckfärgsskikt utan att störas av exempelvis dåligt trä eller luftfickor i underliggande färgskikt. Alcro Bestå Täckfärg är mycket motståndskraftigt mot regn, snö, kyla och sol. Färgerna i sig är miljömärkta med Svanen, och alla delar i färgsystemet är godkända för användning i Svanen-märkta hus, är registrerade i BASTA, är accepterade i Byggvarubedömningen (BVB) och är bedömda i Sunda Hus.

Underhållstid: Upp till 15 år

Alcro Bestå Täckfärg Trä, BVB-id 88489
Alcro Bestå Grundfärg Trä, BVB-id 9529
Alcro Bestå Grundolja Trä, BVB-id 99624

Alcro Arkitekt – för ett helmatt resultat
Alcro Arkitekt ger en helmatt yta och har goda egenskaper om man målar hela systemet som består av Alcro Bestå Grundolja Trä, Alcro Bestå Grundfärg och Alcro Arkitekt.

Alla delar i färgsystemet är godkända för användning i Svanen-märkta hus, är registrerade i BASTA, är accepterade i Byggvarubedömningen (BVB) och är bedömda i Sunda Hus.
Underhållstid: Cirka 10 år

Alcro Arkitekt, BVB-id 90503

Alcro Bestå Grundfärg Trä, BVB-id 9529
Alcro Bestå Grundolja Trä, BVB-id 99624

Målarburk med Arkitekt färg
Alcro Arkitekt. Foto: Klas Sjöberg

Alcro Stugfärg – traditionell Akrylatfärg
Alcro Stugfärgsystem består av Alcro System Grundolja, Alcro System Grundfärg och Alcro Stugfärg. Tillvägagångsättet är detsamma som Alcro Bestå Målningssystem med skillnaden att Stugfärgsystemet har en kortare underhållstid.

Alla delar i färgsystemet är registrerade i BASTA, är accepterade i Byggvarubedömningen (BVB) och bedömda i Sunda Hus.
Underhållstid: Cirka 10-12 år

Alcro Stugfärg, BVB-id 9539
Alcro System Grundfärg Trä, BVB-id 46375
Alcro System Grundolja, BVB-id 46376

Alcro Virke mot en gråmålad träfasad
Alcro Virke. Foto:Jonas Ingestedt

Alcro Virke – för en synlig träkänsla
Alcro Virke är en lasyr där träunderlaget syns svagt under färgen. På trärena och sugande ytor kräver lasyren ett skikt Alcro System Grundolja. Lasyren är lämplig för ny- och ommålning, men vid det senare kan du inte ljusa upp ytan – välj istället en mörkare kulör.

Alla delar i färgsystemet är registrerade i BASTA, är accepterade i Byggvarubedömningen (BVB) och bedömda i Sunda Hus.
Underhållstid: Cirka 3-5 år

Alcro Virke, BVB-id 97954
Alcro System Grundolja, bvb-id 46376

Alcro Fasad Täcklasyr – en enklare produkt med täckande träkänsla
Alcro Fasad Täcklasyr kräver ett skikt Alcro System Grundolja på nytt trä eller trärena ytor. Täcklasyren är en vattenspädbar alkydoljefärg med goda fuktavisande egenskaper, men är olämplig att använda på tidigare akrylatfärg då det medför stor risk att färgen krackelerar.

Färgerna i sig är miljömärkta med Svanen, och alla delar i färgsystemet är godkända för användning i Svanen-märkta hus, är registrerade i BASTA, är accepterade i Byggvarubedömningen (BVB) och är bedömda i Sunda Hus. 

Underhållstid: Cirka 8-10 år
Alcro Fasad Täcklasyr, BVB-id 99491
Alcro System Grundolja, BVB-id 46376

Detaljer på ett gråmålat trähus
Grått trähus. Foto: Anders Roth

Alcro Modern Oljefärg – för äldre fasader och kalla träkonstruktioner
Alcro Modern Oljefärg är en fet vattenspädbar alkydoljefärg. Målningssystemet består av Alcro System Grundolja, Alcro System Grundfärg och Alcro Modern Oljefärg. Oljefärgens stora fördel är att den brister vid påtryckande fukt inifrån träet. Denna egenskap är viktig vid ”kalla träkonstruktioner” som exempelvis räcken, staket och spaljéer där träet utsätts för långvarig fuktbelastning. Oljefärgen är också ett första val på fasader med konstruktion utan bakomvarande luftspalt. I stort sett omfattar det fasader konstruerade före 1950-talet, men kan förekomma fram till 1960.

Färgerna i sig är miljömärkta med Svanen, och alla delar i färgsystemet är godkända för användning i Svanen-märkta hus, är registrerade i BASTA, är accepterade i Byggvarubedömningen (BVB) och är bedömda i Sunda Hus.

Underhållstid: Cirka 10-12 år
Alcro Modern OljefärgBVB-id 43839
Alcro System Grundfärg Trä, BVB-id 46375
Alcro System Grundolja, BVB-id 46376

Följ oss på @alcropro - där kommer du kunna se när vi lanserar fler nyheter och information till våra proffsmålare. 

 

 

  

sv
pro
har lagts till i Sparat.
har tagits bort från sparat
har lagts till i din inköpslista.
har tagits bort från din inköpslista
Du behöver välja storlek
Du behöver välja antal
Du behöver välja en kulör